Нотариалната камера е категорично против отпадането на конкурсите за нотариуси, както предлагат от „Възраждане“.

„Придобиването на нотариална компетентност не е от категорията на „естествените права“ на завършилите юридическо образование и подобно на всички сфери в икономическия живот е свързано с обективни критерии за подбор на отделния кандидат въз основата на неговите личностни качества и способности“, заявява председателят ѝ Димитър Танев в становище до Народното събрание (пълния му текст виж тук).

Както „Лекс“ писа, преди Великден от „Възраждане“ внесоха проект за промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Основното предложение в него е отпадането на конкурсите за нотариуси, а мотивът е, че „така ще се премахнат съмненията за евентуални корупционни практики на тези конкурси, а също и ще се даде шанс на младите юристи за достъп до нотариалната дейност“.

Според „Възраждане“ 25 години след приватизацията на нотариалната професия вече е отпаднала нуждата от провеждането на конкурси. Вместо това, те предлагат административна процедура с подаване на заявление до Министъра на правосъдието, при която назначаването на нови нотариуси ще става на принципа „първи по време – първи по право“ (повече за законопроекта виж тук).

В отговор на тези идеи от Нотариалната камара се заемат първо да разяснят базисните въпроси какво представлява нотариалното производство, какви дейности и функции извършват нотариусите и каква отговорност носят.

Те напомнят, че нотариусите осъществяват дейност, която им е изрично предоставена чрез законова делегация от страна на държавата. „Дейността на нотариусите изисква те да решават задачи свързани не само със засвидетелстване на изявления, а и с установяване на вещни права в рамките на представените от страните писмени доказателства. Смисълът на нотариалната функция, далеч не се ограничава и не се изчерпва с автентичния характер на нотариалните документи и тяхната изпълнителна сила. И едната и другата последици, са следствие от контрола за законосъобразност, който нотариусът, според българското законодателство, е длъжен да упражни преди да извърши което и да е от нотариалните действия, попадащи в обхвата на неговата материална и териториална компетентност“, се посочва в становището на камарата.

В него се изтъква и че нотариусът е натоварен от държавата да осъществява „институционализиран контрол по отношение изпълнението на фискалните задължения на гражданите и юридическите лица, които са свързани с осъществяваните от него действия“. „По този начин се осъществява първоначалният контрол по събирането на местните данъци и такси във връзка не само със сделките на придобиване, учредяване, изменяне или прекратяване на вещни права, а и в други нотариални удостоверявания“, пишат от камарата.

И подчертават, че всички действия на нотариуса са обезпечени от неговата лична, пълна имуществена отговорност, включително и за дължимите от страните местни данъци и такси, за дължимите публични държавни и общински задължения (чл. 264 и чл. 265 ДОПК).

„Обективните характеристики на нотариалната дейност, нейното съдебно-охранително естество водят до логичния извод, че при възлагане на упражняването ѝ следва да се прилага същият принцип на състезателното начало, както за съдии, прокурори, следователи“, заключават от Нотариалната камара.

В становището се посочва, че комисията в конкурсите за нотариуси се председателства от представител на Министерството на правосъдието, а в нея влизат съдия от Върховния касационен съд, двама нотариуси и хабилитиран преподавател, а това е „изначална гаранция, че състезателността ще се извърши на основата на обективните показатели на личните качества на кандидатите“.

Нотариалната камара заявява: „Не следва да се премахва конкурсното начало при придобиване правоспособност на нотариус и от най-съществената гледна точка – тази на гражданите, чиито права са поверени на нотариуса“.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
25 май 2022 1:05
Гост

Не разбирам хората, които коментират чели ли сте изобщо законопроекта? За да бъде един юрист помощник – нотариус по заместване трябва да има три години юридически стаж, да е вписан помощник нотариус и да изкара изпит за такъв!!! Според новия проект само помощник-нотариус по заместване с повече от три години опит като такъви ще може да си подадат заявление и да бъдат първи по време. Звучи логично при положение, че имат опит и са изкарали изпит. Как юристи без опит в нотарята станаха нотариуси, как този така „взет“ от тях изпит ги направи нотариуси без опит? Тоест за да станеш… Покажи целия коментар »

Действащ Помощник-нотариус
Действащ Помощник-нотариус
25 май 2022 13:27
Гост

Колега, точно такава идиотия измислена от иZраждане ще доведе до чутовна корупция. Всеки ще се блъска да моли Нотариус, за молба до МП относно изпит и назначаване на лицето като помощник-нотариус по заместване. Доводите Ви издишат също като плоскомозъчните „законопроекти“ на иZраждане. По същата логика никой да не може да кандидатства в конкурсите на ВСС за младши магистрати, освен ако задължително не е бил 3 години на длъжност съдебен или прокурорски помощник; Никой друг освен, лицата, които са били минимум 2 години адвокатски сътрудници, да не може да кандидатства на адвокатския изпит и тн.

Анонимен
Анонимен
25 май 2022 18:43
Гост

А сега кои стават нотариуси според Вас?

Бай Ганьо
Бай Ганьо
23 май 2022 16:44
Гост

хо-хо-хо, съгласен съм няма нужда от монопол – който иска, да стане нотариус, без да е нужна ваканция – с изпит, както при адвокатите… Печатослагателите ще побеснеят

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 16:25
Гост

Кога ще върнат държавния нотариат? До кога една шепа хора ще печелят толкова, колкото е бюджетът на цялата съдебна система?

Дика
Дика
23 май 2022 16:13
Гост

Първи по време, първи по право… Боже, опази. Първи по глупост.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 14:02
Гост

„Първи по време-първи по право“ да стане основен принцип на всички конкурси!

Стоян
Стоян
23 май 2022 13:59
Гост

Подкрепям! Поредното тъпо предложение на „Възраждане“.

Петров
Петров
23 май 2022 13:05
Гост

Е, нормално. Друга реакция и не съм очаквал.

Зайо Байо
Зайо Байо
23 май 2022 12:44
Гост

„Придобиването на нотариална компетентност не е от категорията на „естествените права“ на завършилите юридическо образование и подобно на всички сфери в икономическия живот е свързано с обективни критерии за подбор на отделния кандидат въз основата на НЕГОВИТЕ ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА и СПОСОБНОСТИ“ Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Грандиозен анекдот! За някои лица, родени под щастлива звезда и с правилно потекло, си е точто „естествено право“. В някои населени места, нотариус се става по начин, наподобяващ наследствената верига на хановете от Първата българска държава. Иначе изобщо няма да коментирам т.нар. законопроект на Израждане, защото няма нищо общо с правото, а става само за забавно четиво със… Покажи целия коментар »

Сигналът е излишен
Сигналът е излишен
23 май 2022 12:15
Гост

И без това няма много желаещи да стават нотариуси. По двама-трима човека се явяват на тия конкурси.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 12:48
Гост

Хм, защо ли?

АзКлавдий
АзКлавдий
23 май 2022 12:10
Гост

Популистките, плоски чела от Иzраждане са еманация на една, за съжаление, не малка част от българското население, която и ги „вкара“ е Народното събрание. Работещите юристи по различните кантори много добре знаят с какъв „материал“ ежедневно трябва да се разправяме. Функционалната му неграмотност е най-малкият проблем вече. Никъде по света не се заемат юридически професии без някакъв вид конкурс, притежаван опит, стаж и обучение. ПП. С риск да ме намразят колегите, добро законодателно предложение е да се въведе задължителна пенсионна възраст за Нотариус и ЧСИ, след навършване на 65г., така както е при магистратите. Апропо в закона си има предвидена… Покажи целия коментар »

Ангелов
Ангелов
23 май 2022 12:07
Гост

Надявам се на това разума да е по-силен от псевдопатриотизма

Канчев
Канчев
23 май 2022 12:07
Гост

Популизъм та дрънка от Възраджане и Копейкин.

Ники
Ники
23 май 2022 14:00
Гост

Както винаги.

Стаматов
Стаматов
23 май 2022 12:06
Гост

Надявам се Възраджане да не започнат и да управляват. Не защото съм американски фен и ще „страдам“, а защото са психично болни и са на заплаа в Москва.

Нишев
Нишев
23 май 2022 12:06
Гост

Лошото е, че хора без елементарни познания биха прочели, че „така ще се премахнат съмненията за евентуални корупционни практики на тези конкурси“ и ще ахнат и ще кажат – „ето, тези ще ни избавят от корупцията и ще въдворят ред“. И хоп, ненормалниците от Възраждане с 10% на изборите.

Бенска
Бенска
23 май 2022 12:05
Гост

Определено е глупаво предложението на Израждане

Бай Ганьо
Бай Ганьо
23 май 2022 16:46
Гост

Определено и ти си глупава

Демирска
Демирска
23 май 2022 11:58
Гост

Това е подход за да се стигне до там, че да се върнем в социализма, когато министъра решава какво да се прави и няма никакъв коректив над него.

Мики
Мики
23 май 2022 14:01
Гост

Дано да не се стигне до там.

Иванова
Иванова
23 май 2022 11:58
Гост

И как точно това ще спре корупцията, според Израждане? Пак синовете и дъщерите на този или онзи ще се оказва, че са си подали документите първи.

Манолова
Манолова
23 май 2022 11:57
Гост

Това само популисти могат да го измислят.

Bilqna
Bilqna
23 май 2022 11:57
Гост

Как „първи по време – първи по право“ бе? Това е велика глупост.

Анонимен
Анонимен
23 май 2022 14:02
Гост

E що?