Съдийската колегия обяви конкурс за преместване на 16 места в районните съдилища и ще обяви външен за едно място в Своге.

Четири места са в Софийския районен съд, две в Пловдив и Пазарджик, по едно в Монтана, Лом, Берковица, Кърджали, Хасково, Шумен и Ботевград.

В Своге има две свободни места, като едно от тях ще бъде обявено за заемане чрез външен конкурс, а другото чрез преместване.

Ако в 14-дневния срок за подаване на документи се окаже, че за някое от местата, обявени за заемане чрез преместване, няма кандидати, тогава то ще бъде обявено на външен конкурс.

Иначе общо 51 са свободните места в районните съдилища. Но голяма част от тях се пазят за младшите съдии, които до юни 2020 г. ще бъдат назначени за районни магистрати.

Освен това в пет съдилища също се пазят места, но те са за административните ръководители, чиито втори мандат изтича в близките месеци и ще трябва да отстъпят от позициите си. Това са районните съдилища в Монтана, Раднево, Гълъбово, Нова Загора и Трявна.

Въпреки наличната свободна бройка, конкурс не се обявява в Генерал Тошево, тъй като натовареността там е много ниска.

В Ихтиман пък, където натовареността е много висока, мястото се пази за младши съдия.

Нови бройки за младши съдии за СГС

Кадровицитерешиха да осигурят нови три бройки за младши съдии за Софийския градски съд. За целта ще бъде съкратено по едно място в окръжните съдилища в Шумен, Перник и Враца. Окончателното решение ще бъде на Пленума на ВСС.

Първоначалната идея щатът да бъде увеличен с четири бройки като последната да бъде новооткрита. Но Красимир Шекерджиев възрази на тази идея. Той обясни, че в момента младшите съдии в СГС са 29, ще станат 32 или 33, а това е най-големият брой от всички окръжни съдилища в страната. Шекерджиев изрази разбиране за високата натовареност в СГС, както и сподели мнението, че тези магистрати в един момент ще станат редови районни съдии и така ще обезпечат пък Софийския районен съд. Но не е съгласен да се открива нова бройка. Според него най-добре е да има вътрешно преразпределение. В крайна сметка колегията подкрепи предложеното оптимизиране, а за четвъртото място гласовете в подкрепа бяха седем, а против – три, т.е. решение няма.

Четири нови места за съдебни секретари и едно за съдебен помощник за ВАС

Същевременно СК на ВСС откри нови четири места за съдебни секретари и едно за съдебен помощник.

Искането за новите бройки за съдебни секретари е мотивирано с чл. 213б от Административнопроцесуалния кодекс, според който, ако касационната жалба или протестът не отговарят на изискванията на чл. 212 и чл. 213, шефът на ВАС, негов заместник или председателят на съответното отделение с разпореждане ги оставя без движение и изпраща съобщение на оспорващия да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаването му. Ако нередовностите не бъдат отстранени в срок, то жалбата или протеста се оставят без разглеждане, а производството се прекратява. Шефът на ВАС, негов заместник или председателят на съответното отделение оставят без разглеждане касационната жалба и прекратяват производството по делото, когато оспорването е просрочено, съдебният акт не подлежи на обжалване и оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него.

А що се отнася до съдебния помощник, то това ще бъде и длъжностното лице по защита на личните данни не само за ВАС, а и за всичките 28 административни съдилища.

По този повод Севдалин Мавров обърна внимание на диспропорция, която бил забелязал. При 110 съдии във ВКС, съдебните помощници са 42, а деловодителите – 28. Във ВАС има 97 съдии, съдебните помощници са 51, а деловодителите – малко над 40. Мавров призова колегите си да помислят дали не трябва да се отпуснат още бройки за съдебни помощници за ВКС.

Председателят на ВАС Георги Чолаков обясни, че е заварил огромна администрация, която започнал поетапно да редуцира. В тази връзка трансформирал свободни места за съдебни секретари в бройки за съдебни помощници. А що се отнася до деловодителите, но се обърна към шефа на ВКС с призива – ако има нужда, да каже.

Лозан Панов обясни, че ВКС се справя с наличното. Поясни, че съвсем наскоро е имало конкурс за съдебни помощници и е много важно наистина да се избират качествени хора. Каза и още нещо – че много съдии въобще не използват съдебни помощници, но имало и такива, които се нуждаят от тях.

СК на ВСС единодушно подкрепи предложението за допълнителните бройки за Върховния административен съд.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Докога?
Докога?
03 декември 2019 16:57
Гост

Докога в Раднево ще има съд изобщо? Абсурдно е това.

Съгласен
Съгласен
03 декември 2019 16:59
Гост

И за Карнобат така, а нищо не пише да са решили за там – нямаше ли да го закриват и да влиза в юрисдикцията на бургаския? Много време отнема нещо елементарно…

Обаче
Обаче
03 декември 2019 16:54
Гост

Обаче щат за съдебни помощници и секретари за ВАС има, нали? Абе друго си е в София.

Петър
Петър
03 декември 2019 16:53
Гост

Тия рокади от пусто в празно още колко време? Да се реже с голямата ножица и толкова

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:16
Гост

Е, няма начин. Някои съдилища ще трябва да изчакат до юни 2020 г.

Вяра
Вяра
04 декември 2019 10:40
Гост

Какво ще става през юни 2020

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:11
Гост

Май РС-Генерал Тошево ще го забърше риформата.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:16
Гост

Закривай!

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:09
Гост

Тези 4 места за СРС ще им се отразят добре. При тяхната свръхнатовареност.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:10
Гост

Нищо не са. Капка в морето.

Абе то...
Абе то...
03 декември 2019 16:59
Гост

Накрая цяла България ще иде на щат в СРС. Като гледам как закриват по места…

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:02
Гост

Не се ли закрият няколко съдилища, няма да има никаква реформа. Всички се покриват, когато стане дума, все едно са политици, обаче ето, че работа няма, а бройки – бол. Защо им е в Генерал Тошево съд?

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 11:59
Гост

Чудя се на напиращите за СРС, по-скоро бих се преместил оттам в Своге и да пътувам.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:00
Гост

А още по-лесно до Пазарджик.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:08
Гост

Е, не е малко пътя все пак. А СРС-ей го къде е.

Анонимен
Анонимен
03 декември 2019 12:30
Гост

Ей го, ама като натрупаш 100 дела, може и там да си спиш, ако искаш да работиш съвестно.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 9:21
Гост

Много са съдилищата малки за закриване. С гл.счетоводители на 10 човека, системни администратори излишни, призовкари също и съдебни секретари колкото искаш.Много скучна работа.

Анонимен
Анонимен
05 декември 2019 9:47
Гост

Пълен ХАОС . Назначаване на външни лица извън системата без провеждане на конкурси., като призовкари, счетоводители и други. Чистача е по важен и с конкурс се назначава.