Правителството отложи влизането в сила на новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ с още една година. Така нормативният акт, който предвижда отпадане на задочната форма на обучение, въвеждане на допълнителни хорариуми за определени дисциплини и откриване на специализирани магистърски програми, вече е предвидено да влезе в сила от учебната 2020/2021 г.

Както „Лекс“ писа, официалният мотив за отлагането на действието на наредбата са двете жалби срещу нея, по които съдът още не се е произнесъл окончателно.

Отлагането на действието на новата наредба обаче не означава, че деветте юридически факултета имат предвиден прием за задочници за следващата академична година. Напротив – в приетия от правителството на 25 април 2019 г. план-прием на студенти и докторанти за 2019/2020 г. има само места за редовно обучение.

От Министерството на образованието и науката увериха „Лекс“, че в най-скоро време той ще бъде коригиран и ще бъдат предвидени бройки за задочно обучение по „Право“.

Новата наредба за обучението по право беше приета през 2017 г. от служебното правителство, начело с проф. Огнян Герджиков. Първоначално беше предвидено новите правила да започнат да действат от учебната 2018/2019 г. С мотив, че университетите се нуждаят от време, за да се подготвят за нея, влизането им в сила беше отложено за  академичната 2019/2020 г.

Междувременно Комисията за защита от дискриминация (КЗД) излезе с решение, че ако единствената възможност да се учи право ще е в редовна форма на обучение, това ще е непряка дискриминация по признаците „лично положение”, „имуществено състояние“, „възраст“ и „увреждане“. И даде задължително предписание да се върне задочното обучение. Решението на КЗД още не е влязло в сила, то беше оспорено от Министерския съвет, като Административният съд София-град дори го обяви за нищожно. Сега обаче казусът е висящ пред Върховния административен съд. Делото е насрочено за декември 2019 г. и няма да приключи с решение до края на годината.

Другата жалба, заради която днес правителството гласува поредното отлагане, също е в Комисията за защита от дискриминация и е подадена от организация на хора с увреждания и по нея още няма произнасяне на КЗД.

„По една от жалбите не се очаква окончателно решение на ВАС преди края на 2019 г., което обуславя отлагането на влизането в сила на наредбата с още една учебна година. След произнасяне на съда с окончателно решение, при необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия“, съобщиха днес от Министерския съвет.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
05 юни 2019 19:28
Гост

Трябва затягане на теоретико-практическия изпит за придобиване на юридическа правоспособност. Иначе нека всеки да си учи право както си иска – редовно, задочно, дистанционно … Но изпитът за правоспособност трябва не да е формален, както сега, а да е със сериозни изисквания и критерии и само качествени юристи да имат достъп до конситтуционно установените професии – съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители. Невзелите изпита могат да работят каквото друго си искат или да си имат правното образование за обща култура. Един истински и сериозен изпит за правоспособност може да доведе и до отпадане на изпита за вход в адвокатурата, защото… Покажи целия коментар »

Скритор Инцертус
Скритор Инцертус
05 юни 2019 20:30
Гост

Това ми изглежда най-доброто решение. Но…страшно много хора ще се окажат в неприятна ситуация след като се дипломират и ще се вдигне една тупурдия. Затова за тяхно добро логиката (иначе правилна) трябва да се следва докрай като се затегнат и семестриалните изпити още от първи курс ОПТ. Една-две години човек все ще ги прежали преди да се преориентира. А през това време всеки пълнолетен човек с глава на раменете нека сам да си решава как и колко ще учи, но под страх, че няма да може да упражнява.

Правилно
Правилно
06 юни 2019 14:29
Гост

Напълно споделям! Няма как да се дискриминират студентите. Всеки си има житейска ситуация, с която трябва да се справя. Това не го прави лош юрист. А самото следване трябва да не е цирк. Там е проблемът, не формата на обучение. Но в крайна сметка, лошите практикуващи юристи системата ги отсява. Проблем са тия дето стават депутати и законотворци.

Студент по право
Студент по право
05 юни 2019 15:43
Гост

Целта е да се ограничи „производството“ на ненужни юристи. Това е един от начините – правилен или неправилен, е начин. На второ място, намаляване на броя на юридическите факултети, които в момента са 9, но като знаем лобитата са изключително мощни, което се видя и пред КЗЛД. Апропо, в този ред на мисли, не е налице „непряка дискриминация“ по смисъла на ЗЗДискр (да се има предвид, че разпоредбата е препис от Директива) по отношение на медицината, фармация и архитектура?

Пепи
Пепи
05 юни 2019 14:36
Гост

Най-накрая. От това задочно излизат едни Йористи-мъкааааааа.

Васил
Васил
05 юни 2019 15:15
Гост

Като чета коментара и се чудя да плача или да се смея?!?

Анонимен
Анонимен
05 юни 2019 13:06
Гост

Чакам с нетърпение. Задочното следване е абсолютно неподходящо за бъдещ юрист.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2019 13:04
Гост

Пълна глупост! Не биваше въобще да отменят задочната форма. Така намаляват шансовете на много млади хора.

Анонимен
Анонимен
05 юни 2019 13:05
Гост

Да не говорим, че има студенти с увреждания, които не могат да учат редовно.