Цялостното обновяване на действащия от 1969 г. Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН), по което от няколко години работиха множество юристи, вече е факт. Измененията бяха обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник и ще влязат в сила след година – от 23 декември 2021 г. (всички изменения виж тук).

Както „Лекс“ писа, те бяха приети окончателно от депутатите заедно с промени в Гражданския процесуален кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда електронното правосъдие, но тези изменения все още не са обнародвани и явно чакат указа на президента Румен Радев.

Нововъведенията в ЗАНН, които ще започнат да се прилагат след една година, са многобройни.

Една от промените, от която ще могат да се възползват най-много хора, е възможността при бързо плащане на глобата да се ползва 20% „отстъпка“ от нея. Нов чл. 79б предвижда: „В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата“.

Предвиден е и друг бонус, който да стимулира хората да не обжалват актовете и наказателните постановления, а бързо да ги плащат – за всички нарушения, с изключение на тези по Закона за движение по пътищата, ще може да се сключва споразумение. „Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1-4“, предвижда ЗАНН. Тази по-ниска глоба трябва да бъде платена в 14-дневен срок, ако не го направи, споразумението отпада и се издава наказателно постановление (всички нововъведения в ЗАНН вече са отразени в консолидиран вид от „Лекс“ и можете да се запознаете с тях тук).

Важно е да се отбележи, че след една година срокът за обжалване на наказателното постановление се увеличава от 7  на 14 дни.

В ЗАНН се въвеждат и определения за „маловажен случай“, „явно маловажен случай“ и „нарушение от същия вид от физическо лице или неизпълнение на задължение от едноличен търговец или юридическо лице към държавата или община от същия вид“.

В системата на административните наказания след година влиза и нов вид санкция – безвъзмезден труд в полза на обществото. То ще може да се налага при повторно или системно извършване на нарушение – самостоятелно или едновременно с друго наказание. Като засега е предвидено изрично само в Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за горите.

То ще се налага от районния съд и ще е за от 40 до 200 часа годишно.

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
въпроси
въпроси
29 декември 2020 8:13
Гост

А какво се случва, ако откажеш да положиш ангарията? Какво се случва, ако си почнал с ангарията, но изведнъж се откажеш? Какво става-ако стане трудова злополука по време на ангарията-ще имаш ли право на пенсия при трудова злополука, например?

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 15:53
Гост

Предлагам правителството да не се бави и веднага да започне изграждането на специални лагери за полагането на безвъзмезден труд. Ако изчакат до влизането в сила, КС ще им отмени гениалните промени преди да успеят и един анти-партиец да накажат.

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 11:56
Гост

Цяла година? Не е ли много?

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 11:53
Гост

Много адекватни и положителни промени. Браво!

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 11:50
Гост

Хубаво, че са се сетили да увеличат срокът за обжалване на наказателното постановление

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 11:52
Гост

Да, седем дни бяха съвсем недостатъчни.

Bobi M
Bobi M
23 декември 2020 9:28
Гост

Има добри неща в новия закон и не знам защо президента се мотае, а не приеме нещо, което не е лошо за хората. Да имат облекчения.

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 11:47
Гост

Е, хайде де! Поне да изложи съображенията си.

Filipa
Filipa
23 декември 2020 9:27
Гост

Радев защо се тутка?

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 9:27
Гост

Допада ми да имам облекчение ако платя бързо своята глоба!

М. Кирилов
М. Кирилов
23 декември 2020 9:27
Гост

Коя глоба ?

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 9:28
Гост

Всичките!!

М. Кирилов
М. Кирилов
23 декември 2020 9:29
Гост

Често си глобяван значи. Играеш го рецидивист! Няма и 10 такива закона да ти стигнат.

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 9:30
Гост

Да, играя го рецидивист, ако искаш ела и ме провери…лично…!

Кристиян К
Кристиян К
23 декември 2020 9:26
Гост

Супер. Предвид, че е от 1969 година мисля, че е редно да кажем – време си е дошло да се обнови

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 9:25
Гост

действащия от 1969 г. Закон за административните нарушения и наказания

От 1969 година! Стига бе.

до горния коментатор
до горния коментатор
29 декември 2020 8:11
Гост

И какво? Френския граждански кодекс е на 200 години. Крайно време е е да спрете да смятате,че закон на 50 години е стар, и следва да се отмени. Правната традиция предполага да има действащи нормативни актове от стотици години-като например на запад-например в Англия Магна харта е действащ нормативен акт на 800 години. Че в САЩ се прилагат прецеденти от 16-ти век-отпреди създаването на държавата САЩ-припозната е практиката на съдилищата, отпреди създаване на самата държавата САЩ.

Анонимен
Анонимен
23 декември 2020 9:18
Гост

Най-масовите нарушения всъщност са по ЗДвП и щом няма споразумения за тях, не ми го хвалете

ще пишем или ще плащаш
ще пишем или ще плащаш
23 декември 2020 9:20
Гост

как да няма, бе, колега те за тях си действат от времето на социализма – ще пишем или ще плащаш 😉

the fox
the fox
23 декември 2020 8:52
Гост

Тъпотиите, лобиските поправки и недомислените изменения влизат в сила от деня на обнародването, важните, съществени и мислени с години промени – след една година. Тъй то!