Омбудсманът Диана Ковачева атакува в Конституционния съд (КС) текстовете от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), с които се ограничават основни права на гражданите – на свободно придвижване в страната, на напускане на нейните предели, на личен живот и се погазва принципът на правовата държава (с пълния текст на искането можете да се запознаете тук).

Става въпрос за чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к” от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Те предвиждат следното:

За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилагат следните принудителни административни мерки:

т. 1. б „д“ временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

т. 2, б „к“ временно спиране от движение на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно заплащане – до заплащане на дължимата глоба;

„В основата на законовите текстове е икономически интерес за събиране на вземания на държавата (неплатени глоби), който обаче не оправдава засягането на основни конституционни права, каквито са свободното придвижване и напускането на пределите на страната, регламентирани в чл. 35 от Конституцията. Посочените права могат да бъдат ограничавани само със закон за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. Събирането на неплатени глоби на границата и обвързването на тяхното плащане с правото да напуснеш пределите на страната, е неприемливо и не оправдава ограничаването на правата, предвидени в конституционната разпоредба. Финансовият интерес на държавата не е сред възможните основания за ограничаване на посочените конституционни права на гражданите“, заявява Ковачева.

Както „Лекс“ писа, само преди дни с подобни аргументи гражданка атакува въведената преди месец практика на МВР да събира вземанията си, като спира пътуващите да преминат границата, ако не си платят глобата, използвайки всички възможни пътища на защита, които ѝ предоставя Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Тя заведе дела срещу проверките пред Върховния административен съд (ВАС), Административен съд София-град (АССГ) и Административен съд – Благоевград.

Пред АССГ е предявен  отрицателен установителен иск (на основание чл. 128, ал. 2  от АПК) срещу министъра на вътрешните работи Младен Маринов, директорите на граничната и националната полиция и шефа на ОДМВР-София. Като от съда се иска да установи, че четиримата ответници по делото нямат правото да извършват и да възлагат системни проверки за невръчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движение по пътищата при преминаване през ГКПП. Делото пред АдмС-Благоевград е по искане да разпореди преустановяване на неоснователното извършване на проверките при преминаване през ГКПП „Кулата“ и ГКПП „Илинден-Ексохи“. По делото си във ВАС гражданската, представлявана от адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, иска да бъде прогласена нищожността на акта на министъра на вътрешните работи, с който са променени редът и организацията за осъществяването на граничен контрол при преминаването през ГКПП чрез въвеждането на проверки за невръчени и неплатени наказателни постановления и/или електронни фишове по ЗДвП (повече за делата можете да си припомните тук).

Сега омбудсманът сезира КС въобще срещу възможността да се отнема книжка и да се спира автомобил от движение заради неплатени глоби.

„С временното отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач, не на основание тежко нарушение, а на основание неплатена глоба, на практика същият се лишава от възможността законосъобразно да управлява автомобил и съответно се стига до нарушаване на правото му свободно да се придвижва по територията на страната, а според установената в последно време практика на МВР – и да напуска нейните предели“, смята омбудсманът.

Ковачев подчертава, че прилагането на принудителни административни мерки е обосновано в случаите на тежки нарушения, при които се застрашават животът и здравето на гражданите, както и за да се осигури безопасността на движението по пътищата. Но налагането на такива санкции заради несъбрани глоби е неоправдано и води до нарушаване на конституционни права на гражданите.

„Наред с това, проблемът с прилагането на ПАМ за неплатени глоби, с което се засяга във висока степен конституционното право на гражданите на свободно придвижване по територията на страната, допълнително се утежнява с въвеждането на автоматизирана информационна система „Административнонаказателна дейност“ на гранично-контролно пропускателните пунктове на Република България“, подчертава омбудсманът.

В жалбата си до КС общественият защитник посочва, че с тази практика се създават пречки за напускане на страната на хора с неплатени глоби, при това в момент, в който, пристигайки на гранично-контролно пропускателните пунктове, те недвусмислено са заявили желанието си да напуснат пределите на държавата.

Омбудсманът изброява редица дефицити на тази практика на МВП: Според предприетото от МВР, шофьорите, на които за първи път се връчват наказателните постановления, ще имат право да продължат пътя си и да обжалват или да платят. Същевременно водачите, които са с влезли в сила глоби, трябва да платят на ПОС терминали на граничните пунктове, в най-близката банка, или да се разделят с книжката и талона на колата. За неплатени глоби се проверяват и останалите пасажери в колата. Така, всички те ще трябва или да платят, или да се откажат от пътуването.

Проблемът възниква и в случаите, когато гражданите не са били уведомени за издадените наказателните постановления, а същите се смятат за връчени по реда на чл. 58, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, пише тя. И обяснява, че в тази ситуация водачите разбират за издаденото наказателно постановление и наложеното наказание едва на границата. При това положение, те се оказват в ситуация да не могат да продължат пътуването си извън страната, независимо от ясно заявената от тях воля за това, без да им е била дадена възможност да реагират спрямо установено по надлежния ред извършено от тях нарушение на Закона за движение по пътищата, пише Ковачева.

Освен това посочва, че има данни от граждани за случаи, в които системата не отчита, че дадена глоба е вече платена, т.е. ако човек не носи със себе си документът, удостоверяващ плащането, също може да бъде санкциониран, при положение, че е бил изряден.

„На следващо място, временното спиране от движение на ППС и временното отнемане на свидетелството за управление на МПС като принудителни административни мерки на основание несъбрани глоби засягат не само конституционно прогласеното право на свободно придвижване, но и биха могли да ограничат правото на личен живот по смисъла на чл. 32, ал.1 от Конституцията“, категорична е доц. Диана Ковачева.

Според омбудсмана с прилагането на ПАМ за неплатени глоби реално се стига до допълнителна санкция чрез засягане на личния им живот, тъй като за много хора автомобилът е обичайното средство за придвижване от дома до местоработата, до училището и детските градини, до местата за лични срещи и социални контакти, за упражняване на спортни занимания и други хобита, за пътуване в чужбина.

„От тази перспектива, отнемането на свидетелството за правоуправление и временното спиране на автомобила от движение като форма на административна принуда на основание неплатена глоба т.е. без извършено нарушение, биха могли да доведат до неоснователно засягане и съществено ограничаване на важни аспекти от правото на личен живот. Може да се стигне например до затруднения за транспортиране на близки за неотложни медицински процедури, както и за обгрижването на възрастни и болни роднини, живеещи в населени места на голямо разстояние, без редовен обществен транспорт до местоживеенето на децата им“, изтъква омбудсманът пред КС.

22
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Чочо
Чочо
15 юли 2020 14:09
Гост

Браво! Ето някой, който мисли за хората.

Петко
Петко
15 юли 2020 14:11
Гост

За тези, които са с неплатени пътни глоби? А за честният данъкоплатец кой ще помисли.

Кики
Кики
15 юли 2020 14:39
Гост

Особено когато се задават избори.

Мики
Мики
15 юли 2020 14:09
Гост

Голямата защитничка. И как ще съберат задълженията на Ганьо.

Международник
Международник
15 юли 2020 14:01
Гост

Доказано е, че големите глоби, но и силният контрол са най-добрата превенция. Вижте Гърция – от най-лошите шофьори в Европа, с най-много жертви, сега са си супер. А ние и Румъния сме водачи в черната статистика.

Джанго
Джанго
15 юли 2020 14:08
Гост

Е, то проблемът не е в раземера на глобите, а в събираемостта. И е от поне 20 години. Като не можеш да събереш 5 лева, няма значение дали ще я завишиш и на 500

Йоана
Йоана
15 юли 2020 14:40
Гост

При българина в повечето случаи работи само, когато го санкционираш парично.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:59
Гост

КАТ са един цирей и не защото взимат подкупи, а защото не си вършат работата. Ако си я вършеха, вместо да се припичат на слънце, да люпят семки и да питат онзи въпрос, нямаше да има толкова катастрофи.

Рики
Рики
15 юли 2020 14:17
Гост

Е, за катастрофите точно нямат никаква вина.

ТИР
ТИР
15 юли 2020 13:57
Гост

КАТ са прави, защото това е един от малкото начини да бъдат събрани някакви глоби, иначе те се обезсмислят и джигитите си карат безумно. Но както винаги, катаджиите не са си оправили юридически нещата.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 13:58
Гост

Ами да си ги оправят, вместо да се опитват да лъжат хората сами да се уличат с невръчените фишове.

7878
7878
15 юли 2020 14:11
Гост

Проблемът е, че може да става дума за глоба, за която дори да не знаеш, а оттам и да прецениш дали си извършил нарушение и ще си платиш доброволно или ще обжалваш. Хващайки те в крачка на границата, не ти оставят друга възможност, ако не искаш да провалиш цяло пътуване, освен да платиш. Това е извиване на ръце и затова е недопустимо.

Por
Por
15 юли 2020 13:54
Гост

Новата омбудсманка ми се вижда горе-долу добре, дано да не й се въртят политически амбиции и в нейната глава.

Костов
Костов
15 юли 2020 13:53
Гост

Достатъчно е, че НАП събира глобите, другото е репресия и беззаконие.

Мишо
Мишо
15 юли 2020 14:41
Гост

Tо да бяха само те, с мед да ги намажеш.

Потърпевш
Потърпевш
15 юли 2020 13:53
Гост

Отдавна катаджиите имат проблем със системата си, непрекъснато стават грешки и шофьорите ги глобяват или пък не ги наказват, пълен хаос е.

Митко
Митко
15 юли 2020 13:48
Гост

Язък, катаджиите ще успеят да приберат каквото могат през лятото, а после никой няма да пътува и кел файда.

Киро
Киро
15 юли 2020 14:15
Гост

Защо смятате, че през зимата хората не пътуват? На ски например.

Катани
Катани
15 юли 2020 13:46
Гост

Добре, но късно, особено в КС ще отнеме много време.

Адв.
Адв.
15 юли 2020 13:50
Гост

Но пък на КАТ ще им бъде забранено генерално и няма да се чакат обжалвания и други вратички.

Симеон
Симеон
15 юли 2020 14:12
Гост

Какво ги мъдрят толкова тези рвшения. Пада се по едно дело на съдия за година.

Фани
Фани
15 юли 2020 14:14
Гост

Хубавите работи стават бавно.😄