Конституционният съд (КС) предстои да се произнесе по един въпрос, който от години предизвиква полярни обществени реакции – „Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичния пол?“. За целта той тълкува две разпоредби на основния закон – за равенството на гражданите пред закона (чл. 6, ал. 2) и за брака, който е доброволен съюз между мъж и жена (чл. 46, ал. 1).

Този въпрос му беше поставен от Гражданската колегия на Върховния касационен съд, която пък трябва да излезе с тълкувателно решение дали е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност.

Преди да се произнесе КС поиска мнението на водещи специалисти не само от областта на правото, но на медицинската наука.

Един от тях е сексологът доц. д-р Румен Бостанджиев. „Лекс“ публикува мнението му по конституционното дело.

Сексологичната наука, в която е моята експертиза, разглежда човешката сексуалност като сложен феномен, интегриращ биологичните, психичните и социалните измерения на половата идентичност. Тези три основни аспекта са неразривно свързани и взаимно обуславят личностното развитие и социалната свързаност през целия ни живот.

В момента на оплождането се определя биологичния пол на индивида, като през вътреутробното развитие се диференцират по различен начин половите жлези (гонадите), а отделяните от тях хормони диференцират в мъжка или женска посока репродуктивните органи и структурите в мозъка, които имат отношение към сексуалното поведение. След раждането започва процесът на психична полова идентификация – изграждане на психичния пол, свързан с осъзнаване на половата принадлежност, формиране на очакваните при съответния пол психични качества и черти на характера. Този процес се развива паралелно с изграждането на социалния пол, който предполага поемане на специфични за лицата от двата пола полови роли в обществото. Тези ролеви изисквания имат различна специфика за мъжете и жените в различните култури и динамично се променят през историческите епохи. През пубертета у индивидите от двата пола се очертава и ориентацията към предпочитаните сексуални партньори, която може да бъде хетеро, хомо или би сексуална. Този аспект на човешката сексуалност се определя като сексуална ориентация.

Сложният процес на изграждане на индивидуалната сексуалност задължително предполага непрекъснато интегриране на изброените четири аспекта на сексуалността – биологичния, психичния и социалния пол в съчетание със сексуалната ориентация. В този смисъл е очевидно, че понятието пол няма как да се отъждествява само с един от аспектите (биологичния) на този комплексен феномен, а задължително включва и останалите три. В случая говорим за обективен факт, който няма как да бъде интерпретиран по различен начин в зависимост от различни идеологически, религиозни или културни пристрастия.

Процесът на половата диференциация невинаги следва ясното поляризиране между двата пола – мъжки и женски. Още на нивото на генетичното детерминиране са възможни комбинации на половите хромозоми, различни от типичните за мъжкия пол XY и за женския пол XX. Тези атипични състояния се означават като интерсексуални състояния или хермафродитизъм. При тях е възможно репродуктивните органи на индивида да съчетават елементи, присъщи и на двата пола.

Възможно е разминаване между биологично определения при оплождането пол и чувството за полова идентичност, развиващо се още от детството и задълбочаващо се през пубертета и зрялата възраст. Това състояние се означава в Международната класификация на болестите (МКБ) като транссексуалност.

През пубертета започва формирането и на сексуалната ориентация, която също може да бъде различна от обичайната хетеросексуална.

Изтъквам тази сложност в детерминирането и изграждането на половите характеристики при човека, за да подчертая колко едностранна и неадекватна е интерпретацията на понятието „пол“ единствено в неговото биологично измерение.

Закрепването на подобно разбиране като юридическа норма има изключително неблагоприятни последици, свързани с невъзможността лицата в транссексуално състояние да променят по съдебен ред своя граждански пол (името и ЕГН в документите за самоличност). Дългогодишният ми терапевтичен опит с такива лица категорично показва, че без подобна промяна, огромната част от тях перманентно преживяват тежък стрес и са сериозно затруднени при намиране на работа и контакти с институциите. Това е причина за хронични депресивни състояния, които в миналото, когато промяната на гражданския пол бе невъзможна, често водеха и до суицидни действия.

Когато разглеждаме половата идентичност като съвкупност от биологични, психични и социално-културни характеристики, важно е да изтъкнем приоритетното значение, което има психичният пол. Медицинската практика категорично е доказала, че при разминаване между биологичния и психичния пол (транссексуалност) всякакви опити насилствено психичният пол да се адаптира към съществуващия биологичен пол са безуспешни. Обратната възможност е заложена като принцип в съвременната медицинска помощ при лица в транссексуално състояние, при които промяната на гражданския пол е първата стъпка в терапевтичната програма, която дава възможност за последваща коригираща хормонална и хирургична интервенция и радикално подобрява възможностите за социално интегриране и функциониране на тези лица.

Всякакви доводи да се откаже категоричното желание на хората в транссексуално състояние да променят гражданския си пол са в грубо нарушение на човешките им права и не отговарят на никакви социални интереси, тъй като този избор засяга единствено заинтересованите лица и техните партньори.

Идеологизирането и политизирането на темата за пола, противопоставя традиционните религиозни догми на съвременните научни познания и утвърдената в съвременния свят терапевтична практика. Когато става дума за защита на човешките права и оказването на ефективна професионална помощ при лица в транссексуално състояние, принципите на хуманизма би следвало да са с приоритет.

72
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 май 2021 14:57
Гост

Припечелил човека малко парички от Хелзинкския комитет и праснал статийка. Кой с кого ще да си ляга, но половете са два- мъжки и женски. Биологични. Останалото са глупости. Кой как се бил чувствал.. аз се чувствам жена, ще ме пенсионират ли по-рано? А имаше предавания по дискавъри, как някакъв малоумник се чувствал куче и си живее в колибка. Еврогейски простотии.

Тео
Тео
19 май 2021 21:40
Гост

Леле, леле, леле. Чета коментарите и ми иде да повърна. Колко долно и гнусно общество сме се превърнали. Закоренили сме еволюцията си в бронзовата епоха. Какво значение има какъв пол си? Или каква сексуална ориентация имаш? Или как се възприемаш? Що за сиво, мрачно и извратено съзнание? Отворете си мирогледа, света е много по-разнообразен и различен от това в което сте били индоктринирани. Умопомрачаващ е факта, че вместо да се вслушаш в думите на специалист, човек със знания и опит, ти да изявяваш собственото си, напълно субективно и на емоционална основа мнение, касаещо правата на едно под общество! Срам за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 14:58
Гост

Повръщай. И се забърши с пасквила на специалиста.

Орлин Райков
Орлин Райков
12 юни 2021 22:18
Гост

Тео – името ви означава Господ – няма еволюция, приятелю. „Отварянето“ на мирогледа на нашия вид – човешкия вид, е станало в едемската градина, когато непокорството на първите двама Адам и Ева е довело до познаването на греха, бунта, всякакво зло е влязло в живота ни, включително и сексуалната поквареност в многото й разновидности. Най-големият специалист по темата се и изказал вече в Библията. И идещият Негов Съд ще изяви правотата Му.
Доц. Бостанджиев, Чарлз Дарвин, и всички други специалисти ще трябва да отговарят пред Създателя също. Орлин

Анонимен
Анонимен
19 май 2021 20:05
Гост

Полът е само биологичен. Хермафродитите са рядко срещана мутация. А всякакви ЛГБТИ да си лягат с който и когато си искат, но претенцията им сами да си определят пола, е смешка. Нито жена може да си присади действащ пенис, нито мъж може да си присади действаща вагина. Хайде аман от педерастлъци и лесбелизми. Че и интерсексуализми. Тая дървена кратуна на снимката горе е прибрал хубави парички. Няма лошо, личен избор- да се омаскариш за пари.

Бе Ге
Бе Ге
19 май 2021 9:10
Гост

За тези, за които половете са два – ОК два са. Тези дето се имат за трети – да ги оставим за момент. Въпросът е, че някой се чувства в грешното тяло, външно вече го е променил – остават му документите. Къде ви е на вас проблемът? Той в този случай човекът си го е сменил и за тази цел няма нужда нито от мнението ви, нито от нечие съгласие или разрешение. Въпросът е какво печели правото и всички ние от това и НА ДОКУМЕНТИ да не му се позволи да го промени? Ще свали роклята и ще облече костюм,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
19 май 2021 20:11
Гост

Ганьовци са такива дървени философи като теб, за гранта всичко се пише. Никой не пречи на травестит с хиляда операции да си пътува с личната карта- там, естествено, ще е отразен мъжки пол. Но това не е причина травеститът да реве за женска лична карта. Кой му пречи да се качи в самолет, или да мине граница? А и къде има забрана мъж с мъжка лична карта, който се чувства жена, да си носи рокличката и да минава граница? Заради рокличката ли ще го върнат? Тъпа, нелепа, смешна пропаганда, джендърче, я си стой в рокличката и се качвай на самолета… Покажи целия коментар »

Никола Стоянов
Никола Стоянов
19 май 2021 3:51
Гост

Да, полът не е само биологичен,
но това го твърдят само с изкуствените, химичните мозъци – полове или казано индиректно с наклонности в секса различни от еволюционно създалите ги.
Да, налице са нормални хора и хора с отклонения в психиката,но пак са хора, а не човекоподобни и в същия аналогичен ред на мисли са налице и хора с различна сексуална ориентация, но това не променя пола, а само начина на сексуално задоволяване.
Е е?
Няма как да има дефакто друг освен мъжки и женски пол.

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 20:54
Гост

Той доктора, че е усвоил едни пари, е ясно, но май и един трол е усвоил доста, за да се разпише така джендърски и да си слага по 12-13 плюса сам.
Половете са два- мъжки и женски, и биологично, и юридически. Останалото са извращения и израждания.

Любител
Любител
18 май 2021 11:30
Гост

Доктора май е усвоявал грантове. Няма лошо, опортюнизма е водещ в нашето време. Но все пак, да не смесваме пола със сексуалната ориентация. Един мъж, дори и след транссексуална операция ще има от външна страна женски полови органи, ще може да се оприличи на жена. Но в никакъв случай няма да може да забременее. Просто защото не е истинска жена, както и да се чувства. И обратният пример може да се даде, въпреки, че не ми е ясно как става медицински. Но дори и „новият мъж“ да има пенис, евентуално ще може да прави секс, но няма да може да… Покажи целия коментар »

Хахаха
Хахаха
18 май 2021 11:37
Гост

Ти една жена по това дали може да забременее ли я определяш като жена? Има много жени, при това млади, които не могат да забременеят по ред причини. Те не са ли жени?

Любител
Любител
19 май 2021 10:55
Гост

Не е за „хахаха“. Когато една жена не може да забременее това се дължи на медицински причини, които в някои случаи се повлияват от лечение, в други – не се повлияват. И този момент преобръща живота на всяка жена, така, че – повече уважение към хорските страдания. Или в съвременния свят страданията се допускат само за тия, дето са встрани от традиционното?

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 11:41
Гост

Как тогава бихте коментирали 2 въпроса:
1 – Има и „нормални“, но безплодни жени, които не могат да заченат и родят (подобно на претърпелите операция и сменили пола си от мъжки на женски) – това пречи ли да се впишат в графата „жени“?
2 – По силата именно на природните закони, някои хора се раждат хермафродити, т.е. притежаващи белези и на двата пола – тях да ги убиваме ли или да ги затваряме в концлагери, защото няма да са „истински“ мъже или жени, дори ако белезите на единия пол бъдат хирургично заличени?

Юрист
Юрист
18 май 2021 10:05
Гост

Човекът обяснява положението от медицинска гледна точка и не виждам да казва нещо невярно, но е подложен на масирана атака с типични за едни кафяви медии „джендър опорни точки“. Все едно да каже, че от медицинска гледна точка двама хомосексуалисти няма как да заченат и родят собствено дете, и някой недоволен ЛБГТ активист да му скочи. Надявам се по темата да има повече интелигентни мнения на юристи, свързани с правото, а не лайнометни залпове на прости и озлобени люде.

16-ти април
16-ти април
18 май 2021 9:49
Гост

Утре искам незабавно да ми признаете правото да се чувствам на определена ВЪЗРАСТ и тъй като идния понеделник ще се чувствам на 60+ години искам веднага да спра да работя и да ми плащате пенсия!!!! Що за дискриминация е това, да не давате на хората да се заявяват на колко години се чувстват! Алоууу, Екимджиев, БХК, и останалите – веднага започвайте дела срещу България, амаха де!

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 9:19
Гост

Въпросът е точно такъв, какъвто го е задал ВКС – дали пол по смисъла на закона е само физиологичният или и психологичният. Личното ми мнение е, че последният (т.е. какво е в съзнанието на човек, а не какви полови белези има) е доста хлъзгаво понятие и психологичният пол може да се мени ежедневно, което би създадало правна несигурност. Но при биологична смяна на пола (чрез операция) и наличие на всички първични и вторични полови белези, не виждам причина да не се промени пола в документите на съответния индивид. В случая може да се направи далечна аналогия с охранително производство по… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 20:56
Гост

Пожелавам ти да си намериш жена със сменена лична карта и да те изненада приятно, че е травестит.

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 10:35
Гост

Ти като се запознавате личната карта ли ще и гледаш 😀

Анонимен
Анонимен
20 май 2021 15:01
Гост

Само „жената“ да не изкара някой навирен.. 😀 Но пък някое джендърче би се зарадвало

Хахаха
Хахаха
18 май 2021 6:31
Гост

Хахаха, и този доктор, безусловно доказа, че дженсърите имат психически проблеми да възприемат реалностаа за себе си.
Типична шизофпения …
Ми аз се чувствам, като Напореон, следва да ми се признае правото да сэм император и всички да ме зачитат за такъв.

Когато мъж роди, а жена изхвърли сперматозоиди за оплождане, тогава да си сменят и пола.

ЛГБТИ е идиология на шизофреници.

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 21:01
Гост

Бахти нелепата черна пропаганда, сигурно случайно си сложил обратното руско Е, за да си кажат всички – ето пак руски тролове пишат хахаххахахахахахахахахахаххахахахаха. Типичното очерняне на правилната теза- щом поддръжници на патриотичната идея са отпадъци като Волен Сидеров, Красимир Каракачанов и т.н., значи тази идея не струва. Щом каскета хваща руски шпиони и ние сме натовци, значи всичко, което казват руснаците, е невярно. Щом някой като теб напише грамотни аргументи (безспорно грамотни), но вкара едно руско Е- това е работа на руските тролове, шпиони, рубладжии и т.н., и значи джендърите са прави. Ахахаххахахахахахаххахахахахахха, капан за малоумници!

Пижо Пендин
Пижо Пендин
18 май 2021 0:02
Гост

Джендър историята е като фалшивата самоличност, крие се първоначалната същност, заради най-старата лъжа – мога да съм щастлив ако почна наново. Да, ама не!

Един
Един
18 май 2021 9:48
Гост

Ами живейте си, никой не ви спира. Защо обаче няма паради на нормалните, на слепите, на глухите и т.н. а само на такива като вас?!
Познавам няколко като вас, но не са тръгнали да се „перчат“, а са нормални – не парадират с нищо.

Пижо Пендин
Пижо Пендин
18 май 2021 10:55
Гост

И какво искате да кажете в крайна сметка, че не ме спирате да си живея или, че познавате други като мен, но не точно? Или нещо за парадите, но ми намеквате, че има паради само за мен, което е още по-непонятно, като не знаете на колко парада съм ходил … а аз не съм ходил на паради.
Абе, объркан сте човеко!

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 23:54
Гост

Безумно е да се коментира без да се чете преди това. Ако “специалистите”, заклеймяващи изложента теза, си бяха направили труда да прочетат преди да се изприкажат, вероятно биха им хрумнали други работи. Невежи такива, оставете хората да си живеят живота и да се чувстват в кожата си, а не да се се чувстват нещастни, защото глутница недорасли неграмотници не осъзнават за какво иде реч. И да, полът не е просто биологичен

Geleto
Geleto
18 май 2021 0:16
Гост

Ами и аз искам да съм си в кожата, баф! Как така да си куче е само биологическа категория? Аз се чувствам куче, значи има психологическа и социална категория куче и обществото е длъжно да ми осигури правото да съм куче! Но внимавайте, утре ще реша, че съм крокодил и ще почна да ям хора. И да не сте дръзнали да ме съдите като човек!

Анонимен
Анонимен
19 май 2021 18:12
Гост

Никой няма да те съди, ако си крокодил, просто ще те гръмнат. Защото крокодилът няма същите права като човека (което също е несправедливо, но това е друга тема). Но хората са равни, поне на хартия. На практика някои са по-равни. Примерно белите. Или хетеросексуалните. Или западняците.
Свободата на даден човек свършва там, където започва свободата на другите. Кое точно те притеснява в половата идентичност на някого? Как засяга това личната ти свобода?

eol11
eol11
20 май 2021 23:49
Гост

и при животните има. т.нар. период на импринтинг, по време на който малкото животно се идентифицира със съществата, които го отглеждат. ако едно малко кученце го отглеждат хора, то се възприема като човек. това се наблюдава дори при птиците. В „Соломоновият пръстен“ Конрад Лоренц, който е зоопсихолог и етолог, описва как отглежда малки гъски, които го мислят за майка им и навсякъде вървят след него.

анонимен
анонимен
17 май 2021 21:48
Гост

Боже, явно всички сте изтрещели, щом и Бостанджиев изкарахте джендър! Явно професионализъм в България е мръсна дума. Дерзай, докторе, продължавай да говориш истината!

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 22:30
Гост

Професионалистът не извращава биологично създадени след стотици векове развитие положения, като например мъжки и женски пол, тролче.

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 11:24
Гост

И ботоксът и силиконът извращават биологично създадените положения, но никой не замеря с камъни плеймейтки, тролче:)

Анонимен
Анонимен
18 май 2021 21:04
Гост

Ти какво искаше да кажеш, че не става ясно, освен че мразиш плеймейтките???? Ботоксът да не би да сменя пола???

Анонимен
Анонимен
19 май 2021 17:56
Гост

Хм, никъде не казвам, че мразя плеймейтките. Казвам, че ботоксът блокира мускулите, а силиконът уголемява биологично зададения размер на бюста. Все неща, които променят биологични дадености. Защо тогава никой не започне да линчува дами с очеизвадни намеси в биологичните им дадености? Значи не е това проблемът явно (намесата в биологията). Чудя се къде е тогава.

san Diablo
san Diablo
17 май 2021 21:40
Гост

Кой каквото ще да казва и се мъчи научно да доказва половете са два – МЪЖКИ И ЖЕНСКИ и някаква аномалия хермафродити! ЛГТБ е някаква идиотщина на побъркани индивиди.

Чувствителност
Чувствителност
17 май 2021 21:18
Гост

Аз се чувствам пенсионер пенсиониран рано. Да ми дават пенсия от КС.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 20:54
Гост

Тъпа евроатлантическа добре заплатена пропаганда. Всеки средноинтелигентен човек ще си зададе два въпроса, по заглавието на статията- а именно: 1. Според кои критерии е неадекватно полът да се интерпретира само като биологичен? 2. А какъв пол съществува в Бългаерия, освен биологичния, за да се налага интерпретация? Аз ще задам третия въпрос към автора- колко пари взе? По същия похват може да се постави всякакъв въпрос, с лишен от съдържание предмет, например „Неадекватно е да се интерпретира покупателната способност на гражданите само според месечните им доходи.“ !!!

Велека
Велека
17 май 2021 20:28
Гост

Хм, в това общество е ок мъже да изнасилват други мъже арестанти или въобще някой по-слаб от тях, защото е демонстрация на сила, но не е ок да правят доброволен за двете страни секс с друг мъж.

Пенчо
Пенчо
17 май 2021 20:01
Гост

За целите на пенсионното осигуряване може всички мъже да се самоопределят като жени и да се възползват от малко по-ранно пенсиониране. За целите на позападналия ни национален спорт, може мъжете спортисти например щангисти, да се самоопределят като жени и да поставят някой нов световен рекорд. Полът е биологичен и не зависи от желанията на човек. Да, съществуват оперативни способи, но те влияят на външните полови белези. ХХ и ХУ хромозимотите в човешкото ДНК не зявисят от това дали човек ще си направи операция или ще премине през хормонална телапия. Всеки има право да предприеме тези действия, но те не са… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 19:56
Гост

Словосъчетанието „Дърт джендър“, на което идеално отговаря личността на снимката горе, е още по-неадекватно. Такива за пари са готови да напишат всичко, например че пирамидите в Египет са построени от древна извънземна цивилизация.

Geleto
Geleto
17 май 2021 19:12
Гост

Аз се чувствам куче и изпадам в депресия, когато откажат да ми издадат документ за това и да ме допуснат до ветеринар:) Европейската цивилизация усилено се опитва да се самоунищожи, бягайки все повече от здравия разум и подкопавайки собствените си основи, докато се създаде едно тотално болно общество, в което явления като партия на педофилите ще бъдат нещо нормално.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 18:50
Гост

Граждански пол!!! Аман от джендъри и къси полички! Да си види в гащите доктора – ако не може да разбере – да се обади! Мога да му покажа!

Филип
Филип
17 май 2021 18:36
Гост

Решението ще е много интересно. Със сигурност ще има магистрати на особено мнение.

Драган
Драган
18 май 2021 23:38
Гост

Със сигурност ще са психологически пол.

Хетеро
Хетеро
17 май 2021 18:34
Гост

Благодаря на Лекс за това изключително полезно за мен мнение. Никога няма да ползвам услугите на този сексуален гений.

Кобилкина
Кобилкина
17 май 2021 18:30
Гост

Болна нация, болна психика. А какви мъже само имаше едно време.

Кики
Кики
17 май 2021 18:20
Гост

Да им имам проблемите. Да се стигне чак до КС, заради прищевки.

Anonimen
Anonimen
17 май 2021 18:22
Гост

Да му мисли Влахов. Той е докладчик по делото.

Коко Роко
Коко Роко
17 май 2021 17:33
Гост

Полът следва да се гледа единствено от биологична гледна точка! Не го разбирам това, роден съм мъж ама сам съм решил да се определя като жена или нещо още по-неразбираемо. Това самоопределяне на чел-недочел и разбрал-недоразбрал на каквото им скимне, като си мислят, че имат право на всичко е изцяло погрешно … утре ще се определя на шкаф.

Диана
Диана
17 май 2021 18:14
Гост

И аз не разбирам китайски. Нима това значи, че подобен език не съществува? Човекът се изказва в качеството си на специалист в областта, какъвто Вие определено не сте. За това и на никого не му пука какво мислите или разбирате

Пижо Пендин
Пижо Пендин
17 май 2021 18:29
Гост

Китайски съществува, но алабалински – не. Това не означава, че мога да се правя, че говоря езици, които не съществуват. Колегата е прав, вие не!

Котерина
Котерина
17 май 2021 19:34
Гост

„Човекът“ се изказва манипулативно! И, само да Ви „светна“, че не е необходимо да сте „специалист“, за да прозрете манипулацията! Какво да се прави 😔, мисловната дейност на някои хора е сведена до бройлеризъм. Да си неграмотен е едно, а да си невеж, е съвсем друго. Не може само на „избрани и подбрани“ личности, които „пеят една и съща песен“, да им се дава трибуна. Ама, аз не съм „специалист“. Когато става въпрос за пари, нищо друго няма значение – няма истина, няма ценности, няма морал – да си знаете! 🙂

Драган
Драган
19 май 2021 0:05
Гост

А,на много ни пука. В международните медицински документи, за сбърканите ясно е определено,че състоянието им е болестно на психична основа. Остава да се приеме,че такива болни са „нормални“. Но не са! Не може ненормалните да дават тон на обществото. Ще настъпи пълен хаос. Общодържавна лудница.
Почти е на път да се случи с това ранно сексуално обучение. То трябва да се изхвърли от училищната програма. Нормално ли е децата от 1 и 2 клас да рисуват полови органи и карани да се целуват по между си? Да се преподава разврат в училище от най-ранната училищна възраст. Нормално ли е?

Меченце
Меченце
17 май 2021 17:29
Гост

Добре казано, но вижте какво се получава – транссексуалните хора имат проблем с промяната на т.нар. граждански пол, т.е. обществото да ги счита такива за каквито те се мислят. Хиляди хора по света преживяват криза на идентичността. Това не означава, че трябва да им признаем фалшиви права. Същото е положението с една жена на средна възраст да речем, която се чувства и изглежда на 18 г. Тя не преживява ли криза на идентичността като си погледне личната карто и си види ЕГН-то. На нея да й признаем ли гражданското право да си смени биологичната възраст с психичната. Ами, да вземем… Покажи целия коментар »

Каменов
Каменов
17 май 2021 17:11
Гост

Прав е човека.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 17:10
Гост

Всякакви доводи да се откаже категоричното желание на хората в транссексуално състояние да променят гражданския си пол са в грубо нарушение на човешките им права и не отговарят на никакви социални интереси, тъй като този избор засяга единствено заинтересованите лица и техните партньори.

ТОЧКА!

Лектър
Лектър
17 май 2021 18:25
Гост

Така могат да мислят единствено транссексуалните. Което за мен (нищо лично) е проблем с психиката.

Драган
Драган
19 май 2021 0:15
Гост

Напротив! Засягат цялото общество. Чувствайте се както искате,но не търсете граждански права.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 17:10
Гост

Бе съда няма как да реши нещо и това да се определи като 100% истина. Това е резултат от тъпотията ни. Комплексирани човечета, като Сидеров, Каракачанов и Марешки и Симеонов искат съда да каже дали гей е противозаконно и от там да гонят всички, които се определят за гейове и лезбийки! А това е величествена глупост. Има много умни хора, които са гейове и какво от това? Какво ми пречат гейовете. Иеите на шкембе Войвода, наркомана Марешки и Сидеров алкохолика са деструктивни и ще доведат само до беди!

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 17:08
Гост

Струва ми се логично след раждането и да имаш полови белези на мъж или жена все пак да има и социално изграждане и ментално такова.

Харалампи
Харалампи
17 май 2021 17:08
Гост

Да се научим първо, че е далеч по-страшно не дали спим с хора от нашия пол, а това, че сме прости и замърсяваме всичко край нас, не сме си оправили държавата и сме бедни и гнусни. Злобни сме.

Covid
Covid
17 май 2021 18:27
Гост

Съгласен. Има далеч по- съществени проблеми, които касаят цялото общество.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 18:32
Гост

Не мислите ли, че да поставяте хора в графата ,,прости, злобни’’ и други разни защото не са съгласни, че правото трябва да признава желаният от транссексуалните пол е малко пресилено. Все пак това би било да е някаква правна дискусия, а не надлайват е на фенове.

Фоти
Фоти
19 май 2021 0:21
Гост

Всичко е важно.

като смяна на име е
като смяна на име е
17 май 2021 17:07
Гост

Да се използва правото, за да се отричат житейски факти, е извращение! Точно това се иска, да се скрие, че има хора, чийто психичен и биологичен пол не съвпадат и да им се забрани да бъдат себе си. И не, не е същото като възрастта или други обословености, а е като смяната на име, което мислиш, че те позори

Ananieva
Ananieva
17 май 2021 17:06
Гост

Много докачливи сме станали по темите с гейовете и лезбийките, но преди сякаш не беше така.

Каменовска
Каменовска
17 май 2021 17:06
Гост

Безумно е да се разглежда човека, като просто мъж и жена и толкова. Айде малко да се развием. Защото гейове е имало още в древна Елада и Египет!

Харалампи
Харалампи
17 май 2021 17:07
Гост

В древен Египет ако фараона е гей това не може да се коментира дали е редно или не от подчинените му! Нали така. От гражданите. Сега обаче сме се изчепили и осъждаме масово кой какъв е. Като, че ние сме много хубави. Един плешив, друг с корем и най-вече всички са крайно прости. Но това не е проблем. Проблем е да си гей.

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 20:03
Гост

Не е проблем да си гей, проблем става, когато си гей и искаш да те признаят за жена. Сигурно ще искаш и да се пенсионираш по-рано, като жена?

Шерколескова
Шерколескова
17 май 2021 17:05
Гост

Определено човека най-точно го казва и разделя на три съзряването и сексуалната ориентация, но всички три части са важни и формират едно цяло!

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 20:04
Гост

Определено човека е взел хубави пари, за да пише простотии.

Червенкова
Червенкова
17 май 2021 17:04
Гост

Безумно е тия дето обсъждат и разглеждат пола само на биологично ниво да не са контактували с гейове или лезбийки!

Анонимен
Анонимен
17 май 2021 20:05
Гост

Може да са контактували и да не са останали очаровани от джендърските идеи.