Новият член на съдебния състав по делото за избора на председател на Софийския градски съд (СГС) да бъде определен чрез електронната система за случайно разпределение. Такова искане е отправил Евгени Георгиев до шефа на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков.

Наред с това Георгиев има още едно искане – то е по повод становището на Съдийската колегия да поиска от ВАС предварително изпълнение на решението за избора на Алексей Трифонов за ръководител на градския съд, а съдията от СГС настоява такова да не бъде допускано.

Вчера тричленният състав на ВАС определи съдия Юлия Тодорова да бъде отведена, за да се преустанови съмнението на Евгени Георгиев в безпристрастността ѝ при решаване на делото за избор на председател на СГС – „едно от най-големите звена в съдебната система, и поради това свързано с висок обществен интерес“.

Искането за случайно разпределение

Именно заради високия обществен интерес, за който говори и ВАС в определението за отвода, Георгиев е поискал новият член на състава да бъде определен чрез системата за случайно разпределение.

За становището на Съдийската колегия да иска предварително изпълнение на решението за избор на шеф на СГС, Георгиев заявява, че то е неоснователно.

С уговорката, че се е запознал от „Лекс“ с аргументите на Драгомир Кояджиков, който беше вносител на предложението за предварително изпълнение, Георгиев посочва, че те дословно възпроизвеждат мотивите на тричленен състав на ВАС в определение по повод искане на прокурор да встъпи предварително в длъжност. Става дума за избора на Владимир Чавдаров за шеф на апелативната прокуратура във Варна. Конкурентите му в процедурата – Вилен Мичев и Стефка Якимова, обжалваха решението на Прокурорската колегия, а според чл. 187 от ЗСВ, жалбата спира изпълнението. Чавдаров поиска от ВАС предварително изпълнение и в определението си, с което то беше допуснато, върховните съдии заявиха: „С решението на ПК на ВСС е избран административен ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, в изпълнение на една от основните функции на съответната колегия на ВСС за оптимизация на работата и постигане на възможно най-ефективни резултати в работата на апелативна прокуратура Варна за максимално кратък срок, от избрания за длъжността кандидат. Отлагането на изпълнението на решението във времето ще засегне по негативен начин работата на съответната прокуратура, а и на съдебната власт като цяло, тъй като ще доведе до изпълнение на дейността от временно заместващ избрания като най-добър кандидат магистрат, би довело до постигане на резултати под оптималните за продължителен период от време, предвид сроковете и процедурите по съдебно обжалване на акта. Това несъмнено поражда опасност от увреждане на особено важни държавни и обществени интереси. Също така, закъснението на изпълнението на акта ще затрудни сериозно и дори може да осуети изпълнението му, както и от забавянето може да настъпят значителни и трудно поправими вреди“.

Според Евгени Георгиев между двата случая има разлика – в единия става дума за избор на ръководител на прокуратурата, а в другия – на съд. Той не приема поставянето на знак на равенство между прокуратурата и съда, защото те имат напълно различни функции и организация на работа. И напомня, че не случайно ВСС е бил разделен на две колегии.

Становище за предварително изпълнение

Георгиев добавя, че случаят със СГС би могъл да се сравни с друг подобен, а именно с избирането на Георги Ушев за председател на Апелативния специализиран наказателен съд. Тогава другият кандидат за поста Румяна Илиева обжалва избора и поиска спиране на изпълнението. Същото искане отправи и Ушев, а ВАС го уважи (към онзи момент в чл. 187 от ЗСВ не се предвиждаше жалбата да спира изпълнението – б.а.).

„Процедурата за избор на председател на този съд е била открита на 11 ноември 2016 г. Тя е приключила на 29 май 2018 г. Следователно един изключително важен съд като АСпНС, и то по-високостепенен от СГС, е бил с временно ръководство година и половина. Нещо повече, в този случай, за разлика от използвания от съдия Кояджиков, ВАС е спрял изпълнението на решението на ВСС.

В случая с избора на председател на АСпНС Върховният административен съд не е преценил, че със спирането изпълнението на решението на ВСС би се накърнил особено важен обществен интерес или биха настъпили значителни вреди от закъснение изпълнението на решението на ВСС за избор на председател на АСпНС. Как тогава това би се получило в настоящия случай?“, пита Георгиев.

И добавя, че в мотивите на СК на ВСС няма нито един конкретен факт, подкрепен с доказателство, за настъпилата дезорганизация в съда, за влошени показатели в работата му, нито какви вреди биха настъпили за СГС през оставащия един месец до разглеждането на делото.

„Ако е било възможно да настъпят вреди или показателите на работата на съда да са били влошени, или да е била настъпила дезорганизация в него, защо СК на ВСС не е постановила предварително изпълнение на решението за избор на председател на СГС веднага или непосредствено след постановяването му, а прави това почти два месеца по-късно. Нещо повече, ако, както предполага съдия Кояджиков, а най-вероятно и СК на ВСС, административният ръководител на съд, изпълняващ временно функциите на такъв, е толкова сериозен проблем, как би се обяснило, че от 15 май 2014 г. до 05 юли 2016 г. – повече от две години – така е бил ръководен САС от настоящия член на СК на ВСС съдия Стефан Гроздев“, сочи още Евгени Георгиев.

И заключава, че в мотивите на СК на ВСС има предположения за бъдещото състояние на съда без те да са основани на някакъв набор от вече настъпили факти, подкрепени с доказателства. „Правораздаването обаче, не следва да се основава на предположения, а на установени факти. Затова считам, че не е налице нито едно от твърдените основания за допускане на предварително изпълнение“, казва Георгиев.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Шоу
Шоу
25 януари 2019 18:02
Гост

Това явно е някакво ново развлекателно предаване – „Шоуто на Евгени Георгиев“ . Всеки ден – нова глупост и нови излияния и безумия. Както се казва – „Мачът е свирен“. Дори да спечели делото – което във ВАС никога няма да стане – какво от това ? Пак няма да го изберат . И какво произтича от цялата работа ? Спри се бе , Георгиев …

Не съм съгласен
Не съм съгласен
25 януари 2019 19:48
Гост

Шоуто трябва да продължи – днес у нас, а утре и на международната сцена, следвайки примерът на Методи.
Какво друго да ни забавлява в скучновата област като правото…

Рада Госпожина
Рада Госпожина
25 януари 2019 12:05
Гост

Този колега има не само професионални недоимъци, но и интелектуални. С всяко свое действие по този казус доказва колко е права СК на ВСС като не го е избрала.
Външният вид очевидно доста лъже, в съчетание с угодническо поведение.
Давай, Евгени, ти си! Каквото сам човек си направи, цяло село не може.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2019 12:03
Гост

Според мен съдът си работи перфектно и без ръководител.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2019 12:03
Гост

за едно е абсолютно прав, че не приема поставянето на знак на равенство между прокуратурата и съда.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2019 12:00
Гост

Евгени Георгиев вече прекалява с исканията си.