Стажът за придобиване на юридическа правоспособност – 2 месеца общ и 4 месеца професионален, изпитът – първо тест, а после казус. Всичко това ще се случи от 2020 г., когато влиза в сила новата Наредба за придобиване на юридическа правоспособност на министъра на правосъдието, която днес беше обнародвана в Държавен вестник.

Стажът

Новата наредба предвижда, че юристите, които желаят да придобият правоспособност първо ще карат т. нар. основен стаж.  Той се провежда в окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният адрес на стажант-юриста. По изключение, когато важни обстоятелства налагат това, той може да бъде разпределен и в друг район, като за целта трябва да подаде мотивирано писмено заявление, към което представя и доказателства.

Целта на основния стаж е за два месеца юристът най-общо да се запознае с функциите, задълженията и с организацията на дейността на различните органи на съдебната власт. Наредбата предвижда стажант-юристът първо да изкара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. После отива за една седмица в окръжна прокуратура, за една – в окръжен следствен отдел и накрая за една седмица в районна прокуратура.

При постъпването му се издава стажантска книжка и се съставя индивидуален календарен план за провеждането на стажа. На финала тя се заверява от съответния съд, прокуратура и следствен отдел.

След това започва професионалният стаж, който продължава четири месеца. Неговата цел е стажант-юристите да придобият практически знания и умения в конкретно избрана от тях област на правото. Наредбата предвижда, че той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.

Изискването е стажантът да има наставник с най-малко 5 години стаж на съответната длъжност или професия. Ако не е успял сам да си намери наставник, такъв ще му определи председателят на окръжния съд, където е карал общия стаж.

По време на професионалния стаж юристите задължително участват в изготвянето на проекти на актове и документи.

Изпитът

Новата наредба предвижда, че изпитът за правоспособност ще се провежда два пъти годишно – през април и през октомври, а при над 200 кандидати може да бъдат определени и още дати. Тези, които искат да положат изпита през пролетта, трябва да подадат заявление до министъра на правосъдието до края на февруари, а за есенната сесия срокът е до края на август.

Цецка Цачева има 3 месеца, за да утвърди конспекта.

Желаещите да придобият правоспособност първо ще решават тест. Той е с 30 въпроса, за всеки от които са предложени три или четири отговора, от които само един е верен. Въпросите за всеки изпит се определят от изпитната комисия. Като в наредбата изрично е посочено, че чрез теста се проверяват придобитите по време на стажа практически знания и умения по образуването, движението и приключването на съдебните, прокурорските и следствените дела и свързаните с тях актове. Той съдържа пропорционално  въпроси от процесуалноправната материя, правната уредба на съдебната система и професионалната юридическа етика.

При решаването на теста кандидатите нямат право да ползват каквито и да е помощни материали – нормативни актове, учебници, съдебна практика, коментари. Пишат само със син химикал и нямат достъп до компютри, мобилни телефони и други технически средства.

Изпитът продължава два астрономически часа.

Оценка „издържал“ на теста получава кандидатът, който е отговорил правилно на най-малко 70% от въпросите.

След това за два часа желаещите да придобият юридическа правоспособност ще решават казус. В наредбата е записано, че целта е да се проверяват уменията им да анализират фактите с правно значение, както и да прилагат на практика теоретичните знания.

Казусът ще се съставя в три варианта от изпитната комисия. За разлика от теста, при решаването му кандидатите може да ползват нормативни актове и съдебна практика.

С „издържал“ се оценява решение на казус, ако поне трима души от петчленната изпитна комисия му дадат такава оценка.

Като правоспособност придобива този, който е получил „издържал“ и на казуса, и на теста.

Наредбата задължава Министерството на правосъдието да публикува отговорите на теста и казуса на сайта си в деня след провеждането на съответната част на изпита. Резултатите от оценяването на казуса се обявяват до две седмици след изпита. Всеки стажант-юрист има право на достъп до писмената си работа. А ако не е издържал изпита, може да се яви отново, след като кара още два месеца общ стаж в съдебната система. И така до три пъти.

Важно нововъведение в наредбата е, че предвижда до 1 януари 2022 г. да бъде създаден регистър на правоспособните юристи в България. После Министерството на правосъдието ще има една година, за да впише в него всички, придобили юридическа правоспособност след 1990 г.

Достъпът до регистъра е свободен и безплатен.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
29 март 2021 11:37
Гост

За тези, които биха проявили интерес:
Обучение за подготовка на изпита за юридическа правоспособност 2021 г. :
http://cld-foundation.com/bg/course/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd/

Адвокат
Адвокат
13 февруари 2019 10:23
Гост

А какво означава, че кандидатът може да се яви до 3 пъти ако не издържи успешно изпита. След това червен картон – ако е така, поздравление за тази мярка – тя би спряла притока на неподготвени юрсити, които само уронват престижа на професията. В Италия например ако не издържиш адвокатски изпит след 4 явявания, нямаш право да се явиш никога повече, правило, което трябва да се заложи и тук.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 11:25
Гост

Изискването за стажа на наставниците е абсолютно излишно. Продължителността на практиката не е гаранция за качество.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 11:24
Гост

Отдавна трябваше да създадат регистър на правоспособните юристи в България.

стан
стан
12 февруари 2019 11:20
Гост

Успех на бъдещите юристи! Много по-добре е от времето, когато аз се явявах и имаше членове на комисията, които само защото не си им симпатичен поради неизвестна причина или са станали накриво решаваха да се заяждат. Да не говорим за злостните подмятания и неуместни коментари, които чух за една колежка. Но времето минава, цивилизоваме се

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 11:18
Гост

Добро решение относно стажа за придобиване на юридическа правоспособност. Професионалният трябва да е по-продължителен. Основният дава по-общи познания.

Анонимен
Анонимен
12 февруари 2019 11:15
Гост

Най-накрая. Устните изпити винаги са били предпоставка за субективизъм.