Нуждаят ли се служителите в районния съд в Силистра от опреснителен курс по българска граматика и да си припомнят основните  правила на правописа. Въпросът беше поставен на днешното заседание на Съдийската колегия, която единодушно избра Мирослав Христов за председател на съда.

Повод стана отразеното в протокола от общо събрание на съдиите от РС-Силистра мнение на магистрати при изслушването на кандидата за поста ръководител.

Двама от съдиите са го питали дали ще направи нещо по въпроса за опреснителен курс по българска граматика за служителите. Мирослав Христов е отговорил, че планира работни срещи между съдиите и служителите и че няма да спира никого да се обучава в Националния институт на правосъдието.

Изказването му на общото събрание стана повод днес Драгомир Кояджиков да го попита така ли ще реши въпроса с граматическите проблеми при служителите, на тези срещи диктовки ли ще се правят на хората от администрацията и могат ли те да изготвят грамотно протоколите от съдебните заседания. Мирослав Христов не даде конкретен отговор на въпросите, каза само, че може би ще има обучения.

Цветинка Пашкунова помоли за подробности за друга негова идея, свързана със служителите, а именно предвидената за тях мобилност. Мирослав Христов заяви, че те ще получат таблети, за да имат по всяко време безжичен достъп до деловодната система на съда. Освен това ще има и GPS проследяване на призовкарите, за да се знае кои адреси са били посетени, а и служителите да бъдат по-бързи и по-мобилни.

Иначе се оказва, че гражданските съдии в Силистра са в пъти по-натоварени от наказателните, което в един момент може да доведе до прехвърлянето на една бройка от наказателното отделение в гражданското. На първо време обаче Мирослав Христов предлага наказателните съдии да поемат някои от гражданските дела като тези по Семейния кодекс, например. Ако това помогне, тогава няма да се стигна до трансформация на щат.

Що се отнася до Системата за измерване на натовареността, Христов я определи като добра основа, но посочи, че има нужда от доработка, като например да се включат дейностите на съдията по издаване на Европейска заповед за арест.

С 11 гласа „за“ и без нито един против той беше избран за председател на РС-Силистра.

Също така единодушно Мариана Маркова бе подкрепена за ръководител на районния съд в Сливница.

9
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
въпрос
въпрос
19 март 2019 19:30
Гост

Ако тези таблети с достъп до деловодната система се изнасят от сградата на съда, дали няма да се нарушат правилата за съхранение на класифицирана информация..

Гейтс
Гейтс
19 март 2019 10:58
Гост

Да имат таблети за достъп до деловодната система на съда – звучи модерно и много опасно. Като сложат един фейсбук и два-три чата на тези таблети, отиде сигурността на връзката и данните. Хора, които не знаят правилата на езика, не ми се вярва да могат да се оправят с технологиите.

Анонимен
Анонимен
19 март 2019 10:58
Гост

Освен да ги запишат на вечерно училище. 🙂 Въпросът е как въобще тези служители са били назначени.

Анонимен
Анонимен
19 март 2019 10:55
Гост

Обучения са необходими не само в РС-Силистра, а и на много други мета.

Пенчо
Пенчо
19 март 2019 10:56
Гост

Граматическите проблеми при служителите пречат на работата определено. Да не говорим, че излагат самия съд.

Истинският проблем
Истинският проблем
19 март 2019 14:01
Гост

От лични наблюдения смятам, че общото ниво е общо взето добро – не само в Силистра, а навсякъде. Друг проблем обаче има, а именно – една и съща юридическа терминология, едни и същи фрази се изписват по различен начин и то, не само в отделни съдилища, ами даже в различните отделения на един съд. Ето това е фрапантно. Двама секретари да има, двамата ще пишат различно. Чл. 45 ЗЗД или от ЗЗД, главни букви, малки… Това трябва да се уеднакви централно и с помощта на филолозите от БАН. И да се учи юридическа техника във ВУЗ-овете!

Човек
Човек
19 март 2019 10:53
Гост

Е нали тези хора са кандидатствали „Право“ с изпит по български език и литература, после са учили 5 години в университет, как се оказва, че не знаят граматиката?

юрист
юрист
19 март 2019 19:27
Гост

Че то за съдебен служител не се иска „Право“. Всъщност даже не се иска висше.. Напълно сериозно.
Иска се обаче да си близък с правилните хора, разбира се..

юрист
юрист
19 март 2019 19:29
Гост

И като се има предвид колко млади юристи не могат да си намерят работа по специалността, учудването ви е съвсем резонно.