Нищожен или унищожаем е договорът, сключен от човек, който трайно не разбира и не може да ръководи действията си, но не е поставен под запрещение. На този въпрос ще отговарят Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) в образуваното днес тълкувателно дело №5 от 2020 г.

Точната формулировка на въпроса по него гласи:За приложението на чл. 26, ал. 2 пр. 2 и чл. 31, ал. 1 от ЗЗД – нищожен поради липса на съгласие или унищожаем е договорът, сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си?”.

Той се отнася до немалко хора, страдащи от сериозни психични заболявания, които лесно стават жертви на измами, но не са поставени под запрещение и формално законът ги приема за дееспособни. Според преобладаващата съдебна практика в момента сключените от тях договори са унищожаеми и това означава, че може да бъдат оспорени в тригодишен срок от сключването им.

В началото на годината обаче състав на ВКС, председателстван лично от шефката на Гражданската колегия Светла Димитрова (и с членове Геника Михайлова и Даниела Стоянова), възприе съвсем друг подход и ги обяви за нищожни, което означава, че няма срок за атакуването им в съда.

В това решение Димитрова, Михайлова и Стоянова преосмислиха критериите за това кога един договор е нищожен и кога унищожаем поради липса на воля при сключването му (повече за него виж тук). Още тогава и те констатираха противоречия в практиката на ВКС, но не предложиха образуване на тълкувателно дело, тъй като към онзи момент имаше колизия от една страна между решения по чл. 290 ГПК и от друга с решение по чл. 218а от стария ГПК. Тяхното решение обаче отвори пътя Гражданската и Търговската колегии да излязат със задължително тълкуване, защото вече има противоречия между решения на ВКС по чл. 290 ГПК.

Така образуването на тълкувателно дело малко след това предложи друг състав на ВКС с председател Албена Бонева и членове Боян Цонев и Любка Андонова (докладчик) (пълния текст на определението им виж тук).

Пълномощно от шизофреник за продажба на земя в Добруджа

Поводът Бонева, Цонев и Андонова да констатират противоречията в практиката е дело, което може да бъде определено като класическо за тези казуси. През 2010 г. мъж с параноидна шизофрения, който към онзи момент не е поставен под запрещение, подписва пълномощно друг да се разпорежда със земеделската му земя, включително да получи по собствена сметка сумата от продажбата ѝ. Скоро след това пълномощникът продава земята, а впоследствие тя е препродадена на трето лице.

През 2015 г. пълномощното и договорите за продажба са оспорени в съда. По делото е установено, че в самата година, когато е подписал пълномощното, мъжът е бил два пъти в болница заради шизофренията си. А експертиза установява, че тя е с дебют много преди това, а поведението му е определено от постоянно присъствие на психопатологични изживявания, съчетани с личностова деградация от шизофренен тип и състоянието е необратимо. „Към датата на упълномощителната сделка той не е разбирал свойството и значението на извършеното и не е можел да ръководи постъпките си“, заключава окръжният съд в Добрич.

Но нито уважава иска за унищожаване на пълномощното, нито тези за обявяване на двете последвали продажби за недействителни. „Искът за унищожаване на упълномощителната сделка по чл.31 ЗЗД, като извършена от дееспособен, който не е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си е неоснователен, тъй като съгласно чл.32 ал.2 ЗЗД правото да се иска унищожение се погасява с изтичане на тригодишна давност, като срокът тече от деня на сключване на сделката, който в случая е изтекъл през ноември 2013 г, а искът е предявен на 29 юли 2015 г.“, заявяват окръжните съдии. И съответно след като не установяват, че договорът за продажба е сключен от човек без представителна власт, не я обявяват за недействителна.

Противоречията в практиката

От едната страна в практиката стои произнесеното тази година решение на състава, председателстван от Светла Димитрова. В него се приема, че унищожаем (на основание чл. 31, ал. 1 ЗЗД) е договорът, сключен от дееспособен, който към онзи момент не е могъл да разбира или да ръководи действията си, а причината за това състояние е преходна, кратковременна. Неговото право на иск се погасява с тригодишна давност.

Съставът прие, че нищожен (на основание чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД) е договорът, сключен от дееспособен, който към сключването му не е могъл да разбира или ръководи действията си, а причината за това състояние е трайна – душевна болест или старческо слабоумие. Неговото право на иск не се погасява по давност. В основата на виждането на Димитрова, Михайлова и Стоянова стои преосмислянето на критериите за разграничаване на унищожаемост от нищожност на договорите, сключени при липса на воля. Най-общо преди това решение съдът обсъждаше дали става въпрос за съзнавано, или несъзнавано отсъствие на воля. Трите върховни съдийки обаче установиха, че това води до несправедливи резултати и дава само три години на хора, които трайно не разбират действията си, но формално не са под запрещение, за да атакуват в съда, сключени от тях договори при пълно отсъствие на воля (за цялостния анализ, който стои зад становището им, можете да прочетете тук).

По съвсем различен начин от Димитрова, Михайлова и Стоянова обаче са разсъждавали множество състави на ВКС. Те приемат, че щом психичноболният не е поставен под запрещение, значи не може да се говори за липса на съгласие при сключване на договора, т.е. той не е нищожен, а унищожаем и давността да бъде атакуван е тригодишна. Пример за тази линия в практиката е решение, постановено през 2015 г. от Ценка Георгиева, Илияна Папазова и Майя Русева (пълния му текст виж тук).

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Някой си
Някой си
02 ноември 2020 21:08
Гост

Ехеее браво, най-накрая да запълнят тази недомислица в закона

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 15:32
Гост

Има ли значение дали е поставен под запрещение, или не. Факт е, че е с психично заболяване.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 15:32
Гост

Излъгали са го просто човекът.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 15:29
Гост

Да се приключва по-бързо с тази сага и да се спре спекулацията с психично болните хора.

Василева
Василева
02 ноември 2020 13:04
Гост

Много сложен казус

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 15:27
Гост

Дано да се разреши по-бързо, защото има доста противоречива практика.

Филипа
Филипа
02 ноември 2020 13:03
Гост

Задължително

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 13:03
Гост

Такива договори са нищожни ако се докаже, че лицето има проблеми

Обретенов
Обретенов
02 ноември 2020 13:03
Гост

Остана да си останат факт подобни договори

Стефка Хр.
Стефка Хр.
02 ноември 2020 13:02
Гост

Определено трябва да може

Димитриев
Димитриев
02 ноември 2020 13:02
Гост

Направо е задължително

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 13:01
Гост

Ами като се има предвид, че много такива клети хора се плзват от циганите за да правят нарушения, то е задължително да има възможност да се атакуват такива договори

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 15:33
Гост

Естествено. В пълното си право са.

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 13:01
Гост

Определено предвид, че се ползват за нарушения

Анонимен
Анонимен
02 ноември 2020 13:01
Гост

Защо не