Заместник-шефката на Софийската районна прокуратура (СРП), а понастоящем и неин и.ф. ръководител, Невена Зартова е кандидат за титуляр на поста. Тя е първият и засега единствен кандидат за длъжността, като срокът за подаване на документи изтича в понеделник – 29 юни.

Зартова е прокурор от 15 години, като от 2014 до 2019 г. беше заместник-шеф на СРП, а след избирането на Радослав Димов за апелативен прокурор на София, тя беше определена за временен ръководител.

Преди няколко месеца Прокурорската колегия се опита да избере наследник на Димов. Тогава се яви един кандидат – Деян Захариев, но кадровиците не го подкрепиха за поста. Затова се стигна до обявяването на втора процедура, при която се явява Невена Зартова.

В концепцията си тя отбелязва, че е нормално личният ѝ избор за участие в надпреварата за шеф на СРП да е предопределен от амбиция – да може заедно с колегите си да съдейства за подобряване на работата в прокуратурата, като същевременно надгражда вече постигнатото.

Обичам своята професия, въпреки че е трудна, напрегната и отговорна. Тя ми носи много удовлетворение, защото е пряко насочена към осигуряване на нормални, спокойни условия за живот на обществото и аз непрекъснато виждам резултатите от нея. Обичта към избраната професия и желанието да я упражняваш – смятам тези предпоставки за необходимо условие, определящо личната ми мотивация да участвам в конкурса за длъжността ръководител на Софийска районна прокуратура“, казва Зартова.

Тя изтъква, че почти целият ѝ трудов стаж е преминал в СРП, познава в детайли работата, проблемите и успехите, колегите си и служителите, а през всичките години е работила с тях в условия на взаимно уважение, колегиалност, коректност и доверие.

Зартова посочва още, че като и.ф шеф на СРП през последните осем месеца наскоро е била изправена пред сериозен тест – обявяването на извънредното положение заради коронавируса на 13 март, с което работата в прокуратурата значително се е променила.

Седмици след това СРП трябваше да работи по дела, които макар да се вместваха в хипотезите на действащите наказателноправни разпоредби, бяха с вид и характер, различни от криминалните прояви в нормалните (неизвънредни) условия. Ако СРП се е справила със задачите си в условията на извънредно положение, това със сигурност се дължи на всички мои колеги – прокурори и на съдебната администрация, които вложиха цялата си енергия – макар и при променени условия на работа – в изпълнение на своите служебни задължения“, отбелязва тя.

Зартова отбелязва, че целта ѝ като ръководител, ако бъде избрана, ще бъде да се повишат качеството и ефективността на работата на СРП, доверието в нея, както и да се запазят постигнатите достижения.

Безспорен приоритет на СРП ще бъде борбата с битовата престъпност. Не мога да бъда безразлична към посегателствата срещу отделни граждани – в т. ч. възрастни, безпомощни хора, такива на твърде млада възраст или в неравностойно положение. Усилията ми ще бъдат насочени към противопоставяне срещу подобни деяния и независимо от паричната оценка на предмета на престъплението – за всеки един гражданин неговият личен казус е най-важен и ние следва да отчитаме това в работата си“, изтъква още Невена Зартова.

Тя посочва, че един от проблемите в СРП е недостатъчният контрол върху изпълнението на мерките за неотклонение „парична гаранция“ и „подписка“.

Наблюдават се случаи на досъдебни производства с изтекъл срок по чл. 234, ал. 8 НПК, като контролът от страна на ръководството в тази насока не е достатъчен. Това от своя страна означава, че в СРП има дела, по които са повдигнати обвинения, но разследването продължава необосновано дълго. Казвам, че е необосновано, тъй като след като е повдигнато обвинение спрямо определено лице, то са били налице достатъчно доказателства за неговата вина, респективно от тук насетне не би следвало да е необходим голям период от време за приключване на разследването, още по-малко пък да се налага прилагането разпоредбата на чл. 234, ал. 8 НПК. Така, както всеки прокурор следи с особено внимание срока на прилагане на мерките за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ (когато такива са взети спрямо обвиняемите), така трябва да следи и за сроковете на останалите мерки за неотклонение, като приоритизира работата си и следи за срочното приключване на делата, когато по тях е конституиран обвиняем“, отбелязва Невена Зартова.

И казва, че ако бъде избрана, ще предприеме действия за установяване на всички досъдебни производства, по които има съгласувани обвинения, актуалното им състояние, ще извършва два пъти в годината проверки за „наличие на следствено-календарни планове по тези дела, като при установяване на липса, такива незабавно следва да бъдат изготвяни“.

Невена Зартова посочва още, че ръководството на СРП трябва да демонстрира активност и в тази връзка обещава да създаде предпоставки за увеличаване на случаите на самосезиране. „Това би могло да се реализира както в хода на осъществяваното взаимодействие с различни представители на изпълнителната власт (например провеждани мултидисциплинарни срещи, инициирани от Агенцията за социално подпомагане във връзка с поставени деца в риск), така и при внимателен преглед и анализ на публикации в медиите – както от страна на ръководството, така и на експерт „Връзки с обществеността“. Има случаи, когато началната информация за извършено престъпление се предоставя от медиите, което пък налага незабавна реакция от страна на прокуратурата и правоохранителните органи“, казва Зартова.

17
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Има нужда
Има нужда
25 юни 2020 18:38
Гост

Дано наистина да съдейства за подобряване на работата в прокуратурата.

Иван
Иван
25 юни 2020 18:37
Гост

Супер. Дано да успее. Това ще е най- добрия възможен ръководител, доказала го е!

Pedro
Pedro
25 юни 2020 18:01
Гост

Колкото по-млади, толкова по-добре за изстрадалия ни народ

Мики
Мики
25 юни 2020 18:31
Гост

И все пак опитът е от изключително значение.

Kosta
Kosta
25 юни 2020 18:00
Гост

Pobedata e nejna :Д

qsd
qsd
25 юни 2020 18:32
Гост

Stiskam palci.

Саливерстров
Саливерстров
25 юни 2020 18:00
Гост

Dano e profesionalist i na dejstwiq, ne samo na dumi

Абагард
Абагард
25 юни 2020 17:59
Гост

Голяма работа ще е тази дама….

Гъливер
Гъливер
25 юни 2020 17:58
Гост

Всеки случай няма да е като Сийка Милева…

Занев
Занев
25 юни 2020 17:58
Гост

Определено смятам, че има нужда от качествени кадри в системата. Тов амомиче ми изглежда да е такова.

мушо
мушо
25 юни 2020 18:36
Гост

На пръв поглед да.

ГигенВиген
ГигенВиген
25 юни 2020 17:58
Гост

Еми супер. Дано се справи.

Димитрова
Димитрова
25 юни 2020 17:57
Гост

И казва, че ако бъде избрана, ще предприеме действия за установяване на всички досъдебни производства, по които има съгласувани обвинения, актуалното им състояние, ще извършва два пъти в годината проверки за „наличие на следствено-календарни планове по тези дела, като при установяване на липса, такива незабавно следва да бъдат изготвяни“.

Е дано го прави

Дани
Дани
25 юни 2020 18:35
Гост

Зависи Гешев машата на какво мнение е.

Haralampi
Haralampi
25 юни 2020 17:57
Гост

Супер експерт

Дони
Дони
25 юни 2020 18:33
Гост

Може би имате лични впечатления?

Анонимен
Анонимен
26 юни 2020 9:55
Гост

Има, да. В редакцията на ПИК или на която друга свинска медия, за която работи, са му изнесли цяла презентация за нея. Или просто лъже…