През 2018 и 2019 г. „ЛГБТ организация Действие“ заведе десетки дела на ЛГБТИ тематика. Те включваха искания за международна закрила; дела за дискриминация на основа сексуална ориентация и/или полова идентичност; дела, касаещи право на пребиваване в България на партньор в еднополова двойка; искания за гражданство на лице-съпруг от еднополова връзка, статут на деца, родени в еднополова връзка, искове за международно отвличане на деца в еднополови връзки; телесни повреди на ЛГБТИ лица заради тяхната сексуална ориентация и/или полова идентичност. Подавахме жалби до Европейския съд по правата на човека, както и жалби за нарушение на правото на Европейския съюз.

През 2020 г. „ЛГБТ организация Действие“ се посвещава да намери повече съюзници сред колегите юристи. Целта ни е да създадем общност от юристи в цялата страна, на които можем да разчитаме, че ще се отнасят с необходимото уважение и професионализъм към ЛГБТИ хората. За целта „Действие“ стартира поредица от обучения на адвокати, младши адвокати, юристи и четвърти и пети курс студенти в юридически факултет в четири основни направления:

Модул 1

Миграционно-бежански въпроси, касаещи ЛГБТИ лица (18-19 януари 2020 г.)

Модул 2

Семейно-правни въпроси, касаещи ЛГБТИ хора (14-15 март 2020 г.)

Модул 3

Дискриминация и жалби до ЕСПЧ (4-5 април 2020 г.)

Модул 4

Престъпления от омраза, жалби до ЕСПЧ и преюдициални запитвания (29-31 май 2020 г.)

Mодул 1

Миграционно-бежански въпроси, касаещи ЛГБТИ лица ще се проведе на 18-19 януари в хотел „Банкя Палас“ в град Банкя. Всички разходи се покриват от „ЛГБТ организация Действие“.

Модулът ще се фокусира върху искания за международна закрила и искания за пребиваване в България на членове на семейството на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза.

Именно такъв е казусът на французойката Мариама Диало и Кристина Палма от Австралия, който ще бъде разгледан в рамките на първия модул. Двете сключват брак във Франция. Дирекция „Миграция“ на МВР отказа да издаде разрешение за пребиваване в България на Кристина Палма. Адвокат Деница Любенова поема случая и обжалва отказа пред съда. Наскоро ВАС го отмени като призна правото на пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз в България.

Част Първа, касаеща исканията за международна закрила на ЛГБТИ лица ще се фокусира върху процедурните въпроси по подаването на искането за закрила и задълженията на приемащата държава, произтичащи от международното и европейско право. Ще бъде разгледана практиката на Държавна агенция за бежанците по такива дела, както и практиката на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Ще бъдат разгледани и специалните задължения на България спрямо ЛГБТИ лица, търсещи международна закрила.

Обучението ще се води от адв. Валерия Иларева, адв. Деница Любенова и Росица Атанасова.

Обучението „Миграционно-бежански въпроси“ ще се проведе в хотел „Банкя Палас“ в гр. Банкя на 18 и 19 януари 2020 г. Всички разходи по настаняване, храна и кафе паузи са осигурени от „ЛГБТ организация Действие“.

Има такса за участие в семинара в размер на 50 лева. Приемат се и студенти 5-ти курс в юридически факултет, като за тях таксата отпада.

Записвания се приемат до 14:00 часа на 14 януари 2020 г. чрез попълване на този формуляр.

Обученията са част от дейностите по проект Rainbow Shield: Повишаване на достъпа до правната защита на ЛГБТИ хората в България,  848902— REC-AG-2018/REC-RDIS-DISC-AG-2018, съфинансиран от програма „Права, Равенство и Гражданство“ (2014 – 2020) на Европейския съюз.