Върховният административен съд (ВАС) окончателно прогласи за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (пълния текст на решението виж тук).

Решението идва след като за нищожна беше обявена и предишната методика, която действаше от 2007 г. до 2013 г. (повече виж тук).

Петчленен състав на ВАС с председател и докладчик Георги Колев и членове Любомир Гайдов, Виолета Главинова, Юлия Ковачева и Емил Димитров потвърди решението на съда от миналата година (повече за него виж тук), с което методиката за периода от 2014 г. до 2020 г., беше обявена за нищожна.

Основният проблем е в това, че тя е утвърдена от изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“ и ВАС в поредно решение заявява, че тя е нормативен административен акт, а той няма право да издава такива.

„Правилно решаващият тричленен състав на Върховния административен съд – второ отделение приема, че разпоредбите на Методиката съдържат общи правила за поведение, с многократно правно действие, отнасящи се до индивидуално неопределен кръг лица – макар и родово определяеми ползвателите по подмярка 4.1 на програмата са персонално неопределени и неограничени по брой. …Законосъобразно и обосновано е прието от тричленния състав на Върховния административен съд, че са налице всички белези по чл. 75 АПК за наличието на нормативен административен акт“, пише петчленният състав.

И отново разяснява, че директорът на фонд „Земеделие“ не е овластен да издава такива актове от закон. „Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт прави същия нищожен. Само законът може да оправомощи даден орган в държавата да издаде нормативен акт. 3аконодателят е този, който преценя необходимостта от правна регламентация с подзаконов нормативен акт, т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде регламентирана на подзаконово ниво и кой е органът, който да стори това“, заявява ВАС.

Той подчертава, че нормативната компетентност не е нещо, което се подразбира, предполага или прехвърля. И обяснява какви са последиците от това да се издават нормативни актове от органи, които не са овластени за това от закон. „Наред с това нерегламентираното издаване, изменение и допълване на нормативни административни актове би поставило на изпитание вътрешното единство на съществуващата в държавата йерархия на нормативните актове, която предопределя юридическата сила на нормативните актове и по този начин гарантира правната сигурност“, заявява петчленният състав на ВАС.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
искам да искам
искам да искам
06 април 2021 12:23
Гост

Именно затова говоря за пехливани, предрешени като чиновници и какви ли още не. Но са влиятелни и кво да праиш – няма отърване. От трън на глог е работата.

Симеон
Симеон
06 април 2021 11:47
Гост

Тези от държавен фонд „Земеделие не се ли разбраха, че си превишават правомощията.

Емил
Емил
06 април 2021 9:58
Гост

Еми да се сети, че няма правомощия да го прави това този директор. Сега да се извини.

Пейо
Пейо
06 април 2021 11:48
Гост

Може и да е знаел. Обаче да си трае.

Чавдар
Чавдар
06 април 2021 11:50
Гост

Е, чак пък такава наглост, не ми се вярва.

Гого
Гого
07 април 2021 13:50
Гост

Много ясно си е знаел….ама Баце му е казал: „Пущай бързо актове на всички“….и той човеко ко да прай…..

Кирилова
Кирилова
06 април 2021 9:57
Гост

Ужас

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 9:57
Гост

Излагация. Не може по този начин да работят някакви „директори“.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 9:57
Гост

Класически пример за надвишаване на правомощията.

123
123
06 април 2021 9:57
Гост

ВАС като моркова и тоягата. В петък ти откаже прозрачност за изборите, в понеделник покаже, че може и хубаво.

OMG
OMG
06 април 2021 9:59
Гост

И каква е връзката между двете? ВАС ли беше виновен за видеонаблюдението или тези, които го забраниха и другите, които не съобразиха какво да поискат от съда овреме?

Жулиета
Жулиета
06 април 2021 11:52
Гост

Да, има нещо такова.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 9:57
Гост

„И отново разяснява, че директорът на фонд „Земеделие“ не е овластен да издава такива актове от закон.“
Не съм изненадана от това решение. Те си мислят, че като са директори и могат да колят и бесят.

Анонимен
Анонимен
06 април 2021 9:56
Гост

Каква изненада. Иронично го казвам.

Cerkov
Cerkov
06 април 2021 9:55
Гост

Според мен батак в тия програми е голям.

Серафим
Серафим
06 април 2021 9:55
Гост

Според мен трябва да се изчистят тия неща, защото така не се гради доверие в програмите.

Daniela
Daniela
06 април 2021 9:55
Гост

Ами няма право да. Няма право директор на фонд Земеделие да издава такива. Не го ли знаеха?

Flarken
Flarken
06 април 2021 9:54
Гост

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. е голям батак. Не знам там защо е такъв зора.