Общини незаконно са въвели такси за хората, които искат да събират гъби, билки, борина, сено и смола от горите. Това е само едно от десетките нарушения, на които се е натъкнала Върховната административна прокуратура (ВАП) при мащабната проверка на наредбите на местната власт, свързани с опазване, стопанисване и ползване на общинските гори.

Открити са нарушения на закона в 80 такива наредби.

По отношение на таксите за събиране на различни недървесни продукти, от ВАП посочват, че те са в разрез със Закона за горите, който предвижда, че е възмезден само добивът на дървесина и разпореждането с нея.

„По този начин от общинските съвети се отнемат права, признати от законодателя“, обясняват от държавното обвинение.

Разкрити са случаи, в които се овластяват кметове на общини да ограничават или да забраняват достъпа до определена горска територия.

Според Закона за горите обаче извършването на такива действия – целящи опазването и защитата на горските територии и дивеча или в интерес на здравето и безопасността на гражданите, е правомощие на шефа на регионалната дирекция по горите. Затова направеното от местната власт представлява недопустимо изземане на нормативна компетентност.

Нарушения са констатирани и при въведените от общините правила за промяна на предназначението на гори, като в тях предвиждат кметът или инвеститорът да съгласува това само с комисия в Изпълнителната агенция по горите.

„Същевременно, по силата на Закона за горите промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии извън тези, които са публична държавна собственост се извършва: от комисия в регионалната дирекция по горите – за поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара, попадащи в териториалния обхват на дейност на съответната регионална дирекция по горите или от комисия в Изпълнителната агенция по горите – за останалите. Ето как, чрез „подбиране“ от общинския съвет на органа, пред който кметът или инвеститорът прави искане за предварително съгласуване се потъпква законодателното разрешение“, завяват от ВАП.

От прокуратурата са се натъкнали и на разпоредби, които предвиждат разрешение на кмета за движението в горски територии и на камиони и каруци. А всъщност това разрешение се дава от шефа на регионалната дирекция по горите. По този начин е „присвоена“ чужда компетентност.

Някои общини пък искат депозит за издаване на разрешение за движение по горски пътища.

Нарушения са открити в наредби в Перник, Пазарджик, Ловеч, Плевен, Кюстендил, Габрово, Поморие, Севлиево, Банско, Разлог, Асеновград, Карлово, Самоков, Своге, Етрополе, Чепеларе, Трявна, Дряново, Угърчин, Чипровци, Априлци, Гърмен, Тетевен, Мездра, Елена, Девин, Борино, Панагюрище и др.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
хер Ото Флик от ГЕСТАПО
хер Ото Флик от ГЕСТАПО
20 април 2019 22:22
Гост

Кой разреши на Вальо Златев да не допуска гъбари и туристи в горите от Сл. бряг до Бяла и мутрите му да бият хората които стъпят там зверски?

Гъбар
Гъбар
20 април 2019 17:45
Гост

Ами това е следствие от очевидната липса на юридически грамотни кадри в малките общини. И откъде да има? За млади и образовани хора работа там няма. С други думи, таксата за гъби е логично следствие от демографската криза.

Трюфел
Трюфел
18 април 2019 11:36
Гост

А, така! Тия гъби на хората им излязоха златни.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 11:05
Гост

Е, много са нагли. Оставаше да им искат пари за чистият планински въздух.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 10:50
Гост

Тези престъпления са пидробности от пейзажа. Искам да видя каквонаказание ще отнесат.

Анонимен
Анонимен
18 април 2019 10:49
Гост

Какво им става на тези кметове? Въртят и сучат, само и само да изкарат някой лев.