Да отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу инвестиции, впоследствие да станат и български граждани при значително облекчени условия. Това предлага Министерството на правосъдието, което публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за българското гражданство (пълния му текст виж тук).

Остава обаче възможността да станат български граждани тези, които са вложили в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Както и за постоянно пребиваващите от повече от година, които са поддържали инвестицията си над прага за издаване на сертификат за инвестиция клас А.

„Практиката показва, че кандидатстващите за придобиване на гражданство на тези основания са получили разрешение за постоянно пребиваване поради направени вложения предимно в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление, съответно са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева. Към момента на подаване на молбата за придобиване на българско гражданство или на някой от следващите етапи на производството често се оказва, че инвестицията не е налична поради извършена продажба на закупените ценни книжа“, обясняват причината за предлаганата промяна от МП.

Като посочват още, че са установени случаи, при които при направено вложение чрез договор за доверително управление чужденецът не притежава банкови сметки и не е регистриран като инвеститор в банката, посочена от него като мястото, където е вложил капитала си. „Същевременно лицата, кандидатстващи за придобиване на българско гражданство на това основание, го получават значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат от досегашното си гражданство, което ги облекчава значително“, подчертава министерството.

Според авторите на промените наличието на законова възможност за получилите постоянно пребиваване в България поради направени краткотрайни инвестиции (на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 и 7 от Закона за чужденците), да кандидатстват при облекчени условия и ред за придобиване на гражданство, на практика не ги мотивира да кандидатстват за придобиване на такова поради извършени значими инвестиции.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Диди
Диди
21 март 2019 20:50
Гост

Какъв е тоя зор за българско гражданство? Тук вече няма живот.

ачо
ачо
21 март 2019 20:52
Гост

Не за всички е така. Някои си живеят живота. Особено, ако лежат на гърба на честния данъкоплатец.

Пепи
Пепи
21 март 2019 20:48
Гост

Ужас! След като източиха държавата с милиарди се чудят как да зарибят чужденците да инвестират.

Аnonimen
Аnonimen
21 март 2019 20:45
Гост

Абсолютно разумно птедложение на МП. Идват тук някакви си чужденци и стещу мижава инвестиция получават българско гражданство.