Столичният общински съвет (СОС) остро възрази срещу предложението на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) за прекрояване на софийския съдебен район и делата на жители на 37 кметства да не се гледат от СРС като първа инстанция.

Декларация срещу прерайонирането беше предложена от председателя на групата на БСП в Столичния общински съвет Калоян Паргов, а след това беше подкрепена с голямо мнозинство, включително и от съветниците на ГЕРБ.

Предложението за прекрояване на съдебната карта в София беше направено преди два месеца от членовете на ВСС Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков, като идеята е да се разтовари от дела Софийският районен съд. Двамата предложиха делата на хората, които живеят в крайни квартали на София, вилни зони и села около столицата да се гледат от районни съдилища в съседни градове, повечето от които са и по-близо до тях. Идеята е към съдебния район на Костинброд да минат кметствата в район „Нови Искър“, Волуяк, Мрамор и Клисура; към съдебния район на Елин Пелин да са кметствата в район „Кремиковци“, както и селата Бусманци, Кривина, Герман, Железница и Лозен; към Районен съд-Перник да минат Мало Бучино, Владая и Мърчаево, а в съдебния район на Самоков да са Долни Пасарел и Плана.

Според общинарите обаче предложението накърнява правата и интересите на широк кръг от граждани на столицата и ще ограничи правото им на справедлив съдебен процес, при равно и състезателно начало.

Основният аргумент на съветниците е свързан с транспорта до съдилищата в съседни градове. Според тях участието на жителите в подготовката и провеждането на делата ще бъде сериозно затруднено заради времето и разходите за транспорт.

„Към настоящия момент живеещите в кметствата от посочените райони осъществяват достъпа си до съдилищата в град София, ползвайки услугите на столичния градски транспорт, който е значително по-евтин и времево достъпен в сравнение с междуградския транспорт“, пишат от СОС в декларацията си.

Според тях няма никаква логика административните услуги за гражданите на София да се извършват от Столична община, а съдебните – от други районни съдилища.

„Категорични сме, че начинът на райониране на съдилища трябва да следва административното деление на територията и да се ръководи от принципа за достъпно и близко до хората правосъдие“, посочват общинарите. Те не приемат и тезата, че по този начин ще се осигурят дела на слабонатоверени съдилища, като изтъкват, че това не може да става за сметка на част от гражданите на София и да се създава изкуственото им разделяне – една част ще ползват услугите на софийските съдилища, а другата – на съдилищата от съседни райони.

Общинските съветници посочват, че се присъединяват към личното становище на кмета на София Йорданка Фандъкова и други кметове, че промените са несправедливи и ще затруднят голяма група от граждани да упражняват правото си на съдебна защита.

Даниела Марчева от ВСС: С прерайонирането ще се повиши качеството и бързината на правосъдието

„Лекс“ потърси за коментар председателя на съдийската комисия за натовареността към ВСС Даниела Марчева. „От текста на декларацията на общинските съветници в СОС е видно, че по всяка вероятност не са обсъдени мотивите на нашето предложение. Изложените аргументи против предложението за промяна на границите на района на Софийски районен съд ще бъдат обсъдени от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет“, казва Марчева.

Тя добавя, че идентични мотиви срещу предложението са изложени и в изисканите от Съдийската колегия становища от кметовете на селата и районите, за които се предлага да преминат към съдебните райони на районните съдилища в Костинброд, Перник, Елин Пелин и Самоков.

В проведените от мен съвместни срещи с всеки един от кметовете и председателите на посочените съдилища подробно бяха обсъдени съображенията “против” предложението за промяна на съдебните райони. Считам, че тези разговори бяха изключително полезни за сближаване на позициите и за намиране на рационални решения. Това, което за мен беше важно да бъде разбрано от представителите на тези населени места е, че в случая не се касае за самоцелно решаване на проблема с неравномерната навотареност между отделните съдилища, а за повишаване на качеството и бързината на правосъдието. Мисля, че успяхме да разясним необходимостта и полезността на предлаганата промяна„, коментира още Марчева.

И още: „Показателен е фактът, че в края на всеки разговор представителите на местната власт изразяваха съгласие с направеното предложение, но считат, че е необходимо провеждането на информационна кампания. При разглеждането на положителните и отрицателните страни на този въпрос следва да се прави разграничение между достъпа до правосъдие и социалните и административните услуги за граждани. В тази връзка при срещите си с кметовете зададох въпроса на колко от тях им се е налагало да влизат в сградата на СРС по лична причина. Само един от всички 35 представители на местната власт сподели, че е взел участие в съдебно дело. Съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург по приложение на чл.6 т.1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, достъпът до правосъдие в географски смисъл се схваща като възможност на гражданите да посетят сградата на съда, използвайки минимални разноски, като това не означава, че във всяко населено място следва да има съд„.

Даниела Марчева отбелязва, че правилното решение винаги изисква баланс, който в случая следва да отчете относимите показатели: разпределение на населението, географски отстояния и достъпност до обществения транспорт, адекватен брой магистрати и необходима специализация на съдиите. „Подходящ илюстративен пример би бил фактът, че по-високата цена на билета на междуградския транспорт би се компенсирала от по-големите разходи за транспорт и адвокатска защита при продължителното разглеждане на делата, което е характерно за натоварения СРС. Но по-важната цел, според мен, е качеството на правосъдието, което при прекомерна натовареност на съдиите винаги е застрашено. Именно поради спецификите на правораздавателната дейност и независимостта на съдебната система законодателят изрично е предвидил в чл.62 ЗСВ, че районите на районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища могат да не съвпадат с административно-териториалното деление на страната„, посочва Марчева.

Не на последно място, именно защото съдебната власт е независима, законодателят е предоставил изцяло в прерогативите на ВСС да решава въпроси, свързани с районите, без задължението да се съобразява със становища по темата, коментира Даниела Марчева.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мара
Мара
22 ноември 2018 21:18
Гост

Хм, декларацията е по идея на БСП. Интересно, нали Марчева и Кояджиков са от парламентарната квота- на БСП?
Очевидно не са политически обвързани.

Геле
Геле
22 ноември 2018 19:54
Гост

Абсолютно съм съгласна с Даниела Марчева. В момента СРС е свръхнатоварен.

Populi
Populi
22 ноември 2018 18:17
Гост

Много е лесно да гласуваш „против“ с идеята да спечелиш някой глас от селата около София . Обаче проблемът си остава – София има нужда от повече от един районен съд , както и от нова сграда на СГС . Значи трябват две сгради . Защо общинските съветници не предложат решение на проблема напр.да се даде общинска сграда или общински парцел на съдебната власт . Или тях ги засяга само да си лъснат временно имиджа ?

Анонимен
Анонимен
22 ноември 2018 17:23
Гост

Проблемът с транспорта наистина е сериозен. Но това няма да попречи на прерайонирането.

Мишо
Мишо
22 ноември 2018 17:25
Гост

Разходите за транспорта са последен проблем, когато водиш дело. А и на човек не му се налага всеки ден да пътува.