Съдийската колегия публикува резултатите от писмения изпит в конкурса за преместване в районни съдилища.

В началото на година кадровият орган обяви 36 свободни места в 18 районни съдилища, които да бъдат заети чрез конкурс за преместване. Десет са свободните места в СРС, пет – в РС-Пловдив, по две в районните съдилища в Лом, Монтана, Пазарджик, Царево и Варна и по едно в Своге, Кюстендил, Дупница, Карлово, Панагюрище, Стара Загора, Бургас, Карнобат, Средец, Ямбол и Трявна.

До участие в конкурса са допуснати 35 души, петима от които са прокурори. А по закон обвинителите, които искат да станат съдии, трябва да държат писмен изпит. За останалите конкурсът протича по документи.

Писменият изпит се проведе на 2 ноември от конкурсната комисия в състав – председател Любка Андонова, която е член на Комисията за атестирането и конкурсите, Васка Халачева (ОС-Кърджали), Десислава Николова (ОС-Добрич), Веселина Ставрева (СГС) и проф. Йонко Кунчев. По време на изпита кандидатите са развили писмено отговори на два изтеглени на случаен принцип въпроса, единият на тема от гражданскоправните науки, а вторият – от наказателноправните науки.

С най-високи оценки са двама прокурори – Венета Стефанова от РП-Бургас и Велина Пенева от РП-Чирпан, които са получили оценка 5.38. На следващо място е Георги Добрев от РП-Карнобат с 4.75, следват Соня Петрова от РП-Средец с 4.38 и зам.-шефът на РП-Добрич Павел Любенов с 4.25.

Предстои конкурсната комисия да класира всички участници в процедурата.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минко
Минко
06 ноември 2018 11:08
Гост

Не можаха ли толкова да допуснат още един човек, за да се запълнят всички свободни места в районните съдилища.

Минувач
Минувач
06 ноември 2018 11:06
Гост

Голям наплив. Чак и прокурори са се явили.

Анчо
Анчо
06 ноември 2018 11:01
Гост

Много сериозна комисия.

Анонимен
Анонимен
06 ноември 2018 10:46
Гост

Този път оценките на са много високи.