Казус от практическата нотариална дейност, изтеглен измежду три предварително подготвени и пазени в пълна тайна варианта, ще решават кандидатите за нотариуси следващата неделя в зала №3 на Националния дворец на културата. Това предвижда утвърденият днес от министъра на правосъдието Цецка Цачева регламент за провеждането на писмения и устния изпит от конкурса за нотариуси.

Трите казуса, съставени от изпитната комисия, ще се пазят в отделни пликове, всички те ще са поставени в един голям плик и после ще бъдат заключени в каса на Министерството на правосъдието. Ключът от нея ще се пази от председателя на комисията. Кои са членовете ѝ за момента също се пази в тайна, за да не бъдат подлагани на натиск от кандидати.

Писменият изпит ще е на 4 ноември и ще започне в 10 ч. Регистрацията за него ще започне два часа по-рано – в 8 ч., за да има време да бъде отбелязано присъствието на всеки от 677-те кандидати. Те ще влизат в НДК през централния вход, с асансьори №11 и №12 ще се качат от до шестия етаж, а после по вътрешни стълби ще стигнат до седмия. От Министерството на правосъдието се ангажират да бъдат поставени указателни табели.

Всички телефони, таблети и други технически средства трябва да бъдат изключени и поставени в личния багаж, а той пък – на място определено от квесторите. Кандидатите няма да имат право да държат при себе си дамски или бизнес чанти, а само нормативни актове и практика на хартиен носител.

Те дори няма сами да си носят химикал, а такъв ще има на всяка банка, заедно с 5 подпечатани бели листа, на които ще отговарят на казуса.

Изпитът продължава три астрономически часа. А преди началото му един от кандидатите ще изтегли един трите варианта на казус, който след това ще бъде раздаден на кандидатите.

Всеки, който ползва нормативни актове или практика с коментари, анализи и тълкувания и дописвания, ще бъде отстраняван от изпита. Същото ще се случи и на тези, които използват компютри, телефони и други технически средства. Ще се анулират и писмените работи, на които има някакви белези и информация за кандидата.

Според регламента кандидатите могат да напускат изпитната зала само в краен случай и то придружени от квестор.

Следващата фаза от конкурса – устният изпит, също е регламентирана. До нея ще бъдат допускани само получилите най-малко Добър 4 на писмения. Оценката представлява средноаритметичното число от тези, която всеки от членовете на комисията е дал за отговорите на казуса. Явяването на устния изпит ще е по специален график, който ще бъде обявен 5 дни преди провеждането му.

Всеки кандидат ще тегли билет с въпрос, а номерът ще се отразява в протокола. Той ще отговаря на него в присъствието не само на изпитната комисия, а и на стенограф, както и на следващите по графика петима кандидати.

В окончателното класиране участват само кандидатите, които са получили най-малко Добър 4 и на писмения, и на устния изпит. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки (средноаритметичното число от писмения и устния изпит). Тези с еднакъв бал се подреждат на едно и също място.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
питане
питане
27 октомври 2018 17:41
Гост

Добре, химикали няма да носим, а химикалки-може ли?

Митко
Митко
26 октомври 2018 17:55
Гост

Въпросите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариуси, хахаха…

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2018 17:09
Гост

Голям наплив. Въобще не ме учудва за тази сладка службица.

Свидетел
Свидетел
26 октомври 2018 16:59
Гост

Пълна, пълна, колко да е пълна тайната на вариантите? Преди време бяха хванали сина на една съдийка да преписва.

Потърпевш
Потърпевш
26 октомври 2018 16:57
Гост

На нотариусите и без това не им трябва химикал. Е може да си вземат по един печат за самочувствие.