Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обяви конкурс за 29 места за младши прокурори в 14 районни прокуратури и 24 за младши следователи в 17 следствени отдели към окръжните прокуратури.

Бройките за младшите прокурори са разпределени по следния начин – 12 в Софийската районна прокуратура, три в РП-Варна, по две в районните прокуратури в Благоевград и Пловдив и по една в Кюстендил, Ихтиман, Ботевград, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Велико Търново, Русе, Бургас и Сливен.

Местата за младшите следователи в следните отдели към окръжни прокуратури – 7 в спецпрокуратурата, две в Пловдив и по едно в Софийската градска прокуратура, както и в Благоевград, Монтана, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Плевен, Ловеч, Варна, Шумен, Търговище, Бургас, Сливен и във Военно-окръжната прокуратура в София.

Конкурсът се провежда на два етапа – писмен и устен изпит.

Писменият изпит за кандидатите за младши прокурори ще се проведе на 17 април, а за младшите следователи – на 30 април. Началният час и в двата случая е 9 ч., а мястото – сградата на „Интер Експо Център“.

След обнародването на решенията в Държавен вестник, кандидатите ще имат 14 дни да подадат документи – само по пощата или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за участие в конкурса, кандидатите трябва да приложат и: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, че кандидатът не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова или служебна книжка или друг документ, който удостоверява стажа по чл. 164 от ЗСВ; попълнен въпросник по образец, изготвен от СК на ВСС във връзка с притежаваните нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

На писмения изпит, който е анонимен, се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест.

До втория етап – устния изпит, се допускат кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ на казуса и не по-ниска от много добър „4,50“ на теста.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
анонимен
анонимен
31 януари 2022 15:54
Гост

Кога обикновен обнародват решението в Държавен вестник?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 7:59
Гост

Другарки и другари, научете най-накрая-
Съдите не са магистрати. Още по-малко прокурорите.

Магистратите са висши военни и висши чиновници. Шефът на агенцията по хазарта е магистрат, например. Магистрат е командващия специалните сили. Магистрат е директорът на агенцията за борба с градушките. По-дефиниция съдиите и прокурорите не са магистрати, поне докато не преминат към изпълнителната власт. Когато съдилищата станат отдели към Министерството на правосъдието, тогава съдиите ще са магистрати.

Георги Ат.
Георги Ат.
27 януари 2022 8:28
Гост

Я питайте закона за Съдебната власт кой е магистрат и кой не, а не римското право …

LSSAH
LSSAH
26 януари 2022 22:37
Гост

Ще се замъкна и тоя път, въпреки че и аз не знам защо. Вече забравих 4 или 5 пъти бях резерва последните години. Мисля да почина няколко годиини и да се пробвам след десетина. С темпа на намаление и на ниското ниво все ще стана магистрат преди пенсия.

Георги Ат.
Георги Ат.
27 януари 2022 8:30
Гост

Сега ви е шанса колега! С толкова отпуснати бройки + онези за първоначално назначаване стават над 100 места за магистрати тази година, което ще рече, че шансовете са по-големи ако кандидатствате навсякъде.

Син съм аз на мама
Син съм аз на мама
26 януари 2022 20:46
Гост

Мама е съдия, тати прокурор, аз завърших наскоро. Ставам за младши следовател, след три годинки съм с окръжен ранг.

Панайот
Панайот
27 януари 2022 9:31
Гост

Ако нямаш юридически стаж, с окръжен ранг си след 8 години, дори и да си следовател в следствен отдел в някоя ОП

Re:
Re:
26 януари 2022 17:54
Гост

Съветче.

Който няма връзки и пари да не участва!

Всичко е предрешено.

Както винаги с тези конкурси от поне 25 години насам – БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ!

Фактите
Фактите
26 януари 2022 16:55
Гост

Ноторно е,че прокуратурата прави честни конкурси. Не връзки, роднинства , познанства, не купени казуси, а знанията са на пиедестал! И тази година конкурсът ще е поредният честен, и само решаването на казусите-които никой не знае предварително, ще определят назначенията. Защото в нашата прокуратура са инсталирани само почтени и високоморални хора, знаещи, с кариерно развитие резултат от висока компетентност и почтеност, а интегритетът-да използвам новата дума е на висота..

адвокат от САК
адвокат от САК
26 януари 2022 15:32
Гост

Защо ги обявявате тези конкурси- нали рашков иска функциите на прокуратурата по повдигане на обвинението да премине към… органите на мвр- т.е. изпълнителната власт и да се отнеме от прокуратурата; прокопиев пък иска един и същ правен статут с прокурорите, да има право, без да има качеството “прокурор“, да извършва отказ от образуване на досъдебно производство и прекратяване на вече образувано досъдебно производство- особено в неговия частен случай… Защо ЛЪЖЕТЕ колегите, че ако спечелят този ДЪРЖАВЕН конкурс, те ще бъдат със сегашните правомощия на прокурори/ респ. младши прокурори…Дотук доведе вашата “ промяна“- ПЪЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО- ТАМ, КЪДЕТО СЕ… Покажи целия коментар »

Младши прокурор
Младши прокурор
26 януари 2022 14:22
Гост

Аз си спечелих място преди 2 г. в РП -Бургас. На 30г. съм. Още в първи курс реших, че искам един ден да упражнявам прокурорския занаят и някъде в трети курс започнах да се готвя за прословутия конкурс, като изреших всички казуси по Наказателно право, които са се падали през годините. Разбира се с помощта в началото на асистент Илкова, после самичък. След завършването на ЮФ, изкарах стажа и веднага се явих на конкурса. На писмената част с казуса и теста – 5,87, а на устната -6.00. Изпитващата комисия беше много дружелюбна. Успях да се класирам за РП – Бургас.… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
26 януари 2022 16:19
Гост

Въпрос- в качеството си на младши прокурор, как ще коментирате това изказване пред БНР- “…пред БНР председателят на Съюза на съдиите в България – съдия Татяна Жилова. Тя подчерта категорично, че обществото трябва да е наясно, че съдът и прокуратурата НЕ СА равнопоставени: „Трябва да има механизъм за обществен надзор в прокуратурата, а също и за съдебен контрол върху някои действия на прокуратурата. Няма как да очакваме, че това, което е за съдебната система и съответно – за съдебната колегия във ВСС, да е същото и за прокуратурата“…“ https://bnr.bg/post/101587805/tatana-jilova В светлината на това изказване, се оказва, че ЗСВ е едно… Покажи целия коментар »

Симеон
Симеон
26 януари 2022 14:19
Гост

Дано вече местата да не са “ разпределени“.

Дичо
Дичо
26 януари 2022 14:21
Гост

Е, писменият изпит все пак е анонимен.

Герасим
Герасим
26 януари 2022 14:24
Гост

Има си начин да се разбере чия е работата.

Димитър
Димитър
26 януари 2022 14:23
Гост

Винаги ще има връзкари.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 14:19
Гост

То мине не мине и все се търсят младши следователи и прокурори.

Киценив
Киценив
26 януари 2022 14:18
Гост

Да видим какви назначения ще се направят.

Лебчевски
Лебчевски
26 януари 2022 14:18
Гост

Надявам се, че хората, които ще бъдат ангажирани няма да ни вкарват редовно в положение някой да съди държавата и прокоратурата и да я осъжда.

Дамаджана
Дамаджана
26 януари 2022 23:20
Гост

Научи се първо да пишеш,после давай съвети!

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 14:17
Гост

Дано не се намерят нови Гешевци

Цветков
Цветков
26 януари 2022 14:17
Гост

Желая им успех в намирането на младжши прокурори.

Anonimen
Anonimen
26 януари 2022 14:17
Гост

Добре е, че са предвидили повече бройки за Софийската районна прокуратура.

Симо
Симо
26 януари 2022 14:17
Гост

Да, за там определено имаше нужда.

Серафим
Серафим
26 януари 2022 14:16
Гост

Сега ще почне едно паметно избиране, после пак ще се търсят специалисти по някое си време.

Ружински
Ружински
26 януари 2022 14:16
Гост

Ами дано намерят нужното количество кадри.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 14:15
Гост

Голям подбор ще е.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 14:15
Гост

Кажи- речи във всеки голям град се търсят

Ласло
Ласло
26 януари 2022 14:14
Гост

Успех на тези млади хора.

Пеналист
Пеналист
26 януари 2022 14:12
Гост

И сега пак не всички да се бутат за София, както виждате има и за по-забутаните прокуратури и следствия места. Там балът е по -нисък, може да минеш с 5,50 и на двете части. Ама за София – задължително 6,00 на поне едната част и над 5,40 на другата част. Успех!

Йордан
Йордан
26 януари 2022 14:02
Гост

Аууу, супер, ще пробвам за прокурор. Понеже единствено и само в наказателното право ме бива.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 14:15
Гост

Късмет!

RisteV
RisteV
26 януари 2022 14:15
Гост

Човек с амбиции…

Анонимен
Анонимен
26 януари 2022 14:55
Гост

Само дето прокурорът трябва да го бива не само в наказателното, ама карай.

Вие
Вие
26 януари 2022 15:00
Гост

Алооууу, ми ако те сложат и в административния отдел на Окръжна прокуратура?! Да се явяваш по административни дела, нали трябва да имаш познания по административно право и процес, даже и по гражданско! Верно, забравих, че за малките гешевчета не им е важно да се образоват, важното е да ги настанят.