Прокурорската колегия днес определи датата, на която ще се проведе писменият изпит във външния конкурс за районните прокуратури – 19 февруари. Началният час е 9 ч., а мястото – Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Първоначално изпитът беше насрочен за 11 септември 2021 г., но на 7 септември влязоха в сила по-строги мерки срещу разпространението на COVID-19, които препятстваха провеждането на изпита. Затова ПК на ВСС го отложи за неопределено време.

Днес Огнян Дамянов обясни, че след многократни разговори с представители на СУ, е постигнато съгласие за датата и мястото.

Конкурсът беше обявен през април 2021 г. Кандидатите са 378, а свободните места – 25. Те са разпределени в следните прокуратури – шест в Бургас, по три в Монтана, Шумен и Силистра, по две в Благоевград, Враца, Самоков и Кърджали и по едно във Видин и Хасково.