Софийският градски съд публикува казуса и теста, с които трябваше да се справят желаещите да станат съдебни помощници в гражданските и търговското му отделение, с верните отговори на въпросите (вижте ги тук).

Свободните места за помощници в съда са общо седем, като трима от тях ще започнат работа в двете граждански и търговското отделения, а четирима – в наказателното.

До устен изпит бяха допуснати 19 от 46 кандидати за гражданските отделения и 17 от 61 кандидати за наказателното.

Устният изпит за първата група кандидати вече мина и затова от съда публикуваха казуса и теста от писмения.

Казусът, който е трябвало да решават желаещите да станат съдебни помощници, е бил за разваляне на договор за продажба на недвижим имот. Като кандидатите е трябвало да посочат правната квалификация на исковете и на възраженията, да обяснят как се определят цената на иска и държавната такса, вписва ли се исковата молба и т.н.

Отделно в тестови формат те е трябвало да отговорят дали ако ответникът твърди плащане на цената, е допустимо това да се докаже със свидетелски показания, кога се присъждат разноските по обезпечаване на бъдещ иск, както и на въпроси, свързани с гражданските последици от престъплението и с възражението за прекомерност на разноските.

Тестът, който решаваха кандидатите за помощници в наказателното отделение, ще бъде публикуван на 21 януари, след като на 19 и 20 януари приключи устното препитване.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Лаик
Лаик
14 януари 2019 16:36
Гост

Много хубав казус, разхожда кандидатите по цялата материя. Похвално е, че СГС го публикува, за да се види за какво става въпрос при тези конкурси и каква компетентност трябва да имат съдиите. Който е измислил имената на фирмите и гражданите – браво 🙂

Анонимен
Анонимен
14 януари 2019 13:47
Гост

Голяма цедка за наказателното отделение.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2019 13:42
Гост

Дано само казусът и тестът да не са изтекли по-рано. Че вече има такива случаи.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2019 13:41
Гост

Интересен казус. Изисква много добро познаване на материята.