От изтеклите от НАП лични данни на милиони българи не следва, че приходната агенция не е направила нужното да ги опази, а притесненията на хората, макар и нормални, са резултат по-скоро от медийната психоза и публикуването на данните в интернет.

Това са най-общо мотивите на състав на Административния съд София-град (АССГ) с председател Стефан Станчев, с които той отхвърля иск за 1000 лева срещу НАП от страна на Мила Стефанова, която е сред стотиците граждани, завели дела за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). Стефанова е осъдена и да плати 100 лева за юрисконсултско възнаграждение на агенцията.

Общо 160 граждани заведоха искове срещу НАП, но голяма част от тях бяха прекратени преди февруари т.г., когато Върховният административен съд (ВАС) разпореди на първата инстанция да ги гледа. Гражданите поискаха обезщетения заради бездействия на НАП и ВАС реши, че Общият регламент за защита на данните се прилага директно, а той дава на всеки право на ефективна съдебна защита, когато са били нарушени правата, гарантирани от него. Така беше разчистен и пътят за успешното приключване на делата срещу приходната агенция.

Всички граждани, завели искове срещу НАП, поискаха обезщетения от по 1000 лева за претърпени неимуществени вреди. Както „Лекс“ писа наскоро, седмина от тях вече осъдиха агенцията, макар и за символични обезщетения. Всички седем осъдителни решения бяха на съдия Вяра Русева, която прие, че бездействието на НАП е очевидно, щом информацията е изтекла и тя не я е защитила достатъчно. „Ако системата беше ефективно и надеждно защитена, не би се стигнало до пробива ѝ, довел до разкриване личните данни на ищеца“, се казваше в едно от решенията.

Съдия Станчев застъпва обаче обратното виждане и отхвърля иска на пострадалата от теча на данни Мила Стефанова.

НАП твърди, че е взела всички мерки при обработването на личните данни и изтъква, че вече една година не бил констатиран нито един случай на ново изтичане, като подчертава, че нямало доказателства, че хакерската атака от 2019 г. е била в резултат на нейни действия или бездействия.

Миналата година обаче Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) състави акт на агенцията и издаде наказателно постановление за 5,1 млн. лева. НАП оспорва и акта, и наказателното постановление, за което се водят дела също в АССГ и в Софийския районен съд, а констатацията на КЗЛД от самото начало беше, че НАП не е направила нищо, за да защити данните на хората.

За да отхвърли иска на Стефанова за бездействие на НАП по защита на данните, съдът пише, че е налице противоправно деяние, за което се води отделно дело и то не е приключило, като не е доказано да е извършено и престъпление. Така съдия Станчев стига до извод, че не може само от административното дело да се направи извод за незаконно бездействие на НАП по изпълнение на задълженията по GDPR. Според него може да се предположи, че отговорна е трета страна, която е извършила хакерската атаката.

„Обратно на възприетата от ищцовата страна теза, този негативен резултат не презюмира противоправно поведение на администратора на лични данни, изразяващо се в бездействие на последния да приложи подходящи технически и организационни мерки за осигуряване защитата на базата данни така, че срещу нея по никакъв начин, от никого и с никакви средства да не може да бъде достъпено.

Възприемането на тази теза би означавало, че всеки, който е станал обект на каквото и да било посегателство, следва да понесе отговорност, че е допуснал извършването на същото, тъй като не е положил достатъчно грижи за предотвратяването му“, се казва в решението на съда.

Отделно от това, съдия Станчев не приема за доказани и моралните вреди, претърпени от Стефанова заради изтеклите ѝ лични данни. Жената твърди, че е изпитала страх и притеснение от възможна злоупотреба след хакерската атака. Показания е дала и сестра ѝ, която е казала, че притесненията на Стефанова били свързани с възможно посегателство срещу собствеността и бизнеса ѝ, като това продължило 2-3 месеца. За съда обаче това не са факти от реално настъпила вреда, за която жената да бъде обезщетена.

Според АССГ „изтичането“ на лични данни в публичното пространство е нормално да предизвика емоционален дискомфорт у всеки човек.

„Възприето е в съдебната практика обаче, че настъпилите неимуществени вреди следва да не са хипотетични и евентуални, а реални“, пише съдия Станчев и заключва, че по делото не са представени доказателства за реално настъпили вреди от Стефанова.

„Нормално е да се изпитва чувство за нарушена неприкосновеност на личността на ищеца, следствие от социалния дискомфорт и наложената от медии психоза, но в частност съдът не приема, че този дискомфорт е причинен от бездействието на ответника. По-скоро това се свързва с престъпно посегателство, но такова не е доказано“, мотивира се още съдията.

„В случая евентуалните вреди за ищцата са причинени по-скоро не от твърдяното бездействие на НАП, а от публичното оповестяване в интернет пространството на достъпените по неправомерен начин нейни лични данни, което представлява действие, опосредяващо настъпването на крайния резултат“, се казва още в решението на съда, което не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВАС.

26
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Потърпевша
Потърпевша
01 септември 2020 16:48
Гост

НАП не защитава по никакъв начин данните на гражданите. Давам за пример служител от НАП Враца – Мариета Кръстева Христова, която си разчиства сметките с роднини, като влиза в регистъра на данните на същите и стига до данните на други лица, които са роднини по сватовство. Представете си докъде са стигнали служителите в тази Агенция, да използват привилегиите си там, за да си решават личните проблеми.

Анонимен
Анонимен
29 август 2020 11:30
Гост

Ох, има едно подобно дело – сега за колегата – не мога да кажа – но – превъзбудиха хората – да водят дела и документи, бомбастично – това е приложимо към случая – дано успее – защото – в крайна сметка – даваме си левчетата на НАП и те – ми няма за социално слаби, няма за еди-какво – си – но за неизвестни мафиоти има – било градинка да модернизира – било тоалетна за 100 000 лева без ДДС да направи, било да ремонтира нещо – такива неща. Но – колективният иск е мечтата на всеки адвокат – но… Покажи целия коментар »

Кольо Пиратя
Кольо Пиратя
29 август 2020 9:45
Гост

Налице е противоречива съдебна практика. ВАС да каже. Дали са опазени достатъчно добре данните, е твърде технически въпрос. Ако са, тогава отговорността е само на този, който неправомерно ги е отнел.

Глупав народ, български
Глупав народ, български
28 август 2020 23:43
Гост

Хитлер няма вина за концлагерите. Виновни са фотографите и историците…

John
John
28 август 2020 18:29
Гост

Няма теч на данни, там където го търсите, данните бяха пратени на едни медии, и те снимаха текста на писмото и го излъчиха в ефир! Не става ясно защо прокуратурата не е повдигнала обвинения за това на шефовете на едни мисирки!

колега
колега
28 август 2020 12:27
Гост

Случаят е ясен – тоя Стефан е фашистко лaйно. Въпросът е защо така се изроди обществото ни и къде отидоха идеалите на демокрацията че подобни кариеристи апаратчици и угодници се издигат по стълбицата. Все едно при режима на Тодор Живков. Призовавам гражданите, които си имат вземане-даване с подобни личности да не търпят произвола им, а търсете всеки повод да продавате жалби стещу тях поне да не могат да се издигнат по-нагоре, където ще бъдат още по-зловредни и опасни.

Гочев
Гочев
27 август 2020 22:10
Гост

За мен също е скандално как при една и съща фактическа обстановка един състав от АССГ може да уважи предявените искове, като изложи напълно логични и правилни мотиви, а друг състав, да търси „под вола теле“ и да прехвърля фокуса върху медиите. Това създава огромна несигурност и непоследователност в съдебната практика, влияе негативно на доверието на хората в съдебната система. Най-хубавото нещо обаче е, че има ВАС, а след това и Страсбург.

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 23:03
Гост

Точно ВАС прехвърли топката на админидтративния съд. Единственото правораздаване, което може да получи българинът…. е от международен съд във Франция?!

адв. Ивайло Юруков
адв. Ивайло Юруков
27 август 2020 21:52
Гост

Дами и господа, нагледно виждате абсурда на днешното „правосъдие“. Между другото голяма част от мотивите са преписани (със запетайките и правописните грешки) от по-рано произнесли се съдии. Браво на съдия Станчев!
Нищо, в Страсбург ни очакват с нетърпение, нека и ВАС да се изгаври с хората.

адв. Ивайло Юруков (пълномощник на Мила Стефанова по въпросното дело)

потърпевш
потърпевш
27 август 2020 19:06
Гост

За мен техническите и организационни мерки за осигуряване защитата на базата данни са били крайно недостатъчни.

Филип
Филип
27 август 2020 19:01
Гост

Пълен абсурд! Тази жена е невинна.

песимист
песимист
27 август 2020 18:13
Гост

Е, как да вярваш в съдебната система, еле в правосъдието ни?

Закривай
Закривай
27 август 2020 18:11
Гост

Поредното доказателство, че спецсъдилищата са маша.

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 18:05
Гост

Тези мотиви са пълен абсурд ..и са …повече няма да коментирам има ВАС

Ох...
Ох...
27 август 2020 16:23
Гост

Не знам дали мотивите на това решение са представени коректно, но ако това е така, те са пълен абсурд!

Цветков
Цветков
27 август 2020 16:09
Гост

ХАхахахахахахха ХАхахахах ХАХахахахх !

пика Со
пика Со
27 август 2020 19:03
Гост

Ако не беше тъжно, щеше да е смешно.

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 23:04
Гост

Всеки друг коментар е излишен.

Drob4ev
Drob4ev
27 август 2020 16:09
Гост

Да бе така е. Как не. Повярвахме им.

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:08
Гост

БЕ ясно е, че ако масово не бяха споделяни от медиите нямаше да има такива драми де, но все пак това не е оправдание за НАП

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:08
Гост

Вярвам на тия от НАП. НЯма начин братче…

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:07
Гост

Това е глупостта на деня, ясно е, че са виновни само тия от НАП

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:07
Гост

А защо медиите не ни запознаят с нищо секретно от НАСА или Армията на САЩ или Русия? Защото няма течове бе умници

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:07
Гост

За мен това са глупости и безпочвени оправдания. Няма как да не са виновни от НАП, а да са виновни медиите

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:06
Гост

Да но ако нямаше теч на данни нямаше да има и какво да се публикува нали?

Анонимен
Анонимен
27 август 2020 16:06
Гост

Глупости