Националният омбудсман ще се застъпва за гражданите и когато техни права са нарушени от частния сектор. Това ново правомощие на обществения защитник дадоха днес депутатите, като с почти пълно единодушие приеха на второ четене промени в Закона за омбудсмана.

В правомощията му, регламентирани в чл. 19 от закона, беше записано първо, че омбудсманът „приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги, както и от частноправни субекти. Освен това, изрично в закона беше предвидено, че общественият защитник „отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти“.

Действащите до момента разпоредби даваха право на обществения защитник да действа само в случай на засегнати или нарушени права на гражданите от държавната и общинската администрация и от предоставящите обществени услуги.

Добавянето на възможността той да се намесва и при погазени права на граждани от частни субекти, беше предложено от Министерския съвет и мотивирано с разпоредбата на чл. 91а от Конституцията. Тя предвижда, че омбудсманът се застъпва за всички права и свободи на гражданите, независимо дали са нарушени от публичноправни, или от частноправни субекти.

„Съгласно тази разпоредба омбудсманът има правомощие да защитава всички права и свободи на гражданите. В Закона за омбудсмана конституционната разпоредба е развита само частично. …Формално, макар да не са изключени от Конституцията, извън разпоредбата на закона остават действията и бездействията на субектите от частния сектор, които също нарушават правата и свободите на гражданите“, аргументираха се вносителите. Като от правителството изтъкнаха още, че жалбите срещу представители на частния сектор са значителен дял от оплакванията на гражданите пред омбудсмана, което сочи, че те имат нужда от такава защита.

Единственото изменение от окончателно приетите от парламента днес промени в Закона за омбудсмана, което не беше подкрепено от всички партии, беше това омбудсманът вече да се избира с явно, а не с тайно гласуване от Народното събрание.

„Парламентарната група на БСП няма да подкрепи тази промяна. Това е отстъпление от вече завоювани добри парламентарни традиции и практики“, заяви Жельо Бойчев от левицата. И обясни позицията на партията: „Ако този текст вече съществуваше, съм убеден, че Мая Манолова нямаше да бъде омбудсман, а виждате, че тя е добър омбудсман и си върши работата. Нали си давате сметка, че при тези правила, кандидат на опозицията няма да има шанс“. По думите му явното гласуване няма да позволи достойни кандидати с обществена подкрепа да получат доверието на парламента.

1
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 февруари 2018 16:11
Гост

Не знам Манолова дали е успешен омбудсман, но знае как да прави имидж