Висшият съдебен съвет публикува класирането в конкурса за първоначално назначаване в следствения отдел на Специализираната прокуратура.

През декември миналата година Прокурорската колегия обяви външен конкурс за заемане на седем места в следствието към СП. Явиха се 72-ма кандидати, от които 70 бяха допуснати до участие.

На писмения изпит се явиха 56 от желаещите да станат следователи, като 25 от тях стигнаха до устния изпит.

След него на свободните седем места са класирани кандидатите Тихомир Троянов, Стоил Димов, Ралица Райчева, Тихомир Николов, Данаил Шостак, Тодор Георгиев и Галя Илиева. По всяка вероятност обаче Данаил Шостак ще се откаже, защото се е класирал на единственото място в конкурса за първоначално назначаване в Специализираната прокуратура. Той има тридневен срок, за да подаде заявление, в което да каже къде иска да работи. Така вместо него в следствието към СП може да бъде назначена Лили Петрова.

Любопитен факт е, че само преди година Данаил Шостак работеше като прокурор, но подаде оставка и напусна системата.

Според чл. 29, ал. 1 от наредбата за конкурсите, кандидатите имат 7-дневен срок от обявяване на класирането да представят до Комисията по професионална етика към съответната колегия на ВСС имуществени декларации и такива за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 52 от  антикорупционния закон.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Добре
Добре
10 април 2019 12:48
Гост

Дерзайте, нямам никаква уронваща информация за никой от класираните, дано да е за добро.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 12:04
Гост

Цедката е била доста ситна, след като само 1/3 от участниците стигнаха до устният изпит.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 12:01
Гост

Не виждам къде е логиката Лили Петрова да бъде назначена на длъжността „прокурор’, след като е кандидат за следовател.

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 12:58
Гост

Ко, Ко? Ти чете ли изобщо статията или си пишеш по инерция като тези от „предизвикай правото“?

Анонимен
Анонимен
10 април 2019 11:51
Гост

Браво! Много високи оценки от изпитите.