Съдийската колегия обяви конкурс за повишаване в окръжните съдилища. Местата са общо 42.

Те са разпределени по следния начин – 20 от местата са в гражданските отделения като 8 от тях са в Софийския градски съд, три са в Бургас, две във Велико Търново и по едно в ОС-София, Благоевград, Враца, Пловдив, Варна, Добрич и Кърджали.

Девет от местата са в търговските отделения в следните съдилища – четири са в СГС и по едно в Кюстендил, Варна, Добрич, Силистра и Русе.

13 пък са свободните бройки в наказателните отделения, които са съответно две в окръжния съд в София и по една в Специализирания наказателен съд, Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Хасково, Бургас, Плевен, Русе, Монтана, Разград и Велико Търново.

След публикуване на обявата в Държавен вестник, започва да тече 14-дневен срок, в който желаещите магистрати могат да подадат заявления за участие в конкурса. Към него те трябва да подадат и следните документи:

  • служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в Държавен вестник, общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както и стажът в съответната система на органите на съдебната власт;
  • кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с информация за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет и справка за разгледаните и приключените от кандидата дела и преписки през последните три години от дейността му;
  • копие от три акта, изготвени от кандидата през последните три години от дейността му, по избрани от него разгледани и приключени дела и преписки;
  • други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.

ВСС отново не гласува атестациите на Мирослава Тодорова и Петя Крънчева

Съдийската колегия за втори път не успя да събере необходимото мнозинство, за да гласува оценката от атестацията на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд. Петима кадровици подкрепиха оценката „много добра“ – 94 точки, а шестима бяха против. За да бъде приета, са необходими поне 8 гласа.

По същия начин се разви и ситуацията около възражението на Петя Крънчева от СГС срещу изготвената ѝ атестация. Работата ѝ беше оценена на 91 точки, Комисията за атестирането и конкурсите ги е увеличила на 93, а миналата седмица Вероника Имова предложи да ѝ бъдат дадени 98 точки.

За първия вариант двама от членовете на колегията бяха „за“, а 9 „против“, за втория гласовете бяха 3 на 7, а за третия – 6 на 3.

Така и двете атестации ще бъдат отново обсъдени на следващото заседание на колегията.

Същевременно днес беше пенсионирана Златка Русева от Върховния касационен съд. Кадровиците подкрепиха предложението тя да бъде отличена със служебна благодарност, „личен почетен знак първа степен – златен“ и парична награда от 1000 лева.

Тя беше назначена за върховен съдия през 2001 г. като преди това бе адвокат, депутат и заместник-министър на правосъдието.

Членовете на СК на ВСС отново се скараха заради процедурата за преместване на съдии

Процедурата за преместване на съдии по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт отново раздели членовете на Съдийската колегия.

Поводът този път беше резултатът от откритата такава преди две седмици, когато СК на ВСС обяви, че търси 10 съдии от 8 слабо натоварени съдилища, които да бъдат преназначени в 5 високо натоварени районни съдилища без да се вземат предвид предварително събраните заявления на 62 районни съдии от страната за това къде искат да работят. Такива тепърва трябваше да се събират от конкретни съдилища.

Според решението отпреди две седмици в Софийския районен съд трябва да бъдат преназначени петима съдии, в Перник – двама, а в Провадия, Ихтиман и Монтана – по един. Търсеха се по двама от Велико Търново, Добрич и Горна Оряховица и по един от Костинброд, Сандански, Петрич, Силистра и Търговище.

В указания срок само двама магистрати са подали заявления. Единият е Кристиана Кръстева от Добрич, която иска да бъде преместена в Перник. Диана Хаджиева от Петрич пък желае да отиде в СРС. За останалите позиции няма кандидати.

Докладвайки резултатите от процедурата, Красимир Шекерджиев заяви, че кандидатът за СРС едва ли ще може да е от помощ за колегите си, тъй като кандидатурата му е одобрена за ОЛАФ.

А от думите на Драгомир Кояджиков другият само чакал да бъде развита процедура по чл. 194, ал. 2 от ЗСВ и щял да се прехвърли в Бургас.

Въпросната разпоредба гласи: „При взаимно съгласие за размяна на равна по степен длъжност на съдии в друг съд, на прокурори – в друга прокуратура, и на следователи – в друг следствен отдел, и при съгласие на административните им ръководители, те се преместват без провеждането на конкурс с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.

Заради резултата Кояджиков определи като „ялово“ предложението за откриване на процедура за преместване. Каза и че с него било бламирано друго предложение – на Красимир Шекерджиев и Даниела Марчева за преназначаване на съдии, които предварително бяха изразили своите желания къде искат да работят.

С тази процедура постигнахме едно нищо, нула, каза Кояджиков и поиска Комисията за атестирането и конкурсите да не подменя волята на Съдийската колегия със свои необмислени предложения, които не постигат и целите си. Дори поиска вносителите да се извинят на СРС, защото не е решен кадровият му проблем.

„Подобно говорене цели скандал, защото тази Съдийска колегия подкрепи разкриването на процедурата по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, която е напълно в съответствие на закона. И да твърдим, че СК е взела решение под заблуда и да се извиняваме защото процедурата, обявена по закон, не е довела до резултат, е неуместно“, отговори му Атанаска Дишева.

И добави, че Съдийската колегия, а не КАК, на 21 май реши да не открива такава процедура, каквато тогава предлагаше комисията по натовареност – въз основа на предварително обявени желания на съдии, защото тя не съответства на закона.

„Съвсем наскоро в един конкурс за преместване в районните съдилища за 30 и няколко места, ние назначихме 18. Не успяхме да попълним всички места поради обективни причини и това е нещо, което се случва и сега. Миналата година прекратихме процедурата по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ по отношение на други съдилища като тогава г-н Кояджиков участваше активно. Не следва да се драматизира от това, че не са заети всички места. Да обвиняваме за това КАК и СК на ВСС, че бламира нечие предложение, е неуместно“, каза още Дишева.

„След като по този начин не става, кажете как да свършим работа?“, попита я Красимир Шекерджиев. Той поиска СК на ВСС да си зададе въпроса какво точно прави. И после сам даде отговор: „Този съвет върши рутинна работа – пенсионираме хора, даваме награди, избираме началник измежду един кандидат. Кога ще започнем да решаваме проблемите? Това, което правим, е нулев резултат. Не знам какво ще кажа на съдиите от Ихтиман, Перник и СРС – имате нужда да бъдете подкрепени, ама няма да бъдете подкрепени. Ако ние не знаем дали има желаещ да бъде преместен, няма нужда да обявяваме процедурата. Дайте да си сменим чипа и да решаваме проблеми, а не да караме по рутина. Нищо не направихме с чл. 194 ЗСВ“.

„Когато в закона има едно предписание, трябва ли да го обсъждаме дали да го прилагаме, или точно сега няма да го прилагаме? Все продължаваме да се убеждаваме, че точно този път може да нарушим закона по целесъобразност. Процедурата не се провежда поради конкретен човек, а поради съд. Защо пак говорим, за пореден път, нали се съгласихме, че това е законосъобразният начин за провеждане на процедурата. Аз не съм предлагала нищо на председателите на съдилищата в Ихтиман, Перник и София и защо да даваме подобни обещания, които не са в съответствие със закона“, отвърна Атанаска Дишева.

С 10 на 1 гласа Съдийската колегия премести двамата съдии, подали заявления.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Тъй
Тъй
03 юли 2019 11:25
Гост

Повишаването на съдии en bloc влече опасността от недоглеждане на индивидуалните кандидатури и техните професионални и етични качества. Нищо и никого конкретно не визирам, само отбелязвам.

Мунчо
Мунчо
02 юли 2019 16:41
Гост

Зорлем правят Мирослава Тодорова мъченица. А Златка Русева някак ще ми липсва.

Anonimen
Anonimen
02 юли 2019 13:30
Гост

Все ми се струва, че този период от три години е крайно недостатъчен.

Anonimen
Anonimen
02 юли 2019 13:28
Гост

Какви ли документи можеш да подадеш, които са свързани с притежаваните професионални и нравствени качества? В тях със сигурност ще има субективно отношение.

111
111
02 юли 2019 13:31
Гост

Глупости! Това да не са ти характеристиките от соца.