Прокурорската колегия обяви конкурс за повишаване в апелативните прокуратури.

Свободните места са 13. Осем от тях са в Апелативната специализирана прокуратура, две в Пловдив и по едно в София, Бургас и Велико Търново.

След публикуване на решението в „Държавен вестник“ започва да тече 14-дневен срок, в който желаещите подават заявление. Към него кандидатите трябва да приложат служебна бележка, издадена от административния ръководител, която да удостоверява общия юридическия стаж, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; кадрова справка и информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към ВСС и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; документи по желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

Същевременно днес колегията освободи от длъжност военния прокурор Илиан Георгиев поради влязла в сила осъдителна присъда срещу него. На 11 март Върховният касационен съд окончателно потвърди решението, с което Георгиев беше признат за виновен в набедяване на негови колеги. Той беше осъден на година и шест месеца условно с тригодишен изпитателен срок.

Самият Георгиев обаче е депозирал искане във ВСС за възстановяване на длъжността „прокурор във Военно-окръжна прокуратура-София“. На заседанието не стана ясно какви правни основания е посочил Илиан Георгиев в искането си, но то единодушно беше отхвърлено от кадровиците.

Днес беше прекратено дисциплинарното производство срещу военния следовател Георги Петров, който бе уличен, че развива букмейкърска дейност и продава лотарийни билетчетар като срещу това получава процент от печалбата. Мотивът за прекратяване на дисциплинарката е, че той преди около месец беше освободен от длъжност поради несъвместимост.

Прокурорската колегия откри и нова процедура за избор на апелативен прокурор на София. Първата се провали, след като доскорошният ръководител Албена Вутова не беше избрана за втори мандат.

Готова е процедурата за публична реакция в случаите на засягане на независимостта и доброто име на обвинители и следователи, стана ясно на днешното заседание на Прокурорската колегия. На 16 януари тя възложи на главния прокурор Сотир Цацаров и членовете на ВСС Даниела Машева, Калина Чапкънова и Пламена Цветанова да изготвят механизъм, по който да се реагира при засягане на доброто име на обвинители и следователи.

Днес Цацаров обяви, че той е готов, като целта му е не бъде подробен, а да се посочат всички актове, на които се основава необходимостта от такава процедура. „Тя е максимално кратка, но дава възможност да реагираме не само по своя инициатива, но и по искане на всеки прокурор и следовател“, добави главният прокурор. Колегията единодушно прие процедурата.

Според нея, в случаи на засягане на независимостта и доброто име на прокурор или следовател, Прокурорската колегия по възможно най-бързия начин трябва да реши как да реагира: дали публично да оповести официално становище или декларация; дали говорителят на ПК на ВСС да направи изявление пред медиите, или да се изготви писмен отговор до съответната институция, който също да бъде публично огласен.

Предвижда се още, когато публично са оповестени конкретни обстоятелства, които съдържат твърдения за допуснати от прокурор или следовател нарушения в работата или на морално-етичните норми на поведение, те да бъдат проверени, а предприетите действия и резултатите от извършената проверка да бъдат обявени публично.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
LewisForeman
LewisForeman
21 март 2019 15:26
Гост

How do I know which product is the best among the ones listed here?
https://musicalbuzz.com/best-acoustic-electric-guitars/

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 15:05
Гост

Георги Петров сега ще трябва да разчита на късмета си. Ех, добре му беше със високата заплата.

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 15:04
Гост

Все си мисля, че изискването за общия юридическия стаж трябва да отпадне.

Анонимен
Анонимен
20 март 2019 15:00
Гост

Илиан Георгиев е меко казано нагъл.