Общо 208 350 лв. е платило Министерството на правосъдието на пострадали от бавно правосъдие за първите три месеца на годината.

На толкова възлиза сумата, за която са сключени споразумения за нарушени права за разглеждане и решаване на делата им в разумен срок.

Изплащането на обезщетения за вреди от бавно правосъдие става по реда на Глава трета „а“ от Закона за съдебната власт. Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, могат да подават страни по приключени граждански, административни и наказателни производства, както и обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства. Заявленията се разглеждат от Инспектората към Висшия съдебен съвет, където се извършва проверка на обстоятелствата, а произнасянето по преписката се дължи в 6-месечен срок от постъпването на заявленията.

Ако бъде преценено, че правото на заявителя на правосъдие в разумен срок е било нарушено, министърът на правосъдието определя размера на обезщетението. Той се съобразява с практиката на Европейския съд по правата на човека.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Средностатистически бг богаташ
Средностатистически бг богаташ
25 април 2019 13:16
Гост

Схемата в обобщение: Ние, данъкоплатците, не получаваме бързо правосъдие, но вместо него получаваме обезщетения, за парите, които сме загубили от бавността на правосъдието, които обезщетения обаче идват от нашия собтсвен джоб. Т.е. ние си въртим едни пари, а правораздавателната система крета бавно-бавно.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 14:17
Гост

Така се прави в нормалните правови държави.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 14:12
Гост

Сериозна сума. Въпросът е тази парична санкция дали ще помогне за своевременното решаване на дела.

Анонимен
Анонимен
24 април 2019 14:13
Гост

Докато на истинските виновници не се бръкне в джоба, нещата няма да се оправят.