Недопустимо е под претекст за ускоряване на конкурсните процедури да се отнемат права на съдиите, прокурорите и следователите. Без цялостен анализ на кадровата дейност, всяка промяна в правната регламентация на конкурсите ще бъде необоснована, ненавременна и със съмнителна ефективност“. Това се казва в становище на Съюза на съдиите по повод внесените от депутати проект за изменения в Закона за съдебната власт.

В него се предвижда всички дела за кадровите решения на Висшия съдебен съвет, с изключение на дисциплинарките, да се гледат на една инстанция във Върховния административен съд, защото конкурсите много се бавели.

Съюзът на съдиите не е съгласен с този аргумент. Приемайки промяната като ограничаване на правата на магистратите, от организацията казват, че липсва анализ коя е причината за действително бавното протичане на конкурсите като изтъкват, че в никакъв случай обжалването на решенията на ВСС не е единствената причина за това.

Организацията на конкурсите в етапите преди решението на съответната колегия е задължение на кадровия орган. Забавеното изготвяне на атестационни оценки на участниците в конкурса, ненавременното представяне на решения на етичните комисии, също са фактори, които влияят върху темпа на провежданите конкурси. Считаме, че без цялостен анализ на кадровата дейност по ЗСВ след измененията от 2016 г., всяка промяна в правната регламентация ще бъде необоснована и ненавременна, а оттам и със съмнителна ефективност. Във всеки случай, недопустимо е под претекст за ускоряване на конкурсните процедури да се отнемат права на съдиите, прокурорите и следователите“, сочат от ССБ.

Наред с това от организацията изразяват несъгласие и с друго предложение за промяна в съдебния закон, а именно от конкурсните комисии да бъдат извадени членовете на Комисията по атестирането и конкурсите. От съюза казват, че ролята на КАК не бива да се омаловажава и да се свежда единствено до организационна. Изтъкват, че участието на член на КАК в конкурсните комисии е гаранция, че комисията участва цялостно в кариерния процес на магистратите. И заключават, че тази промяна в ЗСВ трябва да се обсъди в професионалната общност.

От ССБ изразяват безпокойство за това, че се подготвят законодателни промени без да се проведат консултации в магистратската общност и необходимия анализ.

Преди да се пристъпи към промяна на въведените през 2016 г. правни норми и институти следва да се извърши: задълбочен анализ и оценка на действието на нормативния акт; обсъждане на относимата съдебна практика на Върховния административен съд; провеждане на професионални дискусии с участие на съдии, прокурори и следователи. Изискванията на чл. 26 и сл. от Закона за нормативните актове налагат при подготовката на проекти за нормативни актове да се спазват принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост и стабилност, както и в процеса на изработване на проекта за изменение на нормативния акт, да се провеждат обществени консултации с гражданите и професионалните общности“, обясняват от ССБ.

Освен това, продължават от организацията, се пренебрегва и обезсмисля дейността на работната група в Министерството на правосъдието, която е създадена именно за да подготви необходими и полезни изменения в ЗСВ. От съюза не разбират какво налага спешното приемане на тези промени.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Радостин
Радостин
15 март 2019 13:28
Гост

Да, хайде сега направо да си ги назначаваме съдиите със заповеди от съответния началник, без възможност за обжалване на назначението, защото тия конкурси много бавят. А кой ще отговаря за това да се определи наистина най-способният кандидат за дадена позиция? А не този с най-точните познанства и най-„правилните“ решения? Иначе – обжалването само по себе си не бави нищо. То образува дело, а защо самото дело се гледа бавно, е въпрос към съдебния състав!

Anonimen
Anonimen
15 март 2019 10:29
Гост

Трябва от конкурснитв комисии да бъдат извадени членовете на Комисията по атестирането и конкурсите.

Анонимен
Анонимен
15 март 2019 11:06
Гост

И не само. От какъв зор в комисиите за повишаване и преместване участват хабилитирани преподаватели? Всъщност, дайте да си го признаем – конкурсите затлачиха системата и с всеки следващ става все по-зле. Да връщат стария начин на назначаване – по предложение на административния ръководител. Беше бързо, беше оперативно и се знаеше кой носи отговорност за кадровите неблагополучия. Като толкова искат съдийско самоуправление – нека предложението да се прави след решение на общото събрание на съда, но да спре тая сага с конкурсите, защото очевадно не работи.

Пепи
Пепи
14 март 2019 23:05
Гост

Необходим е обстоен анализза това коя е причината за действително бавното протичане на конкурсите.

anonimen
anonimen
14 март 2019 23:04
Гост

Някой да е очаквал друго становище от ССБ?