Министерският съвет даде нов мандат на Наталия Илиева като председател на Националното бюро за правна помощ (НБПП), за неин заместник е определена Лилия Георгиева.

След приемането на днешното решение министър-председателят Гълъб Донев трябва да издаде заповеди за назначаването на Илиева и Георгиева. Мандатът на членовете на НБПП е 4 години, като останалите трима се избират от Висшия адвокатски съвет.

Наталия Илиева е завършила „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. Член е на Софийската адвокатска колегия от 1999 г. През 2020 г. тя беше назначена за зам.-шеф на НБПП, а от 30 септември 2020 г. е негов председател, като довърши мандата на Елена Чернева, която беше избрана за заместник-омбудсман.

Лилия Георгиева е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя е адвокат от 1997 г. – първоначално е член на колегията в Монтана, а от 2007 г. до момента на Софийската адвокатска колегия. По време на работата на 47-мото Народно събрание тя беше началник на политическия кабинет на министъра на правосъдието.