Нов арест в Благоевград осигурява самостоятелни кабинети на служителите и отделни тоалетни в килиите на задържаните.

Заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев откри новите помещения и пробационна служба в града, като подчерта, че те отговарят на съвременните стандарти за зачитане правата на арестантите.

„Важно е като държава да покажем, че се уважава човешката личност и достойнство на всеки един човек, както на задържаните лица, така и на надзорно-охранителния състав, който понякога работи при изключително тежки условия“, посочи Дечев, като припомни, че България многократно е била осъждана от Европейския съд по правата на човека за лошите условия в български арести.

„Предпочитам българската държава да дава пари за нови арести, в които има нормални човешки условия и уважение на личното достойнство, отколкото за глоби по осъдителни решения на съда в Страсбург“, каза още Дечев.

Преустроените помещения в Благоевград отговарят на всички изисквания в пенитенциарните заведения и са стрували 1,6 млн. лева от бюджета на ГДИН. До сега арестните помещения в града бяха в сградата на МВР, а пробационната служба ползваше помещения на Областната управа.

В новия арест могат да бъдат задържани до 52 души. Килиите осигуряват минимална жилищна площ не по-малко от 4 кв. м. за един човек, като във всяка от тях е изграден самостоятелен санитарен възел, осигурен е достъп до пряка дневна светлина и изкуствено осветление, отопление и възможност за проветряване, обясниха от министерството. В сградата има също лавка и две помещения за престой на открито. Арестът разполага и с лекарски кабинет. На всеки служител в новия арест и пробационна служба е осигурен самостоятелен кабинет, предвидени и оборудвани са зали за инструктаж, за работа с правонарушители и за психологическа помощ.

От министерството напомниха, че миналата година беше открит нов арест и пробационна служба в Добрич, а с пари по Норвежкия финансов механизъм предстои да бъдат изградени нов арест в Самораново и нов арест и пробационна служба в Петрич.