В Агенцията по вписванията ще бъдат назначени 75 души, като 14 от тях ще са юристи – длъжностни лица по регистрацията. Това съобщава министърът на правосъдието Цецка Цачева в отговор на въпрос депутатите от БСП Любомир Банев и Иван Иванов.

Двамата питат защо заявленията за вписване в Търговския регистър се обработват с 18 дни закъснение, като законът задължава длъжностните лица по регистрацията да ги разгледат на следващия работен ден от постъпването им и да се произнесат незабавно след това. Поставят въпроса дали има виновни и подчертават, че така се нанасят вреди на стопанските субекти.

Цачева им отговаря, че заявленията се разглеждат по реда на постъпването им, като тези за обявяване на годишните финансови отчети са отделно. Тя посочва, че длъжностите лица по регистрацията имат три приоритета. Първият е незабавното вписване, заличаване и обявяване въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител по чл. 14 от Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лице с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ). Вторият са годишните финансови отчети.

Третият са заявленията за вписване на обстоятелства и обявяване на актове, които се разглеждат от длъжностното лице по регистрацията незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в регистрите, освен ако със закон е предвидено друго (чл. 19, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ). „В настоящия момент се наблюдава забавяне в разглеждане на посочените заявления от около 20 дни“, казва Цачева.

Правосъдният министър обяснява забавянето с новото изискване на Закона за счетоводството предприятията, които не са извършвали дейност, да подават декларация за това в Търговския регистър до 31 март. „Лекс“ вече писа за проблема, както и че в Агенцията по вписванията се работи извънредно в събота за обработване на заявленията.

В отговора си до депутатите от БСП Цецка Цачева подчертава, че Министерството на правосъдието не е било питано за тази промяна в Закона за счетоводството, която беше направена с предходните и заключителните разпоредби на измененията в Данъчно-осигурителния кодекс, обнародвани през ноември 2017 г.

Правосъдният министър заявява още, че забавянето се дължи и на факта, че от тази година Агенцията по вписванията води регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и са постъпили много голям брой заявления за пререгистрация на фондации и сдружения.

Цачева съобщава на депутатите, че преди броени дни – на 27 април 2018 г., е бил променен устройственият правилник на Агенцията по вписванията и щатът е увеличен със 75 бройки. Като 14 от тях са за длъжностни лица по регистрацията. „Предвиден е тримесечен срок за привеждане структурата на агенцията в съответствие с промените. Провеждането на конкурс за запълване на свободните щатни бройки в дирекция „Длъжностни лица по регистрацията“ е сложен и продължителен организационен процес, който ще съответства на правилата на ЗТРРЮЛНЦ и Кодекса на труда“, пише министърът.

По закон длъжностните лица по регистрацията са правоспособни юристи с не по-малко от три години юридически стаж. Те получават основно трудово възнаграждение, равно на възнаграждението на съдебен администратор в окръжен съд.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
навит
навит
04 май 2018 12:46
Гост

Хайде, юруш на конкурса. ДЛР-тата бачкат здраво, но и парите са добри.

Anonimen
Anonimen
04 май 2018 11:12
Гост

Много добре. Преди служителите зад гишетата изнемогваха.

Гошка
Гошка
04 май 2018 11:07
Гост

Новото изискване за фирмите, които не са извършвали дейност да подават декларация за това в Търговския регистър е пълна глупост. Само ни усложняват живота така.

5-ко
5-ко
04 май 2018 11:04
Гост

Цачева и преди се беше заела с организацията, за да е по-лесно на гражданите. Иначе в последните дни от крайния срок там е някакво стълпотворение.

Анонимен
Анонимен
04 май 2018 11:01
Гост

Браво. Миналата година бяха километрични опашки.

Анонимен
Анонимен
04 май 2018 14:05
Гост

а кадастъра какво е!