Оказвали ли са натиск съдии от Върховния касационен съд върху колегите си от Софийския градски съд да оттеглят предложенията за промени в ГПК, с които се предлага промяна на подсъдността на застрахователните дела? Правени ли са били опити от страна на ВКС да бламира тези идеи за изменения? Участвал ли е председателят на ВКС в среща с подобен характер и какво е становището му по предлаганите промени в ГПК?

На тези въпроси, зададени от Даниела Марчева, трябваше днес да отговаря Лозан Панов.

Друг член на съвета – Боряна Димитрова, пък отправи серия от питания към шефа на ВКС по друга тема – натовареността.

Своеобразният парламентарен контрол, по думите на самия Панов, се състоя в началото на днешното заседание на Съдийската колегия, а двете групи въпроси бяха внесени като извънредни точки в дневния ред.

Според информация, достигнала до Даниела Марчева, миналата седмица съдии от ВКС са се срещнали с магистрати от СГС, на която среща са били отправяни упреци към градските съдии за предложените от тях изменения в ГПК с искане те да бъдат оттеглени. Затова тя поиска да разбере каква е ролята на Панов в тази среща, личната му позиция за проекта за промени в ГПК, внесен от БСП и приет на първо четене от правната комисия на Народното събрание, както и защо той не съдейства за разрешаването на проблема със свръхнатовареността на градския съд. Като повод за отправяне на въпросите Марчева изтъква предстоящото разглеждане на проекта на първо четене в пленарна зала.

Председателят на ВКС обясни, че съдът е изготвил становище по законопроекта, което на 7 юни е било изпратено на парламентарната правна комисия. Напомни, че на нейно заседание на 12 юни са присъствали съдиите от ВКС Емануела Балевска и Емилия Василева, а един от вносителите на законопроекта – депутатът от БСП Крум Зарков, е благодарил на Върховния касационен съд за своевременно взетото становище.

Упрекът към ВКС, в частност към председателя на съда като негов административен ръководител, за липсата на съдействие за разрешаване на един сериозен за системата проблем – този за натовареността на СГС като основно правораздавателно звено по делата за непозволено увреждане в резултат на ПТП, настъпили на територията на цялата страна, и конкретно по повод на внесения законопроект, не може да бъде приет за основателен.

Обстоятелството, наложило внасяне на т. нар. предложение от г-жа Марчева, че законопроектът предстои да бъде разгледан на първо четене в Народното събрание, не предполага други действия от страна на ВКС за ускоряване на законодателния процес, тъй като не е уреден законодателно механизъм за това, който да е извън вече своевременно предприетите от страна на ВКС действия с депозираното писмено становище с конкретни обосновани мотиви, както и участието на представители на съда в обсъжданията в Комисията по правни въпроси“, отговори Панов.

Той добави, че не приема за добронамерени твърденията на Марчева, че целта на срещата била нелогична и необяснима.

Срещата има своята причина, а тя бе да бъде подчертана подкрепа от страна на ВКС на идеята, че само добре обмислените законодателни промени, внесени в точния момент в Народното събрание, могат да доведат до разрешаване на проблемите с натовареността на СГС, като основно правораздавателно звено на системата. На срещата, освен ръководството на ВКС и представителите на СГС, присъстваха председателят и заместник на председателя на Софийския районен съд, председателят и заместник на председателя на Софийския апелативен съд, както и съдиите от ВКС, участници в работната група към Министерството на правосъдието за изменение на ГПК. „Неизвестният“ източник на г-жа Марчева, ако е  присъствал като участник в срещата, би било редно да бъде назован по име, тъй като инсинуациите, че част от инициаторите на предложенията за тези изменения от СГС са били подложени на натиск да редактират в изключително компромисен вариант, дори бламирани, текстовете на законопроекта остават само като опит за създаване на интрига, която няма нищо общо с работата по посочения  законопроект. Информацията е неточна и подвеждаща, да не кажем лъжлива, и очевидно няма за цел да бъде разрешен проблемът с натовареността на СГС чрез промяна на правилата на местната подсъдност. Тази информация е следвало, преди да бъде поднесена на вниманието ви в последния момент, да бъде проверена и от други източници за достоверност“, каза още Панов и заключи, че предоставя на съвета единственото становище на ВКС по проекта, което е и официално внесено в правната комисия.

Марчева на свой ред отвърна, че не пита за становището на ВКС, с което е запозната, а се интересува от мнението му като председател на ВКС. „Вие не сте просто председател на някакъв съд, а пръв съдия. Председателят на ВАС Георги Чолаков, той просто се набива на очи, през цялото време беше на правна комисия и защитаваше проекта за промени в АПК. Вие трябва да имате своите основания да не присъствате. Колеги, които са участвали в тази среща, т.е. от трима независими източника, получих тази информация“, заяви Марчева.

Думата взе Цветинка Пашкунова. Тя заяви, че не знае в каква точно процедура е ВСС в момента и какво прави. „Занимаваме се с разпити и снемане на обяснения. Не разбирам какво е значение на мнението на председателя на ВКС. Изпратили сме достойни представители в работната група и в правната комисия, за експертно мнение на признати цивилисти. Въпрос на политическа воля е дали предложенията ще бъдат приети, което се надявам да разтоварим СГС. Но нека си вършим работата, заради която сме се събрали“, заяви Пашкунова.

Драгомир Кояджиков не се съгласи с нея. Каза, че се обсъжда важна тема и на свой ред попита председателя на ВКС как ще обясни нежеланието да се случи тази законодателна промяна.

Лозан Панов заяви, че вече е отговорил на този въпрос. Така се пристъпи към въпросите на Боряна Димитрова, която пък иска да научи какви са идеите на шефа на ВКС за справяне с натовареността.

Панов вече бе питан за това и то от самата Димитрова. Това се случи по време на дебатите при приемането на анализа на натовареността на съдилищата за 2017 г. на заседанието на колегията на 5 юни, напомни той. „Няма да кажа нещо по различно от тогава. Необходим е комплексен подход за натовареността“, каза  председателят на ВКС. Той добави, че към Съдийската колегия има комисия по натовареността, която трябва да излиза с предложения по този въпрос, а не да се бяга от отговорност, като тя се прехвърля на друг или да се подхожда чиновнически.

Не ме интересуват политическите ви изказвания и начина, по който ни нападате. Дайте предложения или кажете как виждате – каква е посоката за справяне с този проблем“, отвърна Боряна Димитрова.

Лозан Панов беше лаконичен. Каза, че няма да коментира думите за политическите изказвания, защото просто никой не е направил такива. Какъвто и отговор да дам, той явно ще бъде неудовлетворителен за вас, посочи той. После попита дали има други желаещи да вземат думата и като видя, че няма, заключи: „Парламентарният контрол очевидно приключи“.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
19 юни 2018 23:32
Регистриран

Те това са ТЕ -СЪДИИТЕ НА РБ.НИКОГА НЕ ЩЕ СТАНАТ НЕЗАВИСИМИ от политиците, затова точно политиците не искат Суверена да ги избира.Какво правно значение има председателят на един от всички съдилища да каже своето лично мнение?!Защо се прави сравнение с другия председател-този на ВАС.По каква причина сравнението ни се натрапва, след като не се сравняват величини, които са съизмерими.Защо се прави внушение, че питащите са от БСП, пък отговарящите-не.Ами ето защо : пак се „прокарва“разработка на някакво звено, или на някой политик, решили да включат „на дебат“ незначителни проблеми, който ще прикрие някой значителен „скок“.Но пък гражданите, тоест, народа Български… Покажи целия коментар »

Ани
Ани
19 юни 2018 16:15
Гост

Трябва да се припомни, че Даниела Марчева е посредствен съдия, станал член на ВСС от политическата квота на БСП. Подобни като Марчева ги пази в системата единствено несменяемостта иначе досега да е уволнена поради некадърност. Боряна Димитрова от Бургас се слави като избраница на съдиите, спусната със списък.

Ваня Ангелова
Ваня Ангелова
19 юни 2018 17:21
Гост

Е това просто няма нищо общо с истината!

Възмутен
Възмутен
19 юни 2018 14:48
Гост

Ей, този Панов с неговото „не на страха“. Отговори като те питат. Защо вечно се измъкваш.

Сия
Сия
19 юни 2018 14:39
Гост

Боряна Димитрова много добре е задала въпроса си към Панов. Но той за сетен път се измъкна умело.

Иванов
Иванов
19 юни 2018 14:45
Гост

Пълни глупости. Познавам лично господин Панов и то от доста време. Никога не бяга от конкретен отговор. И не виждам в случая политическите му изказвания какво общо имат с темата на дебата.

Anonimen
Anonimen
19 юни 2018 14:36
Гост

Даниела Марчева не за първи път влиза в конфронтация. Съмнява ме наистина магистрат от ВКС да е оказал натиск.