Да се намалят минималните адвокатски хонорари за водене на изпълнително дело за събиране на дълг до 1000 лв., предлага Висшият адвокатски съвет.

Съветът е изготвил предложение за промяна в чл. 10, т. 2 от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. И предлага той вече да гласи следното: „ За процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 500 лв. -1/10 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, за вземания от 500.01 лв. до 1000 лв. – 1/5 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 1, и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2. точки от 2 – 7.“

В момента възнаграждението на адвоката за водене на изпълнително дело е половината от това, което ще получи за процесуално представителство по гражданско дело и варира според материалния интерес. Сега това правило се запазва, но само за дела за събиране на дългове за над 1000 лв.

ВАдС предлага за задължения до 500 лв. на адвоката за водене на изпълнителното дело да се плащат 30 лв. А за дело за суми от 500 лв. до 1000 лв. – 60 лв. Към това се добавя и твърдият минимален адвокатски хонорар от 200 лв. за образуване на изпълнително дело, който не се променя.

ВАдС започна да обмисля намаляването на възнагражденията на адвокатите по изпълнителни дела още при обсъждането в парламента на последните промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК). И именно с промяната на чл. 73а ГПК, която ограничи отговорността за разноски на длъжника в изпълнителното производство за малките вземания, сега висшият орган на адвокатурата мотивира намаляването и на минималните хонорари.

„Минималните размери на адвокатските възнаграждения за осъществяваното процесуално представителство имат значение не само в отношенията адвокат-клиент, но рефлектират и в отношенията между страните по делото с оглед предвидената в процесуалните закони отговорност за разноски, която понася изгубилата делото страна“, посочва ВАдС в мотивите си. И заявява, че въвеждането на новата разпоредба на чл. 73а ГПК е плод на обществените нагласи и очаквания за намаляване на отговорността за разноски в изпълнителното производство за малките вземания, които обичайно се събират сравнително бързо.

„Висшият адвокатски съвет извърши анализ на размера на минималните адвокатски възнаграждения за образуване и водене на изпълнителни дела като прие, че малки по размер вземания са вземанията до 1000 лв. (приблизително 2 минимални работни заплати към 2018 г.), за които следва да се приложи диференциран подход при определяне на минималния размер на адвокатското възнаграждение“, се посочва в мотивите.

След това от съвета подчертават, че възнаграждението за образуване на изпълнително дело е 200 лв., не зависи от размера на вземането и не следва да бъде диференцирано. „Адвокатът на взискателя, независимо от размера на вземането, трябва да извърши предварително проучване на имущественото състояние на длъжника, за да може да направи преценка пред кой съдебен изпълнител да образува изпълнителното производство, какви изпълнителни действия да поиска, за да осигури удовлетворяването на доверителя си“, обясняват решението си от ВАдС.

След това се спират на възнаграждението за водене на изпълнително дело, което за дълг до 1000 лв. в момента е 150 лв. И като се добавят 200 лв. за образуване на делото, се получава минимален адвокатски хонорар от 350 лв.

„Така се оказва, че за вземане от 100 лв., минималното възнаграждение е 350 лв., колкото е възнаграждението и за вземане от 950 лв. С предлагането изменение се цели за малките по размер вземания до 1000 лв. да се подходи диференцирано, така че да се стигне до справедливи житейски и правни резултати“, мотивират се от Висшия адвокатски съвет.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
,, стотинка хонорар
,, стотинка хонорар
02 май 2018 18:43
Гост

Още ли не сте разбрали,че наредба номер 1 е нищожна, не е задължителна, тя е правно нищо поради противоречие с Европейското конкурентно право. Тоест хонорарът може да е не 200 плюс 30(не 30-както излъга един отгоре, а 230 лв-защото се събират две суми по нищожната наредба-за образуване и за“ движение „на изпълнителното дело), хонорарът може и да е 1 стотинка. Има свобода на договаряне, неограничавано от никакви незаконни наредби.

Анонимен
Анонимен
02 май 2018 17:29
Гост

Популизъм, популизъм. Адвокатската защита по изпълнителни дела не е задължителна, който не иска да плаща, да не наема адвокат

мартин
мартин
02 май 2018 17:31
Гост

не сте прав, колега, тук накрая длъжникът плаща всичко и кредиторите го товарят с хонорари, които не може да бъдат намалени под минимума в тарифата и сега за нищо работа в полза на взискателя някои си докарваха по 350 лева

Възмутен
Възмутен
02 май 2018 17:11
Гост

Браво, бе! 30 лева. Да почнем и без псти да работим.

Адвокат
Адвокат
02 май 2018 17:17
Гост

Има ли значение каква е сумата? Поредната недомислица и извиване на ръце.

Бай КУН
Бай КУН
02 май 2018 23:46
Гост

И 30 лв са Ви много
Крадливи изчадия

Anonymous
Anonymous
02 юни 2018 12:50
Гост

Ами ако не ви харесва, отидете да работите като строителни работници. Искахте пазар и конкуренция – ето ви.