72 районни съдилища да бъдат обединени или да се влеят едно към другo. Такова предложение за реформа на съдебната карта е обсъдила комисията за натовареност. То ще бъде разгледано от Съдийската колегия в някое от следващите заседания.

Предложението е изготвено въз основа на данните за натовареността и на географски принцип. То е разделено на две части. В първата се предлага да се слеят 22 слабо натоварени районни съдилища. Те са следните:

 1. РС-Балчик и РС-Каварна;
 2. РС-Айтос и РС-Карнобат;
 3. РС-Елхово и РС-Тополовград;
 4. РС-Левски и РС-Павликени;
 5. РС-Луковит и РС-Червен бряг;
 6. РС-Кнежа и РС-Бяла Слатина;
 7. РС-Оряхово и РС-Козлодуй;
 8. РС-Етрополе и РС-Ботевград;
 9. РС-Сандански и РС-Петрич;
 10. РС-Гълъбово и РС-Раднево;
 11. РС-Крумовград и РС-Ивайловград.

Ако тези сливания срещнат подкрепа, тогава ще се мисли съдът в кой от двата града да остане.

Втората част от предлаганата реформа е за вливане на 31 слабо натоварени районни съдилища към 19 съдилища в областните градове. Те са следните:

 1. Районен съд-Генерал Тошево към РС-Добрич;
 2. РС-Провадия и РС-Девня към РС-Варна;
 3. РС-Поморие и РС-Средец към РС-Бургас;
 4. РС-Дулово към РС-Силистра;
 5. РС-Велики Преслав и РС-Нови Пазар към РС-Шумен;
 6. РС-Омуртаг и РС-Попово към РС-Търговище;
 7. РС-Исперих и РС-Кубрат към РС-Разград;
 8. РС-Горна Оряховица към РС-Велико Търново;
 9. РС-Дряново и РС-Трявна към РС-Габрово;
 10. РС-Мездра към РС-Враца;
 11. РС-Берковица към РС-Монтана;
 12. РС-Кула и РС-Белоградчик към РС-Видин;
 13. РС-Костинброд към Софийския районен съд;
 14. РС-Радомир и РС-Брезник към РС-Перник;
 15. РС-Асеновград и РС-Първомай към РС-Пловдив;
 16. РС-Чирпан към РС-Стара Загора;
 17. РС-Димитровград и РС-Харманли към РС-Хасково;
 18. РС-Ардино и РС-Момчилград към РС-Кърджали;
 19. РС-Мадан и РС-Чепеларе към РС-Смолян.

Според комисията по натовареност всички въпроси за реформата на съдебната карта на районните съдилища трябва да бъдат решавани „едновременно, комплексно и при извършване на цялостен анализ на всички относими фактори, както по отношение на натовареността на органите на съдебната власт, така и по отношение на демографските тенденции, социално-икономически фактори, инфраструктура и достъп до правосъдие (пътна инфраструктура, разстояние между населените места, специфични характеристики на района и т.н.)“.

Именно в тази връзка председателите на комисиите по натовареност и за съдебната администрация – Даниела Марчева и Боряна Димитрова, са на мнение, че предложението за обединяване трябва да бъде изпратено на екипа, който работи по проекта за изграждането на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС).

До настоящия момент, предвид липсата на всякакъв план за развитие на съдилищата в какъвто и да е аспект, който Съдийската колегия на ВСС да е изготвила, приела и представила на магистратите, включително по този въпрос, ще се наложи работната група по проекта за оптимизация на съдебната карта да гадае какво е разбирането на този състав на колегията за оптимизиране, реорганизация или прекрояване на съдебната карта в частта за съдилищата“, пишат двете до СК на ВСС.

И продължават, че за да не остане в историята на ВСС този сериозен и скъп проект, Съдийската колегия трябва да реши или поне да даде насоки, по които да се работи във връзка със съдебната карта. „Не е нормално вече втора година СК на ВСС да няма общ план и визия по основни въпроси, включително по този съществен и основен въпрос за тази колегия в този мандат. Под „насоки“ разбираме поне изразяване и/или обобщаване на становищата, или дори идеите на всеки от вас, изказани както публично в предизборните кампании, така и еволюиралото им развитие в хода на работа“, изтъкват Марчева и Димитрова.

Те добавят, че е редно членовете на Съдийската колегия да запознаят магистратите с вижданията си за бъдещето на съдилищата. „Считаме за необходимо да определим какво означава за СК на ВСС „нова съдебна карта“ (макар и все още като идеи); какво влагаме в понятията „реорганизация“, „оптимизиране“, „обединяване“, „окрупняване“- все термини , използвани в проектното задание; кое от тези понятия не приемаме като възможен вариант за нова съдебна карта“, посочват Марчева и Димитрова. И допълват, че ако становището на СК на ВСС е да не се закрива нито един съд, то за това трябва да има решение на кадровия орган и да не се работи по този въпрос изобщо.

Ето защо предлагаме не да изчакаме изработването първо на куп варианти за нова съдебна карта или просто реорганизация, или оптимизиране, а обратно – ние да зададем основните насоки на работа на групите по проекта, които в рамките на нашата визия да предложат и разработят варианти за реорганизация, оптимизация, прекрояване, или за всичко. Ако ВСС обаче не припознава изначално дори един от вариантите, едва ли е нужно да се ангажира времето на магистратите излишно“, казват още Марчева и Димитрова.

И предлагат следните примерни варианти за насоки:

 • Съдийската колегия не счита, че следва да бъдат съкращавани съдилища;
 • СК счита, че следва да бъдат обединявани отдели от съдилища, като се запази юридическата самостоятелност на всеки съд с минимален персонал от съдии и администрация, независимо от големината и натовареността му;
 • СК счита, че следва да се обединяват съдилища на териториален принцип – по-малките към по-големите или ниско натоварените към по-високо натоварените;
 • СК счита, че към всеки съд в зависимост от изследваните показатели следва да се подхожда индивидуално. Може да се предложи смесен вариант – за някои съдилища да се изготви вариант за реорганизация, при други – за обединяване на съдилища;
 • СК счита, че съкращаването на съдилища означава/не означава и разпореждане е материална база;
 • СК счита, че е мислим и модел на териториални звена към големите съдилища /по подобие на прокуратурата/;
 • СК счита, че решение за съществуването на съдилища следва да се взема на база 1 съдия на 10 000 души и в зависимост от този основен показател да се разреши въпроса;
 • Други.

Решенията, становищата или дори идеите могат да са много и разнообразни, но следва да бъдат споделени и обективирани предварително с цел постигане на максимална ефективност и изработване на най-добрите възможни модели в рамките на заявената воля, заключават Марчева и Димитрова.

Дали и коя от тези насоки ще възприемат колегите им от Съдийската колегия, ще стане ясно на някое от следващите заседания. По принцип въпросът трябваше да бъде обсъден днес, но предложението бе отложено заради публичното заседание на прокурорската етична комисия, която трябва да изготви становище за нравствените качества на кандидата за главен прокурор Иван Гешев. И тъй като въпросът е много важен и изисква цялото внимание на членовете на СК на ВСС, е добре да му се отдели повече време и по възможност да не е последна точка в дневен ред, стана ясно от изказвания на кадровици.

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Георги Здравков
Георги Здравков
17 септември 2019 18:29
Гост

Странно с каква ВЕЗНА е мерена натовареността на районните съдилища? Едно е да броиш механично къде колко дела са гледани,без да вникаваш ,че някои съдилища разлеждат дела които изисква половин час време-като например тези по ЗЕС. И защо тези на които колегите им са гласували доверие да станат членове на ВСС,след като кракът им стъпи в София, запяват друга песен.Особено фрапиращ е случая със съда в Поморие.Да се твърди ,че този съд не е натоварен си е чиста ЛЪЖА.

Евгений
Евгений
23 януари 2020 10:11
Гост

Полностью согласен. Поморийский суд имеет приличную нагрузку и компетентный состав суда.

Радко
Радко
17 септември 2019 14:55
Гост

Да се обединят Омуртаг и Попово с Търговище означава да се затрупа търговищкия съд с делата за ромската престъпност!

соросоид-толераст
соросоид-толераст
17 септември 2019 14:58
Гост

Престъпността няма етнически характер.

Стойчо
Стойчо
17 септември 2019 15:25
Гост

Общините Търговище, Попово и Омуртаг са общо над 65 населени места с над 115 хиляди жители.
На това му казва достъпно правосъдие – разкарай се 120 км. (отиване-връщане) за елементарни неща до съда, който от слабо натоварен ще стане свръхнатоварен. Ама това е реформа – има няколко свръхнатоварени съдилища в страната и вместо да измислят как да ги разтоварят, те ще натоварят останалите … понеже и така може да се работи.

Гражданин
Гражданин
29 септември 2019 18:40
Гост

Колега, както схващам идеята е, от слабо натоварен район, като Попово например, да отидат след оптимизацията на съдилищата, съдии в Районен съд гр. София.

Адвокат
Адвокат
17 септември 2019 18:58
Гост

Може ли, ВСС да ми отгвори, София на следният въпрос: ПО какво се познава, София че кучето има бълхи. Отговор: Преди сто години променихме подсъдноста по данъчни дела. Т. Г. с реформа, София върнах е старата подсъдност. Поради липса на натовареност в Омуртаг, София закриха бройки. Сега, София страните умират от старост.

Въпросче
Въпросче
17 септември 2019 14:54
Гост

А прощавайте, това ще повлече ли реформа на прокуратурата?

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 18:01
Гост

Не, реформата на прокуратурата повлече това. Те започнаха тази лудост. Обаче не мога да не кажа евала на Боряна Димитрова и на Даниела Марчева, защото поставят въпроса и ще чуем какво ще правят! Гласувах за Боряна Димитрова и да кажа честно от хората, които подкрепих за всс , днес не съжалявам само за нея!

Колега
Колега
17 септември 2019 14:53
Гост

Страхотно е, че се взимат радикални мерки! Само ме е естрах, че са заксънели.

Апостолов
Апостолов
17 септември 2019 14:52
Гост

Съдиите са най-компетентни да дадат оценка за състоянието на съдилищата. Всичко друго е просто мнение и ако противоречи на съдийското, не трябва да се взима под внимание!

Ἀγχίαλος
Ἀγχίαλος
17 септември 2019 14:44
Гост

Алооооооу, няма да закачате Поморийския съд!
Допускам,че целта е да бъде „прилапана“ сградата му-конкретно втория и третия етаж(първия вече е „прилапан“и е заведение…).
Поморийския съд е необходим на Поморие и околните населени места, освен Поморие и още два съседни града, нищо няма да се спести от преместването на съдиите в Бургас, а ще бъдат натоварени хората с разходи за пътуване. Точно Поморие е жив град, и е безумие да бъде закриван съда. Интересно, оставяте съда в Царево, а закривате в Поморие. Странно е, необяснимо е, освен с лобизъм и слаба и неадекватна преценка.
Поморийския съд трябва да остане.

Глупости
Глупости
17 септември 2019 14:40
Гост

Да, да не се обединяват съдилища, да не се съкращават щатове. При тоя демографски срив, нека има по един съдия на всеки 10 души.

Стойчо
Стойчо
17 септември 2019 13:51
Гост

Все едно да закрият Центровете за спешна медицинска помощ в малките градове, понеже били по-малко натоварени от тези в областните центрове.
От това „закриване“ отделно ще си изпатят и доста адвокати от малките градове. Изведнъж ще станат излишни, понеже кому е нужен адвокат в град без съд?

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 12:59
Гост

Много правилни насоки са избрали. Остава да се забързат, че иначе само си чешат езиците с тази реформа.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 12:59
Гост

Връщане към времето на соца при Т. Живков – през 1959 г. бяха закрити околиите, започнаха обединенията на ТКЗСтата, най напред между две села, после между четири, после АПК, после ПАК, накрая фалит. Та докато имаше околии/116 бр. / имаше и толкова районни съдилища. Районирането тогава е имало нуждата на населението от достъпно правосъдие. С предлаганите реформи се цели лишаване народа от правосъдие. Как така ще пътуваш 50, 100, 200 км за да водиш каквото и да било дело. От предлаганата реформа облагодетелствани ще бъдат само съдиите понеже няма да имат много дела. В страната ще настъпи анархия и споровете… Покажи целия коментар »

J,ek
J,ek
17 септември 2019 17:17
Гост

Вярно е , че районните съдилища следват околийското деление . Проблемът е , че едно време селските околии са били пълни с млади и активни хора и като цяло населението е било разхвърляно равномерно из страната . Отделно придвижването е било с каруци или пеша . Днес голяма част от територията е обезлюдена , а придвижването е с леки коли , влак и автобуси . Не можеш да очакваш „градове“ с население от 3000-4000 души да останат центрове на съдилища . И между другото никой не е казал , че ще се закриват съдебните сгради … Ще пътуват съдите ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 12:55
Гост

Нали се готвят за единна информационна система и такава деловодна. При наличието на двама- трима магистрати как ще се случи това, особено ако някой е командирован.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 12:56
Гост

Случайното разпределение ще е безпредметно.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 12:52
Гост

Крайно време е. Излишни разходи за съдилища с по няколко съдии.

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 12:50
Гост

За едно съм напълно съгласен-реформата на съдебната карта на районните съдилища трябва да бъдат решавани едновременно, а не да се правят “ на парче“.

нелогично
нелогично
17 септември 2019 11:38
Гост

хм, виждам на някои места, че се предлага вливане на по-натоварения съд в малък град в региона към областния център – как ще обяснят това предложителките?

J,ek
J,ek
17 септември 2019 9:28
Гост

Правилни са предложенията – и най-вероятно ще останат съдебните сгради и в тях ще се работи и хората няма да усетят сливанията . Трябва да се ликвидират „съдебните бутици“ с 1-2 съдии – нито има случаен избор на съдия , нито специализация , нито възможност за нормални дежурства и заместване . Освен това цяла година ВСС се занимава с избор на началничета на малки съдилища , което е абсурдно . Това , което ми прави впечатление е , че никой не закача „свещените крави“ от административните съдилища . По същите причини , по които трябва да се закрият някои районни… Покажи целия коментар »

гълъбина
гълъбина
17 септември 2019 10:45
Гост

не съм съгласен и го казвам без всякакво пристрастие към административното правораздаване! първо – вече ручахме жабетата с административни отделения към ОС. второ – след последните промени в подсъдността в АПК, натовареността на адм.с. доста ще се промени, трябва да се види как и едва тогава да се мисли дали е необходимо закриване. батакът е точно с бутиковите районни – като Гълъбово ми е фаворит. по времето на антон станков се откри това съдче и после генерира само проблеми

J,ek
J,ek
17 септември 2019 12:21
Гост

Аз пък имам много фаворити измежду административните съдилища – като се почне от Смолян и се стигне до Силистра , Видин , Монтана и пр. Сори , ама държавата не би трябвало да харчи пари и за окръжни , и за административни съдилища в градове с население по 20 000 -30 000 души , които утре ще станат по 10 000 души . И не знам какъв е проблема да се върнете в съда-майка ….освен , че искате да продължите с ниската си натовареност , а окръжните съдилища – също . От фишове на КАТ ли станахте толкова натоварени или… Покажи целия коментар »

подкрепям
подкрепям
17 септември 2019 12:44
Гост

Така е, колега! Не може във всяко градче – съд. Да си правораздават на пункт два пъти в седмицата и да се приключи. Най-важното е обаче какво се цели с подобна реформа – спестяване на при – прокурорите вече показаха, че това не се случва, по-добро и ефективно административно управление – виж това може да се случи и наистина някаква специализация за тези хора и случайно разпределение на делата

Вяра
Вяра
17 септември 2019 22:25
Гост

Що не го духаш

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 6:51
Гост

a, be, ne vidiahte li kakvo stava prokuraturata?edno goliamo nishto. da pitat kolegite tam, da razkajat kakvi ludosti se sluchvat kak delata patuat, kak te patuvat

irish
irish
17 септември 2019 11:17
Гост

Прав сте! Обаче тук не се предлага създаване на териториални отделения. Дали ще се възприеме идеята за правораздаване на пункт – къдията да ходи два пъти седмично в малкия град, за да гледа делата на хората там и те да не се разкарват. Ако е така, подкрепям с две ръце! Това е реформа, която има смисъл. Подобен подход преди повече от 15 години беше възприет в Ирландия и даде положителни резултати.

???????
???????
17 септември 2019 6:46
Гост

големият въпрос е какво ще се постигне – ще се съг=кратят служители и разходи за сгради ли, защото съдии не може да бъдат освобождавани и явно ще трябва да бъдат преназначени на новото място. Ще им се осигури ли адекватна натовареност там? въобще много въпроси има

Анонимен
Анонимен
17 септември 2019 6:49
Гост

така е, обаче двете шредложителки са прави за едно – крайно време е всс да каже какво ще прави! ако няма да се закриват съдилища – да го каже, ако ще се закриват – по какви критерии! сегашното безвремие е провява на безхаберие!

райони и районни
райони и районни
17 септември 2019 6:44
Гост

Гледам нарочените за закриване и повечето изглеждат логични – малки градчета със съдилища с натовареност доста под средната. Набива ми се на очи обаче изпращането на Асеновград към Пловдив и на Чирпан към Стара Загора и не ми изглежда логично. По моему това не са градове, които трябва да бъдат лишени от районния си съд

адвокат
адвокат
17 септември 2019 16:07
Гост

Вместо дълбоки реформи -козметика и танц кадрил! Само толкова докато се излежаваме под сянката на мутрата от Банкя с неговата шайка!

Чирпан
Чирпан
20 септември 2019 7:54
Гост

РС Чирпан обслужва две общини – Чирпан и Братя Даскалови, общо 40 населени места.