Специализирани съдебни състави за работа с деца в пет съдилища са разгледали в последните 3 години над 6300 дела. Обучението на магистратите е част от проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

По него обучение са минали 112 съдии, прокурори, полицейски служители и социални работници в страната, обобщи правосъдният министър Цецка Цачева. Пилотните състави за работа с деца са в окръжните съдилища във Варна и Пловдив, както и в районните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй.

От ноември 2015 г. до сега те са разгледали общо над 5 200 граждански дела с участието на деца по повод развод по взаимно съгласие и по исков ред и недействителност на брака, изменение, ограничение или лишаване от родителски права, издръжка на дете, защита срещу домашно насилие, дела от Закона за закрила на детето – настаняване извън семейството.

Специализираните състави за гледали и над 1100 наказателни дела с деца жертви, свидетели или правонарушители.

През последните 5 години са изградени и 12 сини стаи за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни, изтъкна още министър Цачева, като добави, че темата за детското правосъдие е свързана и с промени в законодателството. За пример тя посочи промени в Наказателния кодекс, в Наказателно процесуалния кодекс и проекта за  Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица.

„Децата са нашето бъдеще и ние трябва непрекъснато да работим за подобряването на правната рамка, за да защитим техните права”, подчерта посланикът на Швейцария Мюриел Берсе Коен и акцентира върху необходимостта обученията на магистрати и експерти да продължат и в бъдеще, а работата на пилотните съдилища по проекта да се ползва като насока за останалите в страната.

Зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов посочи, че председателите на 12-те съдилища, в които има „сини стаи“, са създали организация и те се ползват, както от съда и прокуратурата, така и от полицията, и социалните служби. Това са съдилищата във Варна, Плевен, Козлодуй, Враца, Хасково, Смолян, Добрич, Разград, Силистра, Кърджали, Търговище и Ловеч

26 деца са изслушани в  първите 4 „сини стаи“, които бяха открити между 2016 г. и началото на 2018 г. във Варна, Плевен, Козлодуй и Враца. От тях 18 са малолетни и 8 са непълнолетни.

„Тези деца са били изслушани в щадяща среда, близка до семейната, от обучен експерт, така че да бъдат предпазени от стреса, който биха изпитали в строгата атмосфера на съдебните сгради или полицейски управления и далеч от евентуален насилник или възрастен свидетел, от който биха могли да изпитват страх“, допълни Стоянов.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 септември 2018 20:27
Регистриран

Г-жа министър, защо не отговорите/не съм журналист и не мога лично да питам, за жалост/ в тези съдилища прилагат ли се Регламентите и Директивите на ЕС, или както в СРС те дори не се споменават в решенията.И как така посещавате Брюксел без да се срамувате от този всеизвестен факт-съдиите в РБ извършват престъпления.Те не познават правото на ЕС, а министрите, подписали Договорите, не си дават труда да напътят поне своите юристи да знаят това, което РБ е поела като задължение-да прилага правото на ЕС над националното.В една поне статия на тази страница се позовете на това право.Дали правата на Човека,които… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
26 септември 2018 19:46
Регистриран

Тук всички сте прави.Дори и министърката също. Но…нивото на обществените отношения не ви позволява да разберете следното : децата са много по-добрата част от човечеството.Те не познават нито страха, нито измамата, нито дори лъжата. Тяхното съзнание е като „чиста дъска“, върху която пишем.КАК, обаче, го правим е дилемата-независимо какви са съдебните дела, без значение е на какво са свидетели, или по какъв начин те са възприели събитията, НЯМАМЕ ПРАВО да пишем като за начало, в тяхното чисто съзнание каквито и да било събития-ТЕ РЕШИТЕЛНО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ от каквито и да било участия в съдебни процедури.Защото първите спомени ,… Покажи целия коментар »

Димитров
Димитров
25 септември 2018 15:24
Гост

Тези програми за сътрудничество винаги са били полезни за нас, тъй като черпим опит от чуждото правосъдие.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2018 15:22
Гост

Децата имат нужда от по- специално отношение при разпитите. Тези пилотни съдилища трябва да се увеличат, за да не пострада детската психика.

Минувач
Минувач
25 септември 2018 14:56
Гост

Дано да се отделят средства за повече такива сини стаи.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2018 14:54
Гост

Много полезна инициатива.