Съдийската колегия обяви конкурс за 29 места за младши съдии в окръжните съдилища. Най-много са в Софийския градски съд – 11.

По две места има в Бургас и Варна, и по едно във Велико Търново, Благоевград, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пловдив, Русе, Разград, Плевен, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол и Окръжен съд-София.

Предстои решението на Съдийската колегия да бъде публикувано в Държавен вестник и от тогава започва да тече 14-дневен срок, в който желаещите да станат младши съдии трябва да подадат заявление за участие в конкурса.

То трябва да е придружено с подробна автобиография, копие от диплома за завършено висше образование по „Право” и удостоверение за придобита юридическа правоспособност. Прилагат се и свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване и не се води на учет, копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по чл. 164 от Закона за съдебната власт за съответната длъжност.

Кандидатите за младши съдии трябва да представят и най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните им качества. Попълват и въпросник по образец, изготвен от ВСС, във връзка с притежаваните от тях нравствени качества. Пишат и мотивационно писмо.

Конкурсът ще се проведе на два етапа. На 4 април 2020 г. (събота) ще е писменият изпит. Устният ще се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Зам.-шефката на САС Елена Каракашева беше повишена във ВКС

Същевременно Съдийската колегия повиши Елена Каракашева в Наказателната колегия на Върховния касационен съд по реда на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Разпоредбата дава възможност в 9-месечен срок от приключване на конкурса да бъдат повишени магистрати, класирани под чертата при освободено място. И именно поради наличието на такова място, Елена Каракашева, която в момента е зам.-председател на Софийския апелативен съд и ръководител на Наказателното отделение, беше повишена във ВКС.

На заседанието стана ясно, че още две места в НК на ВКС са освободени и това означава, че следващите двама в класирането в конкурса могат да бъдат повишени. Става дума за шефката на Бургаския апелативен съд Деница Вълкова и Димитрина Ангелова от СГС. Този въпрос обаче ще бъде разгледан, след като бъдат изготвени становища за етичните им качества.

Наред с това СК на ВСС прие за сведение писмото на двете заместник-председателки на Върховния касационен съд Светла Димитрова и Дария Проданова, с което обясняват кои три бройки са прехвърлени от Гражданска и Търговска колегия. Наред с това Димитрова и Проданова обясняват и кои от освободените места могат да бъдат заети по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

След като го прие за сведение, колегията реши още на следващото си заседание отново да разгледа предложението за повишаването на съдийките от СГС Десислава Попколева и Таня Орешарова във ВКС, което беше отложено именно за да се поиска справка от Върховния касационен съд точно кои места в ГК са освободени.

Двамата зам.-шефове на апелативния съд в Пловдив подадоха оставки, СК на ВСС ги прие

Двамата заместник-председатели на Пловдивския апелативен съд – Вера Иванова и Станислав Георгиев, подадоха оставки. Те са били депозирани малко след избора на Магдалина Иванова за втори мандат като шеф на ПАС. Днес Съдийската колегия ги освободи от ръководните длъжности и ги назначи за редови съдии.

Същевременно кадровиците уважиха искането на Иванова с една бройка да бъдат увеличени местата за заместник-председатели на съда и от две, да станат три. До момента тя съвместяваше ръководството на съда и на Наказателното отделение. Но при избора си за шеф за втори мандат обясни, че наказателните дела се увеличават и заради това ще се наложи да поиска бройка за още един заместник.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Бах
Бах
21 януари 2020 12:02
Гост

Само, че къде е обявен конкурса?

Генерало
Генерало
21 януари 2020 11:35
Гост

Ура – лудото Ленче отива във ВКС.
Цял САС празнува. И най-вече рожденика Камен Иванов, който жертвоготовно ще заеме поста й. В знак за отблагодаряване, че с неговия ценен глас някога бе избрана Дончева.
Каква поредна мелодрама в САС

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 13:45
Гост

Викаш, кисело е гроздето, м?

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 11:23
Гост

Хайде, Деница Вълкова изкласи за София. Голямо драпане беше

питане
питане
21 януари 2020 11:24
Гост

А защо не? Познавате ли колегата, че да коментирате? Аз имам отлични впечатления.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 11:06
Гост

А ВКС регулярно си се попълва с нови кадри.

прб
прб
21 януари 2020 10:47
Гост

Хайде, успех и път на младите! Въвеждането на регулярен конкурс за младши съдии, прокурори и следователи всяка година е едно от най-смислените неща, които са правени. По мое време не беше така.

Христова
Христова
21 януари 2020 10:46
Гост

Как се определя къде да има бройки, защото за някои от посочените съдилища имам съмнения, че изобщо има работа и за наличните съдии.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:33
Гост

Дори и тези брйки няма да са достатъчни за Софийския градски съд.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 10:35
Гост

Какво да кажат колегите от СРС. Там явно скоро няма да се реши проблемът с натовареността.

Николай
Николай
21 януари 2020 11:23
Гост

Да, макар че все пак някои от делата отидоха в спеца

дкмс
дкмс
21 януари 2020 10:25
Гост

Не знам кога ще отменят тази глупост с препоръките. Всеки ще намери някой преподавател да му се подпише под една характеристика стил ДКМС. Излишно е!

SlimK
SlimK
21 януари 2020 10:27
Гост

То и мотивационното писмо не е по-полезно

Анонимен
Анонимен
21 януари 2020 11:44
Гост

Явно разчитат на това да се вземе впредвид, че препоръката е от някое светило.

Стойчо
Стойчо
21 януари 2020 12:52
Гост

Препоръка от „някой“, при който си карал стажа за правоспособност? Що за глупост? Все едно играе някаква роля …