Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), начело с председателя на съда Георги Чолаков, отмени новата наредба за работното време и почивките в МВР (пълния текст на решението виж тук).

Наредба № 8121з-1353 от 15 декември 2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи е в сила от 1 януари 2021 г. Отмяната ѝ е основание претърпелите вреди от действието ѝ да предявят искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

В окончателно решение върховните съдии Георги Чолаков (и докладчик по делото), Емилия Миткова, Аглика Адамова, Албена Радославова и Камелия Стоянова установиха, че при приемането на наредбата не са спазени съществени изисквания за мотивирането на издаването на нов нормативен акт.

Новата наредба беше приета заради промените в Закона за МВР от 2020 г., с които отпаднаха ненормираният работен ден и компенсирането с допълнителен платен отпуск за положения труд над установеното работно време в работни дни, както и се регламентира полагането на извънреден труд и заплащането му.

От Синдикална федерация на служителите в МВР и полицаят Владимир Алексиев обаче изтъкнаха, че в мотивите за приемането на наредбата няма обосновка за очакваните финансови резултати и необходимите средства за прилагането на новата уредба, липсва и анализ за съответствието ѝ с правото на Европейския съюз.

Тричленният състав на ВАС, който пръв се произнесе по техните жалби, прие, че това не са съществени нарушения на административнопроизводствените правила, като изтъкна, че мотиви за издаването на наредбата могат да се извлекат от тези за промяната в ЗМВР. Петчленният състав обаче е на друго мнение.

Върховните съдии Чолаков, Миткова, Адамова, Радославова и Стоянова, заявяват, че не може от един акт да се извличат мотиви за приемането на друг. А това, че не е проверено дали наредбата съответства на правото на ЕС не може да бъде прието за несъществено нарушение.

Те напомнят, че мотивите за приемането на един подзаконов нормативен акт следва да съдържат следните данни: 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

„Мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта. Мотивите дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, накарали вносителя на акта да възприеме съответния вариант на уредба при определяне на организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи“, пише петчленният състав.

Той подчертава, че излагането на обосновка за очакваните финансови резултати и необходимите средства за прилагането на новата наредба, както и анализът на правото на ЕС е следвало да се случат при издаване на оспорения подзаконов административния акт, а не може МВР да ги посочи пред съда. „Мотивите на издателя на административния акт, с оглед на които се извършва упражнявания от съда контрол, не могат да бъдат замествани от твърдения на страните, следователно изискването за мотивиране е условие за неговата законосъобразност, тъй като само тогава е възможна ефективна защита на страните в административното производство и упражняването на контрол от страна на съда. Не е допустимо преценяването на законосъобразността на акта от гледище на други фактически и правни основания извън тези, които е посочил издаващият го орган, както и излагане на мотиви от съда по един немотивиран от административния орган акт“, се посочва в решението.

Петимата върховни съдии заявяват, че отсъствието на всички задължителни за мотивирането проекта на нормативен акт реквизити е съществен порок и отменят цялата наредба.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
pg slot คืนยอดเสีย
pg slot คืนยอดเสีย
29 юни 2022 16:42
Гост

pg slot คืนยอดเสียเดี๋ยวนี้การเล่นเกมอย่างสล็อตนั้นได้ปรับปรุงเข้ามาสู่สมัยออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้สามารถเข้าถึงกรุ๊ปนักเสี่ยงโชคมือใหม่ได้มากขึ้น พีจีสล็อต คืนยอดเสีย ถึงได้ง่าย

pg slot คืนยอดเสีย
pg slot คืนยอดเสีย
29 юни 2022 16:40
Гост

pg slot คืนยอดเสีย เดี๋ยวนี้การเล่นเกมอย่างสล็อตนั้นได้ปรับปรุงเข้ามาสู่สมัยออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้สามารถเข้าถึงกรุ๊ปนักเสี่ยงโชคมือใหม่ได้มากขึ้น พีจีสล็อต คืนยอดเสีย ถึงได้ง่าย

Генади Георгиев
Генади Георгиев
29 юни 2022 12:38
Гост

Не разбрах мотивите на полицай Алексиев и на СФСМВР?
Всъщност, истината е че имаме нужда от нов синдикат с 2 опорни точки: т.1 – прекратяване на трудовите правоотношения на всички работещи пенсионери в МВР, т.2 – закриване на всички неработещи структури в ГДНП, а не на РУ в малките градове!!!

Анонимен
Анонимен
29 юни 2022 8:12
Гост

Ееее, това вече е прекалено. Стига с този формализъм и буквоядство. Най-големите тарикати в държавата пак се изказаха. Засрамете се!

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 22:11
Гост

Хора, които не полагат извънреден и нощен труд за 1.69 лева на дежурство гледат формално на казуса. Така е, сит на гладен не вярва!

ганю
ганю
29 юни 2022 8:35
Гост

Правите ли разлика между смяна и дежурство?

Геро
Геро
28 юни 2022 12:33
Гост

Наредба без мотиви?

Лозан
Лозан
28 юни 2022 12:34
Гост

Въобще не ме учудва.

Кики
Кики
28 юни 2022 12:30
Гост

Поздравления за решението.

Димо
Димо
28 юни 2022 12:29
Гост

Е, как могат да пропуснат съществени изисквания за мотивирането на издаването на нов нормативен акт!

Анонимен
Анонимен
29 юни 2022 2:28
Гост

МВР…

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 12:00
Гост

Така им се пада.

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 12:00
Гост

Специлистите да кажат. Служителуте. Потърпевшите.

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 11:59
Гост

Кашата е пълна ми се струва.

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 11:59
Гост

Един приема, друг разпада

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 11:59
Гост

Пълен леш. Отново.

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 11:59
Гост

Не знам как ги виждат нещата

Анонимен
Анонимен
28 юни 2022 11:58
Гост

Пак прецакване на хората

Бера
Бера
28 юни 2022 11:58
Гост

С кофти условия скоро няма да имаме полиция

Цветанов
Цветанов
28 юни 2022 12:36
Гост

От кога се надяват да им оправят тези условия. Но никой не си мърда пръста.

Ola
Ola
28 юни 2022 11:57
Гост

Eкстра

Пепа
Пепа
28 юни 2022 11:56
Гост

Дават яснота

Чепилев
Чепилев
28 юни 2022 11:54
Гост

Екстра