Пожарните служби да имат незабавен достъп до данните от клетките на мобилните оператори, когато има сигнал за хора изпаднали в беда, за чиито здраве и живот съществува риск.

Такова предложение за промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) е направил председателят на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов. Днес то беше подкрепено единодушно от Пленума на Висшия съдебен съвет.

Изменението, което предлага съдия Ангелов е в чл. 251г от ЗЕС, според който председателят на районния съд дава разрешение за достъп до трафични данни в 24-часов срок.

Според председателя на СРС обаче срокът може да се окаже фатален за човек, изпаднал в беда. Затова предлага в случаите, когато се издирва човек с цел да бъде спасен, защото животът и здравето му са поставени в риск, достъпът до данните да се предоставя незабавно на противопожарните служби.

След пълната подкрепа на Висшия съдебен съвет за подобно изменение предложението за него ще бъде изпратено на Министерството на правосъдието.

Впрочем и сега в чл. 251г от ЗЕС има специална препратка към Закона за защита при бедствия, който пък предвижда, че „при постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, извършват справка за данните по чл. 251б, ал. 1, т. 6 от Закона за електронните съобщения. Достъпът до данните се осъществява при условията и по реда на Закона за електронните съобщения“.  За бедстващи хора обаче не се прави изключение от процедурата, която изисква разрешение от председателя на местния районен съд в срок до 24 часа. 

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Хуманист
Хуманист
03 юни 2019 16:05
Гост

Крайно време е нормотворчеството у нас да започне да се подчинява на морала и нормалната житейска логика. Това, ако се приеме, ще бъде стъпка в правилната посока.

колега
колега
30 май 2019 17:21
Гост

Толкова години писахме по форуми и се изказвахме по събития за тази нужда. Особено след като КС се произнесе, че се нарушавал личния живот и обяви максимален 6 месечен срок за запазването им.

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:48
Гост

Много хуманна и навременна инициатива. Поздравления!

Анонимен
Анонимен
30 май 2019 15:46
Гост

Напълно разумно предложение, така ще се предприемат своевременни мерки.