Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) да образува дисциплинарно производство срещу бившия зам.-шеф на Софийския градски съд (СГС) Николай Димов, като изтъква, че липсва законово основание за това.

През юни 2017 г. председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов внесе в Съдийската колегия предложения за наказания на трима съдии – Петя Крънчева, Иво Дачев и Николай Димов, всичките заместник-председатели на Софийския градски съд по времето, когато органът се ръководеше от Владимира Янева.

Предложенията на Панов бяха базирани на доклад на СГС от април миналата година, от който става ясно, че през 2015 г. в съда са допуснати десетки нарушения на закона при искането и даването на разрешения за използване на специални разузнавателни средства (СРС), включително и такива, довели до подслушване и следене на дипломати. Докладът беше изготвен след проверка, разпоредена от тогавашния шеф на градския съд Калоян Топалов и извършена от двете му заместнички Даниела Борисова и Мина Мумджиева.

На 6 юни м.г. обаче ВСС отказа да образува дисциплинарни производства срещу тримата и Лозан Панов обжалва пред Върховния административен съд. Три тричленни състава на ВАС отхвърлиха жалбите му като неоснователни. Сега по делото на Николай Димов това стори и петчленен състав на ВАС с председател Ваня Анчева и членове Таня Вачева, Иван Раденков, Павлина Найденова (докладчик) и Калина Арнаудова, който изцяло споделя мотивите на първата инстанция.

Най-напред върховните съдии заключават, че ВСС както може да образува дисциплинарно производство, така може и да откаже. „В Закона за съдебната власт не са посочени изчерпателно условията за образуване на дисциплинарно производство, освен предпоставките за издаване на акта за образуването му съгласно чл. 310, ал. 1 от ЗСВ. Доколкото ВСС има правомощието да образува дисциплинарно производство, то по аргумент за противното има правото и да откаже образуването на такова производство. Правилно е прието от съда, че аргумент в тази насока е новоприетото изменение на ЗСВ в чл. 310, ал. 5, т. 2 и чл. 314, ал. 6. В нормите изрично е предвидена хипотезата на отказ за образуване на дисциплинарно производство“, посочва петчленният състав на ВАС.

Той се спира и на това дали проверката в СГС е извършена от компетентен орган и дали има законово основание за образуване на дисциплинарно производство срещу Димов.

В жалбата си председателят на ВКС обяснява, че проверката е възложена след писма от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) и от парламентарната комисия за контрол на спецслужбите. Панов цитира чл. 34е, ал. 5 от ЗСРС, според който при неправомерно използване и прилагане на СРС, съответно съхраняване или унищожаване на придобитата чрез тях информация, националното бюро сезира органите на прокуратурата и ръководителите на органи и структури по чл. 13 и чл. 20 от закона. В тези текстове се посочват институциите, които искат и прилагат СРС-та. Нататък, позовавайки се на чл. 20, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация, Панов изтъква, че председателят на градския съд е ръководител на организационна единица, който ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация.

Съдът не е съгласен с това твърдение. Той казва, че в случая предложението за налагане на дисциплинарно наказание не е за неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства, а за неправомерно разрешаване на прилагането на специални разузнавателни средства.

Тази хипотеза е уредена в чл. 34е, ал.6  от ЗСРС, съгласно който при наличие на данни за неправомерно разрешаване на прилагането на специални разузнавателни средства от орган по чл. 15 Националното бюро сезира прокуратурата и уведомява Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието. Не е спорно, че в случая няма уведомяване от НБКСРС до ВСС и министъра на правосъдието. В случая се касае за специална предпоставка, предвидена в чл. 34е, ал.6 от ЗСРС за търсене на отговорност за неправомерно разрешаване на прилагането на специалните разузнавателни средства, поради което докладът и преценката на административния ръководител и евентуално на неговите оправомощени заместници не дават основание за образуване на дисциплинарно производство. В този смисъл правилни са изводите на съда, че след като не е изпълнена процедурната предпоставка за установяване на нарушение при разрешаване на прилагането на специалните разузнавателни средства, ВСС законосъобразно е отказал образуване на дисциплинарно производство“, изтъква петчленният състав на ВАС.

Той отбелязва още, че в искането за образуване на дисциплинарно производство и в доклада, на който се основава то, не е посочено конкретно сезиране на председателя на СГС от националното бюро за наличие на данни за неправомерно прилагане на СРС. Напротив, от бюрото са изпратили само отговор на поставен от съда въпрос, свързан с получен сигнал. В отговора си от НБКСРС казват, че има констатирани нарушения само по част от изложеното в сигнала, но няма данни тези нарушения да са извършени от Николай Димов, става ясно от решението на ВАС.

Съдът отбелязва още, че макар в касационната жалба да се цитират писма от парламентарната комисия и от бюрото, те не са представени по делото, нито са посочени в искането за образуване на дисциплинарка срещу Димов. „Не е допустимо в касационното производство да се домотивира предложението за образуване на  дисциплинарно производство“, изтъква ВАС.

Очаква се произнасянето на петчленен състав по делото за отказа на Съдийската колегия да образува дисциплинарка срещу Иво Дачев. А за Петя Крънчева случаят вече приключи в нейна полза, след като производството беше прекратено.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 май 2018 7:45
Гост

Мъдро решение на ВАС. А и натриха носа на Панов.

Анонимен
Анонимен
28 май 2018 17:51
Гост

Според мен ВАС е решил правилно. Димов и Дачев не са за наказване. Виж, за двете заместнички сериозно бих се замислил.

Анонимен
Анонимен
28 май 2018 17:40
Гост

E, много ясно, че ВСС го решава.

фантазьор
фантазьор
28 май 2018 17:39
Гост

чета закона за срс и си викам – този панов, голямо въображение, за да види в чл. 13 и чл. 20 председателя на градски съд.