Висшият съдебен съвет публикува класирането на кандидатите, които искат да станат районни съдии.

Шест места бяха обявени на конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища в Провадия, Велинград, Средец, Козлодуй и Лом, където бройките са две.

109 души подадоха документи за участие в конкурса, като до писмения изпит бяха допуснати 106, но се явиха 80. До следващия етап – устния изпит, стигнаха 69 души, като се явиха 42-ма.

Класираните шестима кандидати имат три дни да подадат заявление, че което да посочат дали желаят да заемат длъжността, на която са класирани без право на участие в следващо класиране или с възможност за прекласиране на по-предно заявено желание, или пък отказ от заемане на длъжността и участие в класирането.

Освен това започва да тече и 7-дневен срок, в който класираните и декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес (чл. 19а от Закона за съдебната власт).

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
17 януари 2019 22:28
Гост

Много високи оценки. Даже има и пълна шестица.

Анонимен
Анонимен
17 януари 2019 22:12
Гост

Голям наплив. Нищо чудно. Работят си на спокойствие в провинцията, заплатките им се вдигат всяка година…

Анонимен
Анонимен
17 януари 2019 22:10
Гост

Нека дисксията да започне!