За обида и клевета спрямо длъжностно лице да е допустимо освобождаване от наказателна отговорност и налагане само на административна санкция. Това предвижда едно от измененията в Наказателния кодекс (НК), с които Министерството на правосъдието отговаря на множеството осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), в които се констатира, че често налаганите в България наказания за тези престъпления на практика „затварят устите“ на хората, които сигнализират за нередности или критикуват властта (пълния текст на проекта виж тук).

Според действащите разпоредби на НК, когато обидата и клеветата са нанесени на „орган на власт“, освобождаването от наказателна отговорност е невъзможно. Причината за това е разпоредбата на чл. 78а, ал. 7, която въвежда изключенията, при които е недопустимо освобождаване от наказателна отговорност. Едно от тях е, когато „престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му“. Сега МП предлага да се предвиди изключение на изключението за случаите, в които обект на обидата и клеветата е орган на власт.

„По аргумент на по-силното основание органите на власт, както и длъжностните лица, са обществени и политически фигури, които следва да могат да бъдат подложени на приемлива критика в по-широки граници, отколкото частните лица. Поради тази причина, с оглед на практиката на ЕСПЧ изглежда неприемливо за обида или клевета, насочени срещу органи на власт, да се носи винаги наказателна отговорност без възможност за нейната замяна с административно наказание, ако са изпълнени останалите условия на чл. 78а“, мотивира се министърът на правосъдието Надежда Йорданова.

Тя предлага и да се премахне квалифицираният състав по чл. 148, ал. 1, т. 3 НК, който предвижда, че за обида, а съответно и за клевета, на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му се налагат от 3000 лв. до 10 000 лв. глоба и обществено порицание.

„По този начин националното законодателство се хармонизира с изискванията на установеното в практиката на ЕСПЧ правило, че длъжностните лица могат да бъдат обект на обществена критика в по-широк обхват във връзка с изпълняваните от тях обществени функции“, се посочва в мотивите.

Освен това се предлага да се намали долната граница на наказанието за квалифицираните състави на обида и клевета. Така глобата за обида вече ще е от 500 лв. до 10 000 лв., а не от 3000 лв. до 10 000 лв. А квалифицираните случаи на клевета няма да се наказват с глоба от 5000 лв. до 15 000 лв., а санкцията ще е в диапазона от 1000 лв. до 15 000 лв.

„Така от една страна се защитава свободата на изразяване на мнение от страна на журналисти и други обществени фигури, като се ограничава възможността за налагане на прекомерни и непропорционални на извършеното парични санкции. От друга страна се осигурява възможност на националните съдилища да имат по-голяма свобода на преценка при налагане на съответното наказание в зависимост от тежестта на престъплението и обществената опасност, което то представлява, във всеки конкретен случай“, изтъкват от МП.

Що се отнася до общите състави на обидата и клеветата (чл. 146 и чл. 147 НК), там въобще се премахва долната граница на наказанието. В момента за обида санкцията не може да падне под 1000 лв., а за клевета под 3000 лв.

Според МП „настоящите минимални нива на тези наказания са твърде високи с оглед икономическата ситуация в България и обществената опасност на престъплението“.

В мотивите към законопроекта са посочени серията от решения на съда в Страсбург по жалби на граждани, които са подали сигнал за корупция, който след това се е върнал като бумеранг срещу тях и те са осъдени за клевета от държавните служители, от които са се оплакали. Случаите са най-различни – от шофьор сигнализирал, че катаджията, който го е спрял е бил пиян или му е поискал подкуп, до майка, подала жалба срещу учителка, тормозила сина ѝ.

По всичките тези дела ЕСПЧ отбелязва изрично, че „гражданите трябва по принцип да са в състояние да подават жалби срещу длъжностни лица до техните йерархични началници без риск от наказателни санкции, дори когато такива жалби представляват твърдения за престъпление и дори ако техните твърдения при разглеждане се окажат неоснователни“.

Измененията в НК са мотивирани и с осъдителните решения по делата, заведени от журналистите Катя Касабова и Божидар Божков. Те бяха осъдени за клевета заради статии за скандал с деца, приети в елитни гимназии в Бургас без изпит на основание диагнози за несъществуващи заболявания.

В тях е цитирано и делото на бившия районен прокурор на София Славчо Кържев. Той беше осъден за клевета заради интервю, в което нарече един от проверявалите го в последствие прокурори „прокурор Рушветчийски“. После Кържев осъди България в Страсбург и ЕСПЧ заяви, че въпреки че Кържев е използвал агресивен и неприятен език, интервюто му като цяло е било част от публичния дебат по въпроси със значителен обществен интерес и не е представлявало безпричинна обида. Освен това критикува българските съдилища, защото не са отчели, че пострадалите са прокурори, т.е. длъжностни лица и за тях границите на приемлива критика са по-широки.

50
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ван Дизел
Ван Дизел
16 март 2022 12:21
Гост

Крайно време беше. Но намаленията не са достатъчни. Въобще трябва дасе премахне от НК, освен в крайно тежки случаи, целящи непостредствено да се предизвика престъпление. Да се търси отговорност само по гражданския закон за непозволено увреждане. Не разни обидчиви и тънкокожи публични личности да затварят устата на политическите си опоненти с дела, дела и пак дела. наказанието е впроцеса към момента. Стига толкова.

а ако "орган на власт" обижда и клевети?
а ако "орган на власт" обижда и клевети?
17 март 2022 8:04
Гост

Да кажем така-днес ако орган на власт обижда и клевети-се прилага 78а.

Но ако същия орган на власт е обиденият-не се прилага 78а.

Това е недопустим двоен аршин пред закона. Би следвало даже, ако обиждащият е орган на власт да носи по-тежко наказание.

бyrrjdfs klsmndfv
бyrrjdfs klsmndfv
16 март 2022 9:46
Гост

Значи, като приемат тая глупост ще можем да обиждаме и клеветим на воля тия мозъци, които го предлагат!

Законотворец с каскет
Законотворец с каскет
16 март 2022 9:52
Гост

Първо на първо, не трябва да намаляват, а да увеличават наказанията за критика на Тиквата и Каскета, а пък ако твърденията са, че първият е откраднал чрез подставени лица милиарди, а вторият прикрива неговите и на бушоните му престъпления – минимумът на наказанието не трябва да е под 10 години затвор. И второ на второ помията, която бълват лайнометите и троловете на Пеевски, изрично да се запише, че не съставлява клевета, а е самата истина.

двоен аршин пред закона
двоен аршин пред закона
17 март 2022 7:59
Гост

В момента-ако орган на власт обижда и и клевети е под защита на чл.78а. Но това не важи за плебса. Значи днес ако съдия,полицай, прокурор, министър обиждат-глобата е административна.

Но ако плебсът обижда съдия или полицай-глобата е наказателна.

Това е недопустим двоен аршин пред закона. Привилегиите , на база служебно положение са недопустими. Напротив -редно е за обида, нанесена ОТ съдия, прокурор или полицай да се наказва драстично по-тежко. Но не е така-обида, нанесена от съдия или полицай се минава по 78а.

Студентски спомен
Студентски спомен
15 март 2022 20:18
Гост

Спомням си, когато бях студент в първи курс в ЮФ на СУ през 84-та година и на първия ми изпит по „История на българската държава и право“ при проф. Фани Милкова, та сядам аз пред нея, та тегля си въпрос и ми се падна „Обидата като престъпление по Наказателното право на Османската империя“. Говоря аз, говоря, Фани ме прекъсва по едно време и ми каза: Сега, казахте много неща относно клеветническите престъпления в периода на Османската империя, но нищо съществено и еднозначно, аз исках просто да чуя от вас, че пример за обида, според разбиранията на османския законодател, е да… Покажи целия коментар »

Kolega N
Kolega N
16 март 2022 9:02
Гост

Къде ме върнахте…спомням си я професорката Фани Милкова, беше една нисичка и пълна женичка, с оттекли варикозни крака, онзи Димитър Токушев й беше асистент по ИБДП, беше на нашата група, споменът ми за него е, че много ни обиждаше…..

Анонимен
Анонимен
16 март 2022 9:07
Гост

А дори не е имало пандемия тогава…

Ван Дизел
Ван Дизел
17 март 2022 10:40
Гост

По отношение на Фани Милкова и нейният асистен Токушев по предмета ИБДП (История на българската държава и право) си спомням неговото впечатляващо настояване студентите да цитират видовете наказания в средновековното българското правораздаване, едно от които беше „бой с бич по главата и ръгане със шишове в ребрата“. Не мога да го изтрия от паметта си, но по онова време гарантираше добра оценка на изпит. За Токушев явно беше нещо като правна поезия.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 19:55
Гост

По-голяма глупост от тази, скоро не съм чувал. Предлагам да се декриминализира обидата и клеветата на длъжностно лице, лекар, магистрат, държавен служител. Даже да се предвиди поощрение, награда, защо не и политическа кариера в ДА България и Продължаваме промяната за извършителите. Така ще се изпълни полит. програма, а ще се разтоварят нак.съдии от НЧХД.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 18:11
Гост

А Плана за Възстановяне пак замина. Пълна промяна- пълни некадърници.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 18:35
Гост

Тиквата такива ги беше надробил, че въобще не посмя да вкара плана. Сегашните поне се опитват да изчистят целия този батак.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 19:01
Гост

То хубаво, ама след Тиквата имаше четири други Тикви. Същите като Тиквата.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 март 2022 1:32
Гост

Трол си. Отивай да си актуалозираш опорките и пак се върни, че са слаби.

Анонимен
Анонимен
16 март 2022 8:54
Гост

Това им е работата на троловете, да плюят новото правителство с опорните точки от кафявите медии на Пеевски.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 март 2022 9:05
Гост

Брей. Новите да можеха един план да изготвят поне. Предните най-малкото това правеха-докарват пари итжЕС, пък после си и пооткрадват тук-таме. А тези, все оправдания. Най-интетесното е, че няма как да има корупция като няма пари ма първоначално място. 0-лева корупция. :))

Анонимен
Анонимен
16 март 2022 9:24
Гост

Пооткрадват тук-таме… тук чувалче с няколко милиона, там чекмедженце с кюлченца за още няколко… дано Кьовеши най-сетне ги прати всичките където им е мястото

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 март 2022 18:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
15 март 2022 18:36
Гост

Както е написал един колега по-долу – ако не ви харесват решенията на ЕСПЧ, винаги може да се ориентирате към имиграция в Русия, където за неправилно говорене дават по 15 години затвор.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
15 март 2022 20:16
Гост

Мхм, тъй тъй. Макар, че сега е по-лесно да емигрира в ЕС за желаещите джендър идеология. За съжаление либералите имат лошия навик да се изживяват като правоверни и да си вярват, че са морален коректив, като поучават как останалите да си живеят живота. Подобна изцепка „който не му понася, да се изнася“ мяза на дискриминацията на комунистите спрямо турците. Дет се вика -свобода им дават рииш ли. По-голямо лицемериме трудно ще намерите. Макар че не е странно, като се има предвид, че социализмът на Ленин е доста либерален строй като идея.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 21:04
Гост

Ама бегайте от прогнилия джендърски ЕС у Сибирския рай бе! Никой не ви спира, бегайте там!

LSSAH
LSSAH
16 март 2022 9:35
Гост

Тоа па. Аз редовно кълна и псувам всякакви нищожества, така че адмирирам намалянето на наказанията. Все едно ми пука за честта и достойнството на скотовете

Проскубания бухал
Проскубания бухал
16 март 2022 14:17
Гост

Брей за многоточие цензурират. Ама нали решението на ЕСПЧ е за либерализиране на режима. Вярно за публични личности, но все пак. Каква ирония….

Така де
Така де
15 март 2022 18:02
Гост

Много често търпяли критика органите на власт и за това трябвало да има по-леки наказания . Ми то и много често има взломни кражби , хахаха, не може ли и там по-леки наказания ?

Тикво-трол с каскет
Тикво-трол с каскет
15 март 2022 17:10
Гост

Трябва както в братска Русия – всеки, който клевети Тиквата и Каскета му, че са им присъщи байганьовски нрави и нисък професионален и умствен капацитет – 15 години затвор!

Свилен
Свилен
15 март 2022 17:07
Гост

Делото срещу журналистите Катя Касабова и Божидар Божков беше пълна пародия.

двоен аршин пред закона
двоен аршин пред закона
15 март 2022 17:07
Гост

По сега действащия текст, ако орган на власт обижда-обаче се прилага промоцията по 78а НК.
Но ако гражданин обижда-не се прилага.

Всъщност текстът на 78а се отнася за всичко-престъпления извършени от орган на власт се минават по 78а, а спрямо орган на власт-не се прилага 78а.

Извод: НК толерира престъпната дейност на органи на власт, с промоцията по 78а.

Чочо
Чочо
15 март 2022 17:04
Гост

Тоест всеки може да си обижда на воля стещу 500 лева.

Сашо
Сашо
15 март 2022 17:05
Гост

Пълен абсурд!

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 17:03
Гост

Каскета не харесва това.

Спиродон
Спиродон
15 март 2022 16:58
Гост

Пълни глупости.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 15:16
Гост

зАРАДИ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ДА КЛЕВЕТЯТ И ОБИЖДАТ ДОКРАЙ! БРАВО НАДЕ, БРАВО ПРОКОПИЕВ, БРАВО РЯЗАНГРАД!

Бай Ганьо
Бай Ганьо
15 март 2022 15:31
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
15 март 2022 16:12
Гост

Не се тревожи Ганю – ти не си от надарените мъже, така че тоя въпрос не те касае :)))

Сашко
Сашко
15 март 2022 16:59
Гост

Отново се изявяват някакви пишман нормотворци.

двоен аршин пред закона
двоен аршин пред закона
15 март 2022 17:10
Гост

Да, така трябва. Защото ако орган на власт обижда и клевети гражданин се прилага 78а.

Пример-ако гражданин обиди магистрат-днес не се прилага 78а. Но ако съдия обиди гражданин-се прилага 78а. Странен двоен аршин пред закона. А би трябвало обида, нанесена от съдия да се наказва драстично по-тежко. Но напрактика не е така.

Същия пример-ако обиждаш полицай-носиш отговорност, без приложение на 78а. Но ако полицай те обиди-ползва промоцията на 78а.

Георги
Георги
15 март 2022 15:06
Гост

Сега да намалят бройката на юридическите факултети в България

Боби
Боби
15 март 2022 17:01
Гост

Те и без това ежегодно бълват йорости.

Нарния
Нарния
15 март 2022 15:03
Гост

Супер!

Егалени
Егалени
15 март 2022 15:02
Гост

Глупаво е това. Вземаш му повече пари да се научи на държание. Както е глупаво да няма звукови камери по пътищата за да засичат не само скорост, но и тези, които нарочно нощно време форсират мотори и автомобили и пречат на съня на много хора, а най-вече на малките деца, които (ако сте имали деца ще знаете) се приспиват най-трудно и се будят най-лесно.

Милен
Милен
15 март 2022 15:01
Гост

Южни народи – буйни и псуващи. Това сме ние, гърците, испанците, португалците.

Иванова
Иванова
15 март 2022 15:00
Гост

Определено нещо има. Всички ще карат с по 500 лв.

Любенов
Любенов
15 март 2022 15:00
Гост

Това е добре. Хем защитава свобода на словото, хем прави така, че наказанията да не са абсурдни

Стаматов
Стаматов
15 март 2022 15:00
Гост

Абе не може да се ползва груб език и да остане безнаказано. Още повече от хора с претенции и образование.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 14:59
Гост

За клевета – добре, за обида не разбрах защо трябва да има по-леко наказание.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 15:05
Гост

Твърде спорно е от кое от двете деяния вредите са по-големи.

Анонимен
Анонимен
16 март 2022 9:11
Гост

Размерът на глобата не цели да поправи вредите.

Велизар
Велизар
15 март 2022 14:59
Гост

В народопсихологията си ни е да си псуваме

Бемен
Бемен
15 март 2022 14:58
Гост

Определено е добре да не се захващат за всяка думичка.

Анонимен
Анонимен
15 март 2022 14:58
Гост

И все пак е добре да не се псуват, като каруцари, нали?