Упражняващите свободна професия, като адвокатите, вече няма да имат код по БУЛСТАТ, който съвпада с единния им граждански номер. Това решиха днес депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за регистър БУЛСТАТ.

Новите кодове ще са 9, а не 10-цифрени. Те ще бъдат въведени служебно от Агенцията по вписванията.

Депутатите ѝ дадоха 14 месеца, за да го направи.

В момента кодът по БУЛСТАТ на всички упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, както и на другите физически лица – осигурители, всъщност е тяхното ЕГН. За чужденците съответно личният им номер.

По данни на правителството това са 300 486 души.

Промяната в кодовете се прави с цел защита на личните данни на гражданите. „Съвпадението на ЕГН, съответно на ЛНЧ, с кода по БУЛСТАТ на лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от ЗРБ би могло да доведе до неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице със следващите се от това последици. Използването, т.е. обработването на лични данни от страна на лица, които извършват справки в регистър Булстат, поставя изискването за законосъобразност при обработването на личните данни, защото използването на код по Булстат на физическо лице, който представлява неговият ЕГН/ЛНЧ за извършването на справка в регистъра за наличие или липса на вписано обстоятелство, може да се определи като обработване по смисъла на Обшия регламент за защита на данните и поради това следва да отговаря на изискванията за законосъобразност на обработването“, мотивираха от кабинета промяната.

Измененията в закона предвиждат, че Агенцията по вписванията ще даде възможност за справка на кой стар номер по БУЛСТАТ отговаря нов и обратното. Освен това данните за новите номера ще бъдат предоставени служебно на Националната агенция за приходите и на другите институции.

16
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 14:24
Гост

Адвокатите вече ще са с 2 ЕГН-та (едно лично и едно служебно), като и второто ще попада в графата „лични данни“ – е, какъв е смисълът?

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 13:21
Гост

Сегашното положение дава възможност за неограничено разкриване или разпространение на лични данни на физическо лице.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 13:22
Гост

Именно за това подкрепям промените.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 13:14
Гост

Добре е, че Агенцията по вписванията ще даде възможност за справка на кой стар номер по БУЛСТАТ отговаря нов.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 13:17
Гост

Да не стане само като срива в НАП.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 13:08
Гост

Много добро предложение. Дано се осъществи.

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 11:53
Гост

Разгеле, една добра идея. Това да ти е ЕГН кода беше най-тъпото нещо

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 12:50
Гост

При това говорим за защита на личните данни.

Pavleta
Pavleta
22 октомври 2020 11:52
Гост

Освен да се надяваме, че ще бъде всичко ОК, друго не ни остава. Дано няма сривове после

Облена
Облена
22 октомври 2020 11:52
Гост

Като идея е добре. Дано и като реализиация се случи същото

Саливерстров
Саливерстров
22 октомври 2020 11:52
Гост

Само да не стане някой руски хакер да ги хакне и да се докопа до всички пароли

Филип
Филип
22 октомври 2020 11:51
Гост

Добра идея за кибер сигурност. Евентуално ще сработи

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 11:51
Гост

Честито. Който не си е вадил нов код не е наясно колко е трудно

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 11:51
Гост

Добре, но е хубаво да се помисли за смяната в последстиве на този код, както са всички сайтове за пазаруване, други и платформи. Може да генерира само код, но после може да си го смениш. Защото кой се очаква да помни „43$4433$@#@$#)@$WhFJSskFU(“ Kato код? Нали ще го мъкнат на хартия хората и така става лесно за кражба. Така се губи смисъла на упражнението

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 11:49
Гост

Батеее… тия служебните са комбинация от произволни цифри, знаци и букви. Иди го запомни

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2020 11:49
Гост

За защита е добре, но не може ли да се променя в последствие