Образци на нови съобщения заради последните промени в Гражданския процесуален кодекс, които влязоха в сила на 27 октомври 2017 г., огласи днес Министерството на правосъдието (виж проекта тук).

Те се въвеждат с изменения на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по ГПК.

Създава се образец на съобщение за постъпило възражение от длъжника и указания по чл. 414а, ал. 3 ГПК. Това е новата хипотеза, която се предвиди в кодекса, че длъжник, който е платил в двуседмичния срок за доброволно изпълнение може да възрази срещу заповедта за изпълнение. Като към възражението се прилагат доказателства за пълното или частично изпълнение.

Съответно те заедно с възражението се пращат на заявителя с указания, че може да подаде становище в тридневен срок, като се посочват и последиците от неподаването на становище.

Именно този образец на съобщение за постъпило възражение от длъжника вече е готов.

С изменения в чл. 415 от ГПК пък се предвидиха две нови хипотези, при които съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си – когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК и когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение. Става въпрос за случаите, при които в продължение на един месец ответникът не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и призовкарят залепя уведомление на вратата или на пощенската кутия, в което посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда и може да бъдат получени там в двуседмичен срок. Тогава съобщението се счита за връчено с изтичането на този срок.

Сега вече има образец на съобщение от съда до кредитора, че заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал.5 от ГПК.

Създаден е образец на съобщение за отказ на съда за издаване на заповед за изпълнение.

Освен това има нов образец на съобщение за образувано изпълнително дело.

Измененията и допълненията на Наредба № 7 целят да улеснят гражданите и юридическите лица при упражняването на правата им в качеството им на заявители или длъжници в заповедното производство, както и  постановяване на законосъобразни съдебни актове от съдилищата и установяване на непротиворечива съдебна практика в съответните производства, посочват от МП.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петя
Петя
08 юни 2018 16:50
Гост

Какво хубаво съобщение за отказ!

Анонимен
Анонимен
08 юни 2018 16:46
Гост

Да го променят вече този ГПК и да се свърши със сагата за противоречивата практика.

Анонимен
Анонимен
08 юни 2018 16:40
Гост

Много добре. При положение, че длъжникът си е платил е редно да се прекрати заповедното производство.