Единственият законопроект на новия екип на Министерството на правосъдието, при това пуснат за скоростно (14-дневно) обществено обсъждане, е за промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които процесуалното представителство на държавата по дела се прехвърля от министъра на финансите на министъра на правосъдието.

„Лекс“ подробно разказа за законопроекта (повече виж тук), но ден преди да приключи общественото му обсъждане становището си по него е дал само председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров и предупреди, че крие корупционен риск (повече виж тук).

Хумористичната фейсбук страница за юристи „Правна лудост“ днес публикува още едно становище на „екип от юристи“, без да посочва имена. Въпреки развлекателната насоченост на „Правна лудост“, там са повдигани много сериозни теми – именно от там тръгнаха разкритията за плагиатство на Петър Илиев, довели до оставката му от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен това проверка на „Лекс“ установи, че становището частично е публикувано и на правителствения сайт за обществени консултации по законопроекти (на който държавата не изисква от авторите на становища да се идентифицират и допуска използването на псевдоними, в случая е използван sandvichaa12 – виж тук).

Поради значимостта на огласените изменения в ГПК, с които се предлага да се промени вековна процесуална традиция и сериозността на аргументите на становището, на което „Правна лудост“ дава публичност, поставяйки въпроса „Чии интереси се обслужват с преместването на държавното юрисконсултство в Министерството на правосъдието?“, „Лекс“ представя основните моменти в него.

В становището се изтъква, че промените в ГПК не са обосновани, тъй като в мотивите за тях и оценката за въздействието им не е посочено да е идентифициран проблем при осъществяване на процесуалното представителство на държавата от министъра на финансите.

„Принципното правило на чл. 31, ал. 1 от ГПК, че държавата се представлява от министъра на финансите, освен ако в закон е предвидено друго, е исторически закрепено. От Освобождението на България през 1878 г. до настоящия момент процесуален представител на българската държава винаги е бил министърът на финансите. Това законодателно решение е напълно логично и се дължи на обстоятелството, че присъдените срещу държавата суми се заплащат от държавния бюджет, и съвсем естествено Министерството на финансите е най-заинтересованото ведомство по отношение защитата на публичните финансови интереси“, се напомня в него. И се изтъква, че доколкото държавата се конституира като ответник в производства с различен предмет, сред които и неизпълнение на договорни задължения от страна на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет, министърът на финансите не само осъществява процесуално представителство на държавата в съдебния или арбитражен процес, но на практика осъществява контрол върху законосъобразното разходване на средства от държавния бюджет.

Авторите на становището твърдят, че в мотивите към проекта данните за държавите, в които държавата се представлява от МФ по дела, „не съответстват на фактическата действителност“. Т.е. това е така не само в Гърция, Белгия и Франция, както пише в мотивите, но и в Унгария, Румъния, Чехия и Словакия.

Друг основен проблем, който се изтъква в становището, е, че не е изследвано какво означава МП да представлява държавата по дела, при положение че министърът упражнява множество функции по отношение на съдебната власт – свързани с бюджета, кадрови въпроси, кариерното израстване и квалификацията на магистратите. Министърът на правосъдието председателства Пленума на Висшия съдебен съвет и осъществява цялостното взаимодействие на съдебната власт с изпълнителната.

„В тази връзка следва да се направи анализ относно потенциалните последици върху принципа за равенството на страните в гражданското производство, както и принципа за независимостта на съда“, се изтъква в коментара по законопроекта. И авторите му добавят: „На свой ред компрометиране на независимостта на съда може да обоснове нарушаване на правото на справедлив съдебен процес на насрещните страни в съдебните производства срещу държавата, гарантирано в чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, доколкото разглеждането на делата от независим и безпристрастен съд представлява елемент на гарантираното от конвенцията право“.

Отделно те сочат и сериозни проблеми с това, че се дава на министъра на правосъдието да упълномощава ръководителите на държавните учреждения и кметовете на общини да представляват държавата по дела.

Първият е, че не е ясно какво означава „ръководител на държавно учреждение“ и така съдът няма да знае дали пред него стои надлежен процесуален представител на държавата. А на практика това значи, че правосъдният министър може да възложи изпълнението на това задължение на всеки ръководител на друга държавна администрация, в това число да упълномощи и министъра на финансите да представлява държавата, което в становището се определя като нонсенс.

Що се отнася до предложението министърът на правосъдието да може да упълномощава кметовете на общини да представляват държавата, в коментара се изтъква, че то въобще не отчита конституционната и законовата уредба на местното самоуправление и неслучайно в момента министърът на финансите може да упълномощава само областните управители.

Както „Лекс“ писа, основен мотив МП да поеме процесуалното представителство е, че се цели оптимизиране на процесите на държавно управление и концентрация на еднородни функции в един орган, тъй като в момента то представлява държавата по дела в Страсбург.

„Дейностите по процесуално представителство на държавата пред българските административни и граждански съдилища и по международни арбитражни дела от една страна и представителството на държавата пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, са коренно различни, тъй като се осъществяват въз основа на напълно различна правна рамка и пред напълно различни по естеството си правораздавателни органи. Първото се осъществява по българското право пред български съдилища, второто по международното публично право – двустранни и многостранни конвенции за защита на чуждестранните инвестиции – пред ICSID и UNCITRAL трибунали, а третото по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“, се посочва в становището.

И се констатира и друго – че окрупняването не е доведено до логически край, защото представителството на България пред Съда на Европейския съюз си остава в Министерството на външните работи, а това по дела за държавни имоти – в министерството на регионалното развитие.

„Не е ясно как механичното обединяване на две администрации, едната от които осъществява общото представителство на държавата по национални и международни дела, а другата строго специфичното представителство пред Европейския съд по правата на човека, т.е. две по своя характер разнородни дейности, ще постигне като резултат по-оптимално осъществяване на процесуалното представителство на държавата“, заявяват авторите на становището.

Те сочат и серия от аргументи, свързани с ефективността на процесуалното представителство, осъществявано от МФ. И изтъкват, че има реална опасността да се създадат организационни затруднения и забавяне на съдебните производства, като в това число може да се очаква, че по обявените за решаване дела, ходът по същество ще бъде отменен, с оглед конституиране на надлежния процесуален представител на държавата (пълния текст на становището виж в публикацията на „Правна лудост“ по-долу).

34
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 12:03
Гост

Гледам пишещите тук блажено вярват, че това си е работа на ДБ и другите не знаят за какво става въпрос. ДБ са зависими от лобито тези хора и изпълняват поръчките, но това е договорено първо с „Промяната“ на най високо ниво още преди месеци . Да не забравяме, че МФ си губи ключово правомощие. Всички от коалицията знаят защо точно се прави, но естествено ще има пълно мълчание. Похвално че правна лудост са пописали по въпроса, но отдавна всичко е предрешено.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2022 11:09
Гост

Когато протестирахме пред президентството искахме реална промяна и премахване на корупцията и зависимостите. Вместо това един корупционен модел се заменя с друг. Зад този проект стои лобито от ВАдС, които представляват страни по дела срещу България за стотици милиони евро. Държавата дълги години се защитава успешно (успеваемост почти на 100%), което обаче не се харесва на тези хора, защото постоянно губят дела и много пари. Ще унищожат работеща държавна структура, за да могат после умишлено да загубят дела или да сключат извънсъдебни споразумения, за 2 ключови дела (медийно известни) се бърза особено много. Сметката ще я платим всички данъкоплатци и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 22:23
Гост

ЗИДГПК=КОРУПЦИЯ

Честито на блажените вярващи в ПП и Дай България!
Балами доживот

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 22:23
Гост

Лекс, а класацията Йорист на годината кога ще я препубликувате, като сте почнали да правите препратки към Правна лудост?

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 18:01
Гост

Държавно юрисконсулство, с подкрепата на началството, възлагаше всички международни арбитражни дела на малката и неизвестна във воденето на други дела Томов и Томов и заедно с голямата англишйска White & Case. Явно не е случайно, защото повечето арбитражни дела бяха загубени – вкл. най-голямото – за Белене, където държавата беше осъдена за 650 млн. евро. Това най-после трябва да спре. Може да си остане процесуалното представителство в МФ, ама да бъдат така добри да спрат корупционните си практики или поне да ги намалят. Ако отиде процесуалното представителство в „Да, България“ е ясно и в кои адвокатски фирми ще отиде процесуалното… Покажи целия коментар »

Iili
Iili
27 януари 2022 18:28
Гост

Очевидно пусналият коментара е някой от адвокатите, които ще облажат. Делото за Белене се води от НЕК и МИ и МФ няма нищо общо. Делата на МФ са за доста милиарди и са спечелени почти на на 100%, вкл ЕВН, ЕОН и прочие,вижте публичната информация. Цялата идея е да продадат няколко висящи дела, по които супер бг канторите съдят държавата.

Дипломат
Дипломат
27 януари 2022 18:58
Гост

И моята информация е, че Министерство на финансите не е загубило никое дело, защото уайт инд кейс са много добри специалисти, което е добре за държавата. Ако напъна е местни самозвани специалисти по арбитражни дела да се уредят с бизнес жалко за държавата. Може ли хора завършили в Харвард, които знаят за какво става въпрос да се подведат по подобни хвалипръцковци, които си разхождат костюмите само.

чок гьозел
чок гьозел
27 януари 2022 17:11
Гост

Ужас ме обзема, като се замисля, че промяна на ГПК се мотивира с лъжи и внушения, и това е само в началото на мандата.
Предишните поне като вкарваха лобистки закони го правеха през ПЗР на закона за баницата и сиренето, не го играеха на чест и не се правеха на неощипани.
Съжалявам, но от тази министърка следва да се свали доверието, да се прекрати процедурата, и да излезе да обясни какво прави, и тогава коалиционният съвет да реши дали да я запази. Сори, ама загубихме няколко поколения в подобни схеми. Търпимостта трябва да е нулева.

Само минавам и се чудя
Само минавам и се чудя
27 януари 2022 16:10
Гост

Много странно. Толкова важни проблеми има да се решават в правосъдието, а се оказа, че най-важното било кой ще разпределя баницата по международните и в частост арбитражни дела. Това ли измисли коалицията и му даде приоритет? Хората не могат да оцеляват от болести и недоимък те с международни арбитражни дела се занимават. Да не би да има друг „Кой“ вече?

rumour has it
rumour has it
27 януари 2022 15:48
Гост

Носи се слух, че се прави в полза на човек на висок пост в адвокатурата, който иска да си уреди два арбитража – единият още незаведен за стотици милиони, а другият пред финал, да приключат със споразумение, но номерът му не минава в МФ. Бързането е заради втория, че май не върви на добре. Ако е така, Надежда Йорданова да си посипе главата с пепел. Никой не може да ме убеди, че това е писано от този екип на МП, това е наследено от предишния хубавец, дето замести Янаки за кратко

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 15:44
Гост

Липсват каквито и да е мотиви за законопроекта – чек; съкратено обществено обсъждане – чек; правителството не обосновава дори устно целта на законопроекта – чек; криминално некадърно написан проект, пълен с двусмислия и не-смислия – чек. Нещо не виждам къде е промяната от предишното правителство?

Адвокат от Пловдив
Адвокат от Пловдив
27 януари 2022 16:17
Гост

По-лошо е отколкото си мислите. Този проект е писан от неграмотни хора с големи интереси и министри с кратко минало. Вижте какво пише на сайта на МС в коментарите към проекта. Направо е потресаващо. А нашия хубавец си го знаем, вие се оправете с вашия, че май не е общ.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
27 януари 2022 14:48
Гост

И аз подкрепям промяната – съдилищата не смеят да осъждат МФ, за да не им отмъсти с рязане на бюджета на съд.власт

Питагор
Питагор
27 януари 2022 22:36
Гост

Ако съдията го е страх да не е ставал съдия. Това е позорно.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 януари 2022 14:44
Гост

Не! Аман от преразпределение на порции. Ако се види статистиката с успеваемостта на министерствата в кобластта на процесуалното представителство на държавата в международен план, точно Министерството на правосъдието е най-зле с делата си по ЕСПЧ. Що разбутват нещо което работи сега? Аааа да. Искат хубавите сочни арбитражчета с голям материален интерес.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 14:45
Гост

Подкрепям!

Бай Ганьо
Бай Ганьо
27 януари 2022 15:02
Гост

я тролът се изказа – явно му е зор сочните арбитражчета да са в МФ

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 януари 2022 17:51
Гост

Ама без обиди и безпочвени обвинения, моля Ви се. Не си правите добра услуга с подобни кометари. Ако още Ви е яд за кометара за евентуалния умисъл, е разбираемо, макар да не виждам нещо кой знае какво да е станало. Поне от моята гледна точка.
Една пословица специално за Вас:
„Когато излезем отвъд границите на егото, разбираме, че всички сме равни.“
Джил Едуардс

Бай Ганьо
Бай Ганьо
28 януари 2022 9:16
Гост

Много ме е яд, не можах даже да спя 🙂 А като сте такъв спец по делата в ЕСПЧ, ще ни кажете ли поне само 1, което сте водил, да го прочетем 🙂 ?

Щерев
Щерев
27 януари 2022 14:16
Гост

Аз съм „за“ тези промени в Гражданския процесуален кодекс.

Никита
Никита
27 януари 2022 14:18
Гост

Защо? Още власт в ръцете на министъра на правосъдието!

адвокат от САК
адвокат от САК
27 януари 2022 14:12
Гост

“Правна лудост“ направо са разбили “законопроекта“ на протестърите. Браво, колеги- изключително добър и обоснован анализ. Нека лъсне цялото невежество на лумпените, които претендират, че без истинско юридическо БЪЛГАРСКО образование, могат да управляват държавата. Казано накратко, положението е следното- управляващите НЕ ЗНАЯТ нито правните принципи, нито историческото развитие на нашите правни институти, те НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ от реалните правни ефекти на “законопроекта“ си; за тях НЯМА ЗНАЧЕНИЕ правният ефект- важното е да има изпълнение на квазиполитическият им проект- “обещахме ви промяна, получавате промяна“.

Аналог
Аналог
27 януари 2022 14:04
Гост

Мда. Ясно е всичко…

Lalov
Lalov
27 януари 2022 14:04
Гост

Тук поне критиката е градивна, че на повечето места е просто злобеене.

Ananieva
Ananieva
27 януари 2022 14:02
Гост

Интересен анализ. Все пак ако сме гласували за промяна, то тя трябва да се случва. Не бива да се влиза в спиралата да обслужваме наши си хора. Защото така само прави подмяна.

Тодор Р
Тодор Р
27 януари 2022 14:01
Гост

Яко нападки почнаха да валят. Не, нямам идея какво искаме, като народ. Явно и тия не ни устройват. Включително ни пречи, че са завършили в Хрвард. Защо не е в български университет. Те родните университети на последно място в света по качество на образованието, ма друго си е да си завършил спортната академия или Симеоново или максимум СУ.

Inferno
Inferno
27 януари 2022 14:03
Гост

Да не забравяме, че българина изпитва някакъв псевдо патриотизъм, но той по-скоро е избиване на комплекс за малоценност.

адвокат от САК
адвокат от САК
27 януари 2022 14:15
Гост

“…Включително ни пречи, че са завършили в Хрвард….“ Напротив- и други са учили в Харвард, но не правят тъпотиите на тези управляващи. В Харвард ги учат да СПАЗВАТ законите на националните си държави и не ги поощряват да ги нарушават умишлено или пък от незнание.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 14:20
Гост

Обаче много студенти от СУ показват максимум и то в чужбина. Да не би НБУ да е по-добър?

Demireva
Demireva
27 януари 2022 14:00
Гост

Някакво масово негодувание усещам за редица министерства. Ма на културата бил малък и нищо не разбира, ма тая сега имала интереси, ма нямало как да се направят пътища и тунели за обещаното време, ама бавно сме реагирали на кризата в Украйна. Ама сертификатите защо ги има, ама нямало да се спазват мерките от заведенията – демек няма кабинета твърда ръка. Абе хора, тия са на власт от 2 месеца. Какво очаквате? Ако всички са си мислили, че след 2 месежца всичко ще е променено коренно, то се е лъгал много длбоко. ГЕРБ управляваха и твориха магарии 12 години. Това как… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 14:02
Гост

Ако имат грешки трябва да им се казват. Нали това искаше и Кирил Петков.

Севделина D.
Севделина D.
27 януари 2022 14:03
Гост

Не, то лошото е, че такива организирани нападки по управляващата коалиция ми се струват подтиквани от опозицията. А тя е реално ГЕРБ, ДПС и онова недоразумение Възраждане.

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 13:57
Гост

Извинете но тази картинка на финала на статията говори за несериозност…

Анонимен
Анонимен
27 януари 2022 13:56
Гост

Еми нужно е!