384 кандидати са допуснати до устния изпит за младши съдии. Те са се справили успешно на провелия се на 4 юли писмен изпит, когато се явиха общо 557 желаещи да станат съдии.

Днес Висшият съдебен съвет обяви резултатите от писмения изпит, както и решенията на казусите по гражданскоправни науки и по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

Първоначално 775 кандидати бяха допуснати до конкурса за 29 места за младши съдии в окръжните съдилища. Най-много са свободните позиции в Софийския градски съд – 11. По две места има в Бургас и Варна, и по едно във Велико Търново, Благоевград, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Пловдив, Русе, Разград, Плевен, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол и Окръжен съд-София.

За да преминат към втория етап от конкурса, кандидатите трябва да получат поне „4.50“ на писмения изпит.

Устното препитване, на което може да се използват нормативни актове, ще се проведе по вече обявен график в Националния институт на правосъдието (НИП) при спазване на противоепидемични мерки.

Обявиха конкурс за 12 места във ВКП

Прокурорската колегия обяви конкурс за повишаване във Върховната касационна прокуратура.

На заседанието днес Огнян Дамянов обяви, че свободните места са 12 и следва да бъдат обявени за заемане чрез конкурс. Предложението беше подкрепено единодушно.

След публикуване на обявата в Държавен вестник, започва да тече 14-дневен срок, в който желаещите магистрати могат да подадат заявления за участие в конкурса. Към него те трябва да подадат и следните документи: служебна бележка, издадена от административния ръководител, която да удостоверява общия юридическия стаж, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт; кадрова справка и информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към ВСС и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му; копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки; документи по желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
анонимен
анонимен
16 юли 2020 9:10
Гост

Очаквам големия рев за теста на ПЕС да дойде след излизането на резултатите от прокурорския 😉

Анонимен
Анонимен
16 юли 2020 10:08
Гост

Не е забавно, когато става дума за основата на съдебната система и попълването й с кадри. Целта и очакванията от теста трябва са проверката на реалните знания на кандидатите, а не разплакването им, поради непредвидими и непредсказуеми резултати, противоречия с предишни практики на конкурсни комисии и др. проблеми, на които никой не желае да обърне внимание и реши.

анонимен
анонимен
16 юли 2020 15:36
Гост

Напълно съм съгласен, колега, смисълът беше отрицателен за очакванията ми. Просто там въпросите бяха, по мое скромно мнение, по противоречиви.
Реални въпроси за такъв изпит биха били относно екзекватура, международна подсъдност или нещо друго реално, не дали общите принципи са изтоник на правото.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 19:08
Гост

Въпрос 11 от теста е интересен- Към настоящия момент има само Съд и Общ съд – (Съдът на Европейския съюз се състои от две юрисдикции: Съд и Общ съд. Съдът на публичната служба, създаден през 2004 г., преустанови дейност на 1 септември 2016 г. след като правомощията му преминаха към Общия съд в рамките на реформата в устройството на правораздаването на Съюза.- https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/bg/
А според отговора в теста съществуват и специализирани съдилища…

Запознат
Запознат
15 юли 2020 19:26
Гост

И аз го забелязах това. Явно информацията на изпитващите е остаряла. Подобен въпрос имаше и на конкурса за първоначално назначаване за СГС през юни 2020 г. Отново се дава предимство на определени хора.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2020 7:05
Гост

Съда има право да създава специализирани съдилища, пише го в протокол към договорите. Въпросът е коректен.

Яна
Яна
16 юли 2020 7:26
Гост

СЕС се състои от Съд и Общ съд! Това, че има право да създава спец. съдилища не означава, че те са постоянно действащи като Съда и Общия съд! Въпросът е коректен! Отговорът не е!

Анонимен
Анонимен
16 юли 2020 8:36
Гост

чл. 19, ал. 1, изр. 1 от ДЕС: Съдът на Европейския съюз се състои от Съд, Общ съд и специализирани съдилища. Въпросът възпроизвежда разпоредбата,която урежда структурата на институцията СЕС. Вярно е, че към настощия момент липсват създадени специализирани съдилища. Също така е вярно, че на теста за мл. съдии от 2019г. същият въпрос с номерация 4 е с отговор: „Съд и Общ съд“, но там липсва отговор „Съд, Общ съд и специализирани съдилища“. Верен, вероятностно верен, най-верен. Може би противоречивите тестове; липсата на изисквания към комисиите за знания по ПЕС и права на човека (такива изисквания имат по материите за… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
16 юли 2020 9:09
Гост

ДЯЛ IVа

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДИЛИЩА

Член 62в

Анонимен
Анонимен
16 юли 2020 22:09
Гост

Факт е, че и към момента в ДФЕС специализираните съдилища са част от съдебната система на ЕС

брра
брра
15 юли 2020 15:33
Гост

Въпрос №5 от теста: Кои актове представляват първично право на ЕС?
Верен отговор „в“.
Общите принципи акт ли са?

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 17:11
Гост

По начина, по който е поставен въпросът, верният отговор е „а“. Общите принципи на правото на ЕС, макар и да са част от първичното право на ЕС, не могат да бъдат наречени актове, защото са неписано право. Същите се извеждат в практиката на СЕС. Дори, когато се посочват изрично както в чл. 6, ал. 3 ДЕС, общи принципи са основните права в ЕКПЧ и в общите конституционни традиции на ДЧ, но не самите актове, в които са инкорпорирани правата- ЕКЧП или конституциите на ДЧ. За справка- Наръчниците на НИП по Право на ЕС.
Жалко за пълните отличници…

брра
брра
15 юли 2020 18:00
Гост

Именно, колега.
Жалко и за останалите, които са решили, че тестосъставителят е имал предвид наистина само актовете.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 19:13
Гост

Аз също съм писал отговор „а“, точно поради начина по който е зададен въпроса. Чудна работа, защо комисията е решила, че общите принципи са „актове“…

Анонимен
Анонимен
19 юли 2020 16:13
Гост

Грешки се допускат. Безнадеждно е, че грешките на такова ниво (приемен изпит в съдебната власт) са непоправими, скрити за извинението на спазен процедурен ред. Липсва воля за признаването им, за преразглеждане на резултати. Не се дава сметка, че в случая отлично ще се оценят юристи, които привидно разбират йерархията на правните източници на ПЕС, но не правят разлика в деленето на източниците на: писано и неписано право.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 15:01
Гост

Защо в отговора на въпрос 5 от гражданския казус е приета фактическа обстановка, различна от тази в казуса? В последния никъде не е посочено, че при предявяване на иска е приложено споразумението за прекратяване на брака, а в отговора комисията е приела, че има такова приложено и въз основа на него е направила изводи за неоснователност на иска!!! Явно пак някои кандидати е трябвало да имат някаква преднина. Въпреки, че имам много добра оценка по наказателния казус, не е честно към колегите, които са решавали гражданския казус и са го решили по начин, различен от този на комисиите.

Мирела
Мирела
15 юли 2020 17:22
Гост

Това, че в споразумението, одобрено от съда в бракоразводното дело, бившите съпрузи не са посочили какви са им квотите от жилищния имот, който запазват в съсобственост, води до допустимост на иска. И тъй като в споразумението са заявили, че имотът е СИО, то значи искът е неоснователен, колкото и да се пъне единият да доказва трансформация на лични средства. Налице е изявление от двамата съпрузи, че имотът е СИО, съдържащо се в брачното споразумение, имащо сила на спогодба, поради което това е достатъчно, за да се отхвърли иска.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 14:55
Гост

Доста високи оценки. Браво!

Гери
Гери
15 юли 2020 14:55
Гост

Чудя се неявилите се защо въобще подават документи?

анонимен
анонимен
15 юли 2020 14:53
Гост

Вярно ли е, че Гешев през седмица ходел в американското посолство. Чух, че е така, както чух и че на американците им е писнало от него и не го понасят вече

Киро
Киро
15 юли 2020 14:56
Гост

Той си е досаден по подразбиране.

Ники
Ники
15 юли 2020 15:01
Гост

Вместо да митка по посолства и да го удря на селски туризъм да вземе да се разходи до ОАЕ да си прибере Божков. 🙂

Огнян
Огнян
15 юли 2020 15:02
Гост

Ти пък полудя ли. Ако това стане, може въобще да не се прибере.

Мики
Мики
15 юли 2020 15:02
Гост

Защото в топлите страни е много хубаво. А и така поне ще се отървем от него.

Симеон
Симеон
15 юли 2020 14:52
Гост

Тези устни изпити няма ли да ги махат вече?

Лили
Лили
15 юли 2020 14:52
Гост

Пълна недомислица. Само се създават условия за субективно отношение.

Оля
Оля
15 юли 2020 14:53
Гост

Не само. Има много знаещи кандидати, които не могат да покажат реалните си възможности на устния изпит.

анонимен
анонимен
15 юли 2020 14:51
Гост

Аз пък си мечтая самите прокурори да се надигнат и да изметат Гешев и подобни. Защото ако го направят масово, той не може да разкара всички. А и така ще се види, че всъщност прокурорите не го подкрепят, а само разни шефчета, които треперят за постовете си. А това е крайно недостойно

Кирилов
Кирилов
15 юли 2020 14:51
Гост

Ей. половината са ги резнали.

Дидо
Дидо
15 юли 2020 14:51
Гост

Имало е и по-ситна цедка.

1111
1111
15 юли 2020 14:23
Гост

Все повече колеги ще напускат, вместо да опитват да растат в йерархията. Имам предвид читавите, които не се строяват под бутафорни подписки.

Хриси
Хриси
15 юли 2020 14:43
Гост

Точно за читавите обстановката е непоносима. Все по-често идват разни Гешевофци.

анонимен
анонимен
15 юли 2020 14:49
Гост

Накрая какво ще остане в тази прокуратурата – читавите си тръгват, остават страхливите, подмазвачите и Гешевофци. Ужас

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 14:21
Гост

А конкурс за главен прокурор, кога?

7878
7878
15 юли 2020 14:23
Гост

Айде иди викай на площада, че по-сложни неща не са ти ясни.

анонимен
анонимен
15 юли 2020 14:52
Гост

Кое му е сложното. Само трябва да се съберат едни 17 гласа във ВСС и е вън. Радев направо във ВСС ще отърчи да подпише указа. А ако не се събират, тогава да сменим състава на съвета 🙂

Киро
Киро
15 юли 2020 14:42
Гост

Никога явно. Ей, как не си подаде оставката този.