Уговарянето на адвокатско възнаграждение, което е под минималното предвидено в наредбата на Висшия адвокатски съвет, вече няма да е дисциплинарно нарушение.

Това предвижда проект за промени в Закона за адвокатурата (ЗА), внесен от председателя на правната комисия в парламента Анна Александрова (ГЕРБ), Иглика Иванова-Събева (ГЕРБ), Емил Димитров (Обединени патриоти) и Симеон Найденов (Воля).

В момента чл. 132, т. 5 от закона предвижда, че дисциплинарно нарушение е „уговаряне на възнаграждение от клиенти, по-ниско от предвиденото в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа освен в случаите, когато в този закон и в наредбата е предвидена такава възможност“.

Депутатите предлагат точката да отпадне от закона, но в същото време въвеждат по-общо формулирана предпоставка за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат. Според проекта това ще става и при „неизпълнение на други задължения, предвидени в този закон, в Етичния кодекс на адвоката, в актовете на Висшия адвокатски съвет или в решенията на органите на адвокатската колегия“.

В проекта са разписани и очакваните правила за определянето на минималните адвокатски хонорари, като съобщавайки за внесения законопроект Висшият адвокатски съвет (ВАдС) припомня, че решение за такива изменения взе самият той през юли (какво още предвиждаше огласеният от съвета законопроект можете да си припомните тук).

Въпросът как да се променят правилата за определянето правила на минималните възнаграждения е висящ от 2017 г., когато Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви, че в сегашния им вид могат да ограничат конкуренцията, защото се определят от самата гилдия и са задължителни за съда.

Само преди месец пък тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени едно от последните увеличения на минималните адвокатски хонорари, въведени през 2014 г. в Наредба №1. Решението на ВАС обаче не засегна основния въпрос за критериите, по които трябва да се определят минималните възнаграждения, а съдът отмени наредбата, защото не са спазени изискванията на Закона за нормативните актове, свързани с публикуване на проекта за обществено обсъждане.

Решението на въпроса, предложено от ВАдС и възприето в проектозакона на депутатите е, че при приемането на наредбата, съветът ще зачита обществения интерес, качеството и достойнството на адвокатската дейност.

„Висшият адвокатски съвет приема наредбата по ал.2 въз основа на функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвокат“, е другото предложено изменение в чл. 36 от ЗА, което дава насоки за изискваните от СЕС критерии за определяне на минималните хонорари.

В мотивите на вносителите изрично е посочено, че предложенията са направени при зачитане практиката на Върховния административен съд, както и заради решението на Съда в Люксембург.

„Развитието на обществените отношения поставя нови изисквания към функциите, правата и задълженията на адвокатурата и нейните органи. Предлаганите промени са важни и доразвиват вижданията и традицията на българската адвокатура. Изследването на практиката по прилагането на закона разкрива необходимостта от по-детайлна уредба, уреждаща адвокатската дейност, предпоставките за определяне на справедливо и балансирано адвокатско възнаграждение, и условията за реда и обжалване на решението за приемане в адвокатска колегия“, пише още в мотивите към законопроекта.

Промяната в чл. 7 от ЗА, засягаща обжалването на решение за приемане в колегия, е само една и гласи, че Върховният касационен съд ще се произнася само по направените оплаквания, без да събира нови доказателства.

Депутатите предлагат обаче промяна в процедурата при избиране на органите на адвокатурата, според която предимство ще получават адвокатите с по-голям стаж. В момента законът предвижда само, че за избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината действителни гласове.

В проекта е предложен нов текст, който гласи, че „когато за последното място от състава на съответния орган или за делегати за общото събрание на адвокатите от страната, двама или повече кандидати са получили равен брой действителни гласове, за избран се счита този от тях, който има по-дълъг адвокатски стаж“.

Не на последно място, депутатите въвеждат избор на адвоката дали да влиза в съдебно заседание с тога. В момента това е задължително, а предложението е в закона да се запише, че адвокатът може да влиза с тога в съдебно заседание. В мотивите на проекта се казва, че е съобразена невъзможността във всички съдилища в страната да се осигурят помещения за преобличане и съхранение на лични вещи.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Иван адвокат
Иван адвокат
13 ноември 2019 0:47
Гост

Единствено адвокатът на Левски го е защитил и то при абсолютно обречено дело. Нито Ботев нито Каравелов нито Стамболов. Какво повече да добавим, даже закон за адвокатурата не е имало.

адвокат
адвокат
11 ноември 2019 8:33
Гост

Не само че никой досега не е наказан, но от десетилетия някои работят под минимумите. Главно пенсионерите бивши служители на МВР, включително ДС с големи пенсии. Скоро един от тях-бивш служител на 6-ти отдел на 6-то управление ще получава 1200лв. пенсия и спокойно може да продължи да консултира за 10лв. или дори за кошничка домати от село. Същото е относимо за онзи бивш следовател, който някога спомогна за умъртвяването на самоковския журналист Георги Заркин в пазарджишкия затвор, изрязвайки с джобно ножче ивици от кожата му.

Защо
Защо
12 ноември 2019 10:04
Гост

Защо не намирам информация за убиеца на Заркин в интернет? Покриват ли го?

Иван адвокат
Иван адвокат
11 ноември 2019 7:56
Гост

По принцип да отпадне единната адвокатска колегия и да се отцепят няколко адекватни колегии.

Така е
Така е
12 ноември 2019 10:05
Гост

Свободна професия – свободно сдружаване! Има логика!

Несъгласен
Несъгласен
12 ноември 2019 10:07
Гост

Добре де, ако се разпръснат в различни колегии, изповядващи разлини мнения по важните за професията въпроси? Какво става тогава? Пълна липса на авторитет пред властта, на принципа „разделяй и владей“.

излишен закон
излишен закон
11 ноември 2019 6:15
Гост

Излишен закон. Че и сега никой не е е наказан за хонорар под минимума. Оше ли не сте разбрали ,че тази наредба номер 1 е незаконна, и пример за адвокатски провал? Хонорарът може и да е 50 стотинки-например за дело за делба, а като се гледа качеството на адвокатските услуги-и това е много.
А другото предложение за спечелил адвокатските избори, ама ако си по-стария е пълна глупост. Това да не ви е съвет на старейшините?

Крайно време е съсловната адвокатска организация да бъде закрита, да се позволи да си адвокат и без да си задължително сдружен. За какво е тази паразитна структура?

адвокат
адвокат
11 ноември 2019 8:18
Гост

И например в коя държава на ЕС адвокатите не членуват в колегия ?

Все пак
Все пак
12 ноември 2019 10:06
Гост

Въпросът не е да се членува задължително в една централизирана колегия на всяка цена. Адвокатите имат нужда от адекватно представителство.

пишман йорист-прасист
пишман йорист-прасист
10 ноември 2019 13:38
Гост

Брависимо! Кои са авторите на идеите..
Питам ги аз – що не предвидите съдебен контрол при дисциплинарното производство?

без страх
без страх
10 ноември 2019 12:28
Гост

Що за цензура????
Я си оправете сайта, г-да!!!!! – От 47 мненя орязяхте 37, ЗАЩО????

Георги С.
Георги С.
10 ноември 2019 11:38
Гост

Абе разпишете ги тези хонорари в закона и да се свършва

Анонимен
Анонимен
10 ноември 2019 11:56
Гост

Това е най-адекватното решение!

Съгласен
Съгласен
12 ноември 2019 10:13
Гост

Да се въведе тарифа и някаква формула, където не може да се определи точна сума. Толкоз. Всичко под и над – да се отнема в полза на дръжавата. Какви са тия кантори с оборот на международни компании.

Идиоти
Идиоти
10 ноември 2019 11:17
Гост

Бравос на законодателя. Да предложим и при кметски избори да отпадне вторият тур, а за избран да се смята по-стария кандидат? Звучи ли ви разумно?

Minkov
Minkov
10 ноември 2019 11:13
Гост

Е, това не го очаквах. Загрижиха се за правилата, а изключиха отговорност за нарушаването им!

Свилен
Свилен
10 ноември 2019 11:11
Гост

Ха сега де какъв ще е смисълът от минималните хонорари?

Анонимен
Анонимен
10 ноември 2019 11:12
Гост

ще ги следи съдът при присъждане на разноските

Атанас
Атанас
10 ноември 2019 11:20
Гост

Като онзи, който разсъждаваше колко пари ще му стигат на един колега от София?

Парадокс
Парадокс
10 ноември 2019 11:31
Гост

Те преди следяха и за тогите, и дори глоби налагаха, но и това мина. Аз виждам адвокат с тога около 2 пъти годишно, но съм съгласен, че не трябва да е задължително. Проблемът е, че ако за нещо не е предвидена санкция, се обезсмисля задължителният му характер. Затова ми се струва нелепо да въвеждаш стандарти за минималните хонорари, но нарушаването им изрично да изключиш от дисциплинарната отговорност.

Анонимен
Анонимен
10 ноември 2019 11:10
Гост

Това е същинска либерализация на свободна професия и яъзможност за конкуренция

Вилияна
Вилияна
10 ноември 2019 11:49
Гост

Сега да разрешат и свободната реклама, и ще настане такъв живот…

изпити за господар-началниците в адвокатурата
изпити за господар-началниците в адвокатурата
11 ноември 2019 6:18
Гост

никаква либерализация не е ,докато не бъде отменен излишния ,дискриминационен адвокатски изпит. Някой са изпитвани, а други-не. На каквдо прилича това. че тези, които изпитват се провалиха с наредба номер 1. Една наредба не могат да напишат, а тръгнали адвокатски изпит да организират. първо те трябва да бъдет изпитани