Спирането на граждани на границата заради неплатени пътни глоби нарушава техни конституционни права. МВР трябва да преосмисли доколко е спазен принципът на пропорционалност с въвеждането на тази мярка, за да не бъде нарушен балансът между публичния интерес и конституционно закрепените права на хората и дали въобще трябва да спира шофьорите на границата.

Това се казва в препоръка на омбудсмана Диана Ковачева до вътрешния министър Младен Маринов по повод въвеждането на автоматизираната информационна система „Административнонаказателна дейност“ на гранично-контролно пропускателните пунктове на страната.

Преди няколко дни системата започна да работи на ГКПП „Калотина“ и ще бъде инсталирана на още осем гранични пункта. Идеята е чрез нея да се проверяват влизащите и излизащите от страната българи дали са платили глобите си към КАТ. Ако бъде установено, че има издадено наказателно постановление, автомобилът се отбива встрани, а на водача се дават два часа да плати глобата. Ако откаже, му се отнемат шофьорската книжа и талонът. В последните дни обаче се оказа, че такива проверки ще се правят не само на водачите, но и на пътниците в колите и в автобусите. Тази мярка предизвика вълна от негодувание, защото има вероятност да се окаже, че шофьорите въобще не знаят за влезлите в сила наказателни постановления или че системата не е отчела, че са платили. Различни организации призоваха МВР да ревизира решението си, като някои поставиха под съмнение и целта на мярката – че така ще се напълни хазната.

Сега и омбудсманът Диана Ковачева призова вътрешния министър Младен Маринов да преосмисли тази мярка. Тя не се съгласява идеята, че ако не платиш, трябва да се разделиш с книжката си и да се откажеш от пътуването.

Проблем с така въведената система възниква в случаите, когато гражданите не са били уведомени за издадените наказателните постановления, а същите се смятат за връчени по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. В тази ситуация водачите на МПС разбират за издаденото наказателно постановление и наложеното наказание едва на ГКПП. При това положение, те се оказват в ситуация да не могат да продължат пътуването си, без да им е била дадена възможност да реагират спрямо установено по надлежния ред извършено от тях нарушение на Закона за движение по пътищата“, пише Ковачева на Маринов.

Тя изтъква, че по данни на граждани има и случаи, в които системата не отчита, че дадена глоба е вече платена, т.е. ако водачът не носи със себе си документ, че е внесъл сумата, може повторно да бъде санкциониран, независимо че е изряден.

Ковачева е обезпокоена и от факта, че освен шофьорите, пътниците в колите и в автобусите, също ще бъдат проверявани за глоби.

Тя изтъква: „Съгласно чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България, всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Правото да се напуска страната може да се ограничава със закон, само за защита на изключително важни обществени интереси – от естеството на националната сигурност и народното здраве или за защита на правата и свободите на други граждани. Тези конституционни права са гарантирани и от правото на Европейския съюз. Тъй като в чл. 57, ал. 1 от Конституцията е прогласена неотменимост на основните права на гражданите, всяка възможност за тяхното ограничаване следва да се тълкува стриктно от законодателя“.

Ковачева напомня, че през 2011 г. предишният омбудсман Константин Пенчев е сезирал с подобен казус Конституционния съд (КС) – за законови разпоредби, с които не се разрешава напускането на страната от лица, които не са си платили данъците.

В решението си по делото, с което установи противоконституционност на разпоредбите, КС посочи, че удовлетворяването на надлежно установените публични и частни задължения трябва преди всичко да се обезпечи чрез ефективно, бързо проведено изпълнително производство, насочено не към самоцелно санкциониране на личността на длъжника, а най-вече към издирване на негово секвестируемо имущество и прехвърлянето му до размера на установеното парично вземане в патримониума на съответния кредитор. Държавата може да налага ограничения, с цел събиране на вземанията си, но за да са оправдани тези ограничения, с оглед защитата на конституционните права на гражданите и постигане на целта им, те следва да засягат имуществена, а не личната  сфера на нарушителите“, посочва Ковачева. И подчертава, че ограниченията трябва да бъдат съобразени с принципа на пропорционалност, а предвидената мярка да е единственият или най-малко утежняващият начин за постигане на целта, каквато е и практиката на Съда на Европейския съюз.

Омбудсманът е категорично против идеята за прехвърляне на събирането на глобите на частните съдебни изпълнители, като изтъква, че има ясни правомощия на Националната агенция по приходите (НАП) да събира публичноправните вземания. Според нея, ако НАП бездейства, трябва да се предприемат мерки за преодоляване на причините за това, още повече, че до момента несъбраните глоби от пътни нарушения са над 109 млн. лева.

Според Диана Ковачева новата система на ГКПП на практика ще доведе до невъзможност хората да упражнят конституционното си право да напуснат страната и да се придвижват свободно, както и до струпване на големи групи от пътници по граничните пунктове.

Предвид гореописаното и на основание чл.19, ал.1, т. 2 от Закона за омбудсмана се обръщам към Вас с препоръка за извършване на преценка доколко в настоящата ситуация е спазен принципът на пропорционалността при въведените ограничения, за да не бъде нарушен балансът между публичния интерес и конституционно закрепените права на гражданите“, пише омбудсманът.

 

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
анонимен
анонимен
17 юни 2020 14:39
Гост

Веднага давам пример: по-рано тази година приятелят ми си поднови личната карта. От МВР му съобщиха, че има неплатени глоби за нарушение по ЗДвП. Искахме да си платим, но при справка в КАТ не излезе такава глоба. Едва преди седмица му бе връчен фиш за 400 лв. за нарушение на ЗДвП, допуснато през м. 08,2019 г. (превишаване на разрешената скорост с 20 км). Е, планираме пъруване в чужбина. Ако не бяхме получили все още фиша на границата щеше да се окаже, че дължим 400 лв. Ако не платим (а представете си да нямаме възможност да платим, каквито случаи със сигурност… Покажи целия коментар »

ганю
ганю
17 юни 2020 17:06
Гост

Що пишете небивалици?
Щом не се Ви връчили фиша, значи не сте дължали досега. И нямаше да Ви връщат да вървите пеш.
Отделно глоба 400 лева не е за превишение с 2о, а с повече от 30 или 40 километра в час.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2020 13:54
Гост

ок съм, но трябва да се направи и нещо с чужденците, които нарушават закона за движвние по пътищата. Всеки, който е минавал лятото по магистрала Тракия, е виждал какви олигофре ни се прибират към Турция. Трябва камери и на границата да им свалят номерата, нека да има последствия за всички нарушители.

Симеон
Симеон
17 юни 2020 12:21
Гост

Тази още се изживява като Омбудсман.

Анонимен
Анонимен
17 юни 2020 12:25
Гост

Обаче неуспешно. Кого защитава в случая? Нарушителите!

Zeta
Zeta
17 юни 2020 12:11
Гост

Да им вземат парите на границата. Да не се хитреят

Манолева
Манолева
17 юни 2020 12:10
Гост

Нали сме наясно, че българина не е германец и няма да прояви самоинициатива в масовия случай говорим, да иде да си плати сам задълженията. И няма и да кара нормално по улиците. Затова строг контрол и яко щавене на тия дето не си плащат глобите! Лихви да им се образуват!

Лили
Лили
17 юни 2020 12:22
Гост

Абсолютно безотговорни сме в това отношение. само глоби ни оправят.

Bobi M
Bobi M
17 юни 2020 12:09
Гост

В момента тия дето не могат карат, защото това, че е убеден в уменията си и се е качил у некое село на 16 да шофира и смята, че може да кара, не значи, че релано може да шофира. Та тия дето не могат карат и го правят с 110 км. по шосета в населени места, те нямат страх от закона. Те смятат, че ще минат с подкупи, а ако все пак получат фиш няма зор да го плащат. Колкото повече им се искат тия пари, толкова по-добре. И освен това да ги увличат тия глоби! И освен това да… Покажи целия коментар »

Деец на чудесата
Деец на чудесата
17 юни 2020 12:08
Гост

Супер предложение да им щават кожичките на границата. Като е тръгнал да пръска парички в Гърция и Турция или към Западна Европа, значи има и 300 лева за глобичката от това, че е карал в населено място по шосето не с 50 км. в час, а с 90!

Daniela
Daniela
17 юни 2020 12:07
Гост

Тази с устетата на кокошо дупе да не знае много. така държавата ще си събере парите. А ние знаем как държавата обича да събира глоби. Але па Столична община.

Клаудия
Клаудия
17 юни 2020 12:23
Гост

Не виждам в случая какво общо има външния вид.

<Скобар
<Скобар
17 юни 2020 12:06
Гост

Аз искам да си плащат глобите. Адмирирам. Само МВР да си оправи и сайта да става ясно кога какво дължиш.

Panò
Panò
17 юни 2020 12:06
Гост

Бе да им вземат парите на границата бе. Айде стига глупости. Той ми карал, като келеме по улиците и застрашавал живота на много хора, ама ще си излиза безпретяствено по Европа.

Филип
Филип
17 юни 2020 12:24
Гост

Ама там не смеят да правят нарушения, понеже глобите са убийствени.

Есмералда
Есмералда
17 юни 2020 12:05
Гост

Що? За да може джигита началник на водопад, дето кара със 180 в София и го снимат камерите и има 3000 лева глоби но не ги плаща, да си палне колата и да иде в Истанбил на екскурзийка? И вместо да си плати глобите за преившена скорост, да се разхдои малко и да пръсне тия пари в Турция? Защо да не му ги искат на границата?

Lalov
Lalov
17 юни 2020 12:03
Гост

Ми напротив. Аз мисля, че това трябваше да се случи още преди години. Даже си мислех, че е въведено честно да си кажа.

Spiro
Spiro
17 юни 2020 12:04
Гост

Да, в интерес на истината аз и досега смятах, че на границата могат да те спрат ако им излезе, че имаш неплатени глоби. И да искат да ги платиш. Не знаех, че е можело да си излизаш ей така. Това трябва да се промени.