Магистратите от Софийския районен съд (СРС) също искат спиране на внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) до отстраняване на недостатъците ѝ. Ако Висшият съдебен съвет (ВСС) не се съобрази с разумните призиви на съдиите от цялата страна, то тогава СРС ще бъде принуден да спре прилагането на системата, докато тя не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото и съществуващите деловодни системи. Това се заявява в декларация, изготвена от съдиите от СРС. Днес те събират подписи по нея и се очаква утре да бъде внесена във ВСС.

Междувременно и Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) е обсъдил трудностите в работата на ЕИСС, научи „Лекс“ като информацията бе потвърдена от съда. Върховните магистрати, които работят със системата в тестова среда, са решили да поискат от ВСС да отложи внедряването ѝ като същевременно председателят на ВКС Лозан Панов трябва да сформира група, която да подпомага работата на фирмата разработчик „Информационно обслужване“ при доразвитието на ЕИСС. По график системата трябва да бъде въведена във ВКС в понеделник.

Това са поредните писма на съдии, в които се изразява недоволство от ЕИСС, от нейната тромавост и заложеното изискване за използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) за всяко процесуално действие.

През последните седмици във ВСС постъпиха много становища от съдилища от цялата страна. В някои се иска спиране на системата, а в други се дават конкретни идеи за подобрението ѝ.

Проблемът беше обсъден от Съдийската колегия на 1 септември. Тогава кадровиците решиха, че ще отнесат два въпроса до Пленума на ВСС – необходимо ли е използването на КЕП за всяко процесуално действие или само за подписване на крайния съдебен акт и може ли да се отложи внедряването на системата на Софийския градски и Софийския районен съд. Междувременно СК на ВСС попита Оперативната програма „Добро управление“, с чиято финансова подкрепа беше изградена системата, дали и какви санкции ще понесе съветът, ако отложи внедряването ѝ в някои софийски съдилища.

По информация на „Лекс“ от ОПДУ са изпратили отговор до съвета, в който се казва, че евентуалното отлагане на внедряването на системата на СГС и СРС ще доведе до финансови корекции.

Независимо че вече има отговор от ОПДУ, засега в дневния ред на насроченото за понеделник заседание на Пленума на съвета не е предвидено обсъждане на проблемите със системата. „Лекс“ научи, че членове на ВСС възнамеряват да внесат допълнително предложение за това.

От известно време районните съдии в София работят в тестова среда с ЕИСС. И са се натъкнали на множество проблеми, за които спешно алармират, тъй като предстои системата да заработи в реална среда при тях още в понеделник.

Магистрати дадоха за пример пред „Лекс“, че интерфейсът на ЕИСС е много усложнен, а самата система е тромава, тъй като изисква множество кликвания за прости действия. Например за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение са необходими 31 клика, а за да се качи друг акт – 21 клика. Съдиите са забелязали, че няма и отделно поле, в което съдията да може да напише особеното си мнение. Те споделят, че ако по едно заповедно производство се изисква, освен издаването на заповед за изпълнение, така и на разпореждане по чл. 413 ГПК за частично отхвърляне на заявлението, а евентуално и на изпълнителен лист по чл. 417 ГПК, то кликовете ще са на над 50. Разказват, че дори на служителите на фирмата-разработчик им е отнело 6 минути, за да генерират заповед за изпълнение. Магистратите от СРС са обезпокоени, защото за тях времето е много важен фактор заради огромния брой дела, които разглеждат.

Те имат възражение и срещу това КЕП да се използва за всяко процесуално действие, включително за елементарни разпореждания по движението на делото. И изтъкват, че това ще затрудни не само работата на всеки отделен съдия, но и на множество съдебни служители – секретари, деловодители и т.н.

Съдиите казват още, че на много от поставените от тях въпроси, не са получили отговори от разработчика. Висящи са останали и питанията им за това дали капацитетът на системата е достатъчен, за да поеме работата на СРС.

Според тях в настоящия си вид ЕИСС не отговаря на поставените цели – адекватно въвеждане на електронното правосъдие и облекчаване на дейността на съдилищата.

По думите им недостатъците са толкова съществени, че създават опасност за работата на СРС като цяло, защото не са обмислени всички възможни хипотези, а прости действия се извършват по излишно усложнен начин, който не е съобразен със спецификата на работа на съдиите и служителите, както и с тяхната ежедневна натовареност.

Столичните районни съдии са на мнение, че прибързаното, необмислено и несъгласуваното въвеждане на ЕИСС ще донесе повече вреди за съдебната система, потребителите на правораздавателната услуга, а и ще саботира идеята за електронно правосъдие, която по принцип подкрепят.

Съдиите от СРС изтъкват, че за да бъде въведена ЕИСС, тя трябва най-малкото да бъде значително подобрена и съобразена със спецификата на работния процес и натовареността на съдиите и служителите на съдилищата в страната.

Те подкрепят идеите на бившия председател на АС-Бургас Деница Вълкова за доработване на системата. И дават и свои предложения – възможност актовете на съда да бъдат изпращани директно на електронен адрес на страната, при положение че това се практикува и сега и е предвидена законова възможност; при изготвяне на акт от съдията в системата, да е въведена типизирана структура на проекти на стандартни актове съобразно вида им, която е законово определена, и в която съдията свободно може да редактира и добавя мотиви.

Магистратите от СРС предлагат препоръките да бъдат доразвити от назначена от ВСС комисия, в която да влязат съдии и служители от петте апелативни района, както и представители на фирмата разработчик „Информационно обслужване“. След като чуе и мнението на професионалната общност, тази комисия трябва да потвърди, че доработките са направени и да започне работа ЕИСС. Според СРС това може да стане и преди 1 януари 2021 г.

Ако това не се случи, районните съдии от София казват, че ще бъдат поставени пред избор между изпълнението на правораздавателните си функции и „самоцелното обслужване на една информационна система“.

Според тях не бива да се правят експерименти с работните процеси и с капацитета на съдиите, а служителите не трябва да бъдат поставяни в невъзможни условия за работа и принуждавани да напускат.

Затова предлагат да се спре внедряването на ЕИСС до отстраняване на недостатъците ѝ. Там, където вече е налична, да се спре регистрирането на нови дела, освен ако общото събрание не реши друго. Новите производства може да регистрират в старите системи, а работата с вече въведените дела в ЕИСС ще даде възможност да се идентифицират проблемите и да се проследят решенията им в реална среда.

От СРС заключават, че ако ВСС не се съобрази с разумните призиви на съдилищата от всички инстанции, ще бъдат принудени да откажат да прилагат ЕИСС, докато тя не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото и сегашните деловодни системи.

 

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ГРОБСПежът на десетохилядолетието.
ГРОБСПежът на десетохилядолетието.
16 септември 2020 19:48
Гост

Oh, kakва беда! ОПГ ТоплоФЪК , ОПГ Веолия, ОПГ ЧЕЗ няма да могат да получават толкова бързо престъпните нищожни Заповеди за изпълнение…. Или па банкстерите…

УЧИТЕЛКАТА
УЧИТЕЛКАТА
13 септември 2020 17:06
Гост

БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВЕЛИКАТА ЕИСС ЗАПОЧНАХА ДА НАПУСКАТ СЛУЖИТЕЛИ С ОПИТ В СИСТЕМАТА НЕСЪГЛАСНИ С НЕДОНОСЧЕТО „ЕИСС“ .То наистина трябва всички да си вземат под внимание хаоса създаден от ВСС – страна по договора и се потърси отговорност за небрежното и прибързано отношение към една система – която се очакваше да бъде лицето на съдебното деловодство!!!

123
123
11 септември 2020 16:14
Гост

Бабите от ВКС искали отлагане на внедряването. Ами дайте да се върнем в каменната ера и да караме коли като на Фред Флинтстоун. Една съдийка от ВКС, която се пенсионира скоро, си пишеше на пишеща машина и ползваше компютъра само за лепене на бележки, вие им обяснявайте за КЕП-ове и електронно правосъдие. Виновни са Информационно обслужване, ВСС и кой ли не, само не и селския ни манталитет от Балканите. Иначе пишат страшни 290-ки, вече не смогваме да им ги четем. А тия от СРС по принцип все си се оплакват и недоволстват – на тях винаги и всичко не им… Покажи целия коментар »

Георги
Георги
11 септември 2020 11:27
Гост

Мързи ги съдиите да гледат щ, я ЕИСС е виновна. Първо да се запитат самите те имат елементарна компютърна грамотност и владеят ли чужд език….дайте заради липсата на квалификация да работим с топове хартия и картонените папки,ако може така да я караме поне до 2050-та.

Анонимен
Анонимен
11 септември 2020 13:12
Гост

Добре, че винаги има по един Гошо, който да отваря очите на другите, нищо, че в повечето случаи върви с нарицателно за „висок“ интелект!

Георги
Георги
12 септември 2020 13:09
Гост

Леко Бабе, може да и да имам „висок“ интелект, си върша работата съвестно и внася данъци в държавния бюджет, а вие сте една независима институция, която най-много ще и отива титлата „независим кърлеж“. Ако не се бавеха дела, нямаше корупция, ако имаше доверие в съдебната система и поне малко скромност (а не постоянни увеличения на възнагражденита, по никакъв начин обвързани с ефективността), нямаше да има Гошо, който да ви отваря очите. Хайде сега с тези 2-3 хил лв за облекло всяка година, отиди се почерпи една торта 🙂

robert
robert
11 септември 2020 5:44
Гост

Out of the many articles, this is perhaps the most impressive one. skribbl io

John
John
10 септември 2020 22:00
Гост

Гражданите искат електронно управление, а лозан не ще да ползва КЕП! Лозане, ти где спа когато се проектираше заданието?!

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 22:02
Гост

Гражданите искат Гешев да хвърля каскета.

Деловодител ОС
Деловодител ОС
10 септември 2020 20:06
Гост

Накратко: работя като деловодител на фронт офис. Не мога да предоставя на адвокатите и гражданите дори половината информация, която им предоставях чрез САС. Бързината на справките пък изобщо не може да се сравнява. И говорим за достъпност и прозрачност и т.н.?! Толкоз.

Фен
Фен
10 септември 2020 19:25
Гост

Качване на заповед за изпълнение 6-8 минути, ако има и отхвърлителна част още 6-8 минути. При генериране на около 300 акта на месец х 8 минути = 2400. 2400 минути : 60 = 40 часа на месец или една работно седмица само за техническата част с качването….

Питащ
Питащ
10 септември 2020 18:59
Гост

Кой? Кой бърза да наложи таза система недоносче на съдилищата? Направен ли е анализ на последиците? Прави са колегите от СРС да се противопоставят на внедряването на това недомислие – ЕИСС. Ако за издаване на една заповед за изпълнение се изискват 31 действия /стъпки, т.нар. кликове/, а един докладчик има поне двадесет заповедни производства на ден и това е само част от доклада му, как това ще отрази на спазването на сроковете, на времето и оррганизацията??? Или на заетостта и на съдиите и съдебните служители? Това не е оптимизация, а изкуствено затормозяване на системата, което трябва да се спре своевременно!

съдия
съдия
10 септември 2020 17:27
Гост

Мисля ,че цялото бързане с тази програма бе единствено по политически причини -да се угоди на Информационно обслужване в приватизирането на цялата база данни на съдилищата. И какво се оказва- че една единствена фирма държи цялата информационна база в държавата !!!! При това -на техни сървъри. И почвам да се питам и чудя защитена ли е тази информация ? Когато създаденият от мен акт отиде на сървъра на ИО, подписан от КЕП,издаден от ИО -мога ли да бъда сигурен че той ще остане във вида, в който съм го създал ,след като липсва в локалната ми база ? Как да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 17:27
Гост

Не може на ниво ВСС да се творят такива градиозни глупости и да няма последици за никого.

Иво Харамлийски
Иво Харамлийски
10 септември 2020 17:17
Гост

Съдиите и служителите от Окръжен съд -Благоевград бяхме сред първите пострадали от тази недомислена, тромава,несъобразена с нуждите на съда програма. И още от самото начало започнахме да пишем относно проблемите с нея,както и непрекъснато предлагахме спирането й, докато не бъде годна за работа. За съжаление -ВСС отказа да ни чуе, г-жа Мутафова категорично отказа среща с нас. Всички се оправдаваха с мотива ,че са взети пари по европейска програма и няма кой да ги връща. Ами защо ги взехте з некачествено свършена работа ? Защо не поставихте по- кратки срокове за изработването на тази програма, за да може да бъде… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 17:00
Гост

Никой не каза дали Вероника Имова взе парите предварително?

Дима
Дима
10 септември 2020 13:31
Гост

Отнесоха едни големи пари и не свършиха нищо.

Anonimen
Anonimen
10 септември 2020 13:32
Гост

Ако трябва от ИО да си я преправят. Имат си специалисти достатъчно. В същност това е техен проблем.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 13:28
Гост

Не трябва ли приемно-предавателен протокол да се подпише. И тогава ВСС може да не приеме извършената работа, защото не е качествена и затруднява работата на съдиите, дори може да я блокира, от което пък ще страдат гражданите

Geri
Geri
10 септември 2020 13:27
Гост

Естествено, че ще има финансови корекции. Това не е система, а някаква пародия.

Песимист
Песимист
10 септември 2020 13:26
Гост

Колеги, задава се втори НАПЛийкс, гаранция. И този път ще е много по-страшно, защото информацията е много по-страшна.

Сия
Сия
10 септември 2020 13:25
Гост

Ползването на квалифициран електронен подпис въобще не може да е проблем, ако системата е читава. Аз за нула време подписвам документи, платежни и какво ли още не.

Бегай
Бегай
10 септември 2020 13:28
Гост

Не е точно така, защото правите едно действие за едно платежно, а на съдиите се налага непрекъснато да цъкат за всичко, което е безумно.

Циник
Циник
10 септември 2020 13:24
Гост

ВСС защо мълчи… да не продължавам нататък рефрена на футболните фенове.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 14:13
Гост

ШНУР В УСТАТА ЛИ ДЪРЖИ!?!?!?!

Гейтс
Гейтс
10 септември 2020 13:23
Гост

КЕП-а на всяка стъпка е възможно най-мързеливото и евтино решение, да не говорим, че никак не е сигурно, защото златното правило е КЕП да не се държи непрекъснато включен, особено, ако потребителят не е пред компютъра.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 17:03
Гост

Това не е КЕП, а фалшификат. Системата НЕ РАБОТИ с КЕП, който не е издаден от Информационно обслужване

Човек
Човек
10 септември 2020 13:21
Гост

Явно проблема не е в способностите на магистратите да работят със специфичен софтуер и заради това да не могат да се оправят със системата, защото в СРС бачкат най-младите и те са много напред с технологиите.

Kircho
Kircho
10 септември 2020 13:17
Гост

Да видим какво ще направят „Информационно обслужване“ сега, защото всичко зависи от тях. Не ми се вярва да се трогнат особено, освен ако не им се плати яко да си оправят системата.

Pitam
Pitam
10 септември 2020 13:19
Гост

Никой не казва ЕИСС има ли гаранция за изпълнение и качество, каква е, за колко време, какво включва, там е заровено кучето.

Симеон
Симеон
10 септември 2020 13:28
Гост

Някой е проспал явно клаузите в договора.

Спец
Спец
10 септември 2020 13:15
Гост

Ей сега ще видите какъв хаос ще настане и какви течове на информация ще има докато се оправят кое къде е.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 13:14
Гост

Подкрепям ги напълно. Нека и други колеги да постъпят като тях. Така не може да се работи въобще.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 13:13
Гост

Добре я свършиха ВСС. Като кучето на нивата.

Алена
Алена
10 септември 2020 13:13
Гост

Каква е тази българска прокоба над електронните услуги? Каквито и да се въведат, все гърмят. Астролозите да кажат 🙂

Джуна
Джуна
10 септември 2020 13:29
Гост

Некадърност и безхаберие.

Анонимен
Анонимен
10 септември 2020 13:30
Гост

Не са виновни разработчиците, а тези които са изготвили заданието.
Не е прокоба, а некомпетентност – куп работни групи без нужната квалификация. По всички стандарти най-тежко е да се изготви задание, дизайн и после програмиста само превежда на компютърен език – т.е каквото поискало – това получило.