Раздел с мерки за противодействие на корупцията да бъде включен в мотивите към законопроектите на Министерския съвет и в докладите на министрите. Те трябва да посочват и дали предлаганите документи няма да създадат корупционен риск. Такова предложение за промяна на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация направи днес Националният съвет по антикорупционни политики (НСАП).

Наред с това Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) ще дава също своята независима оценка в тази посока, както е било и през 2018 година.

Миналата година НСАП прие Насоки за изготвяне на антикорупционни планове от министерствата и държавните агенции. Плановете бяха анализирани от КПКОНПИ с цел предвиждане на адекватни, а не формални антикорупционни мерки. Препоръките на комисията ще бъдат изпратени на институциите за съобразяване с тях, а институциите ще докладват на НСАП и КПКОНПИ дали са изпълнени препоръките.

Освен това Националният съвет по антикорупционни политики прие и препоръка да бъдат фокусирани усилията за обучение на служителите, за изготвяне на антикорупционни планове от Института за публична администрация с участието на неправителствени организации, главният инспекторат и комисията на Пламен Георгиев. Бе решено и да се провеждат повече кампании за нетърпимост срещу корупцията и за сигнализиране от гражданите.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева информира за проект на директива, въвеждаща за тристепенна система за подаване на сигнали за нарушения. Предвижда се в нея да има предпазен механизъм за хората, които подават сигналите – забрана за уволнение, понижение и негативна атестация.

НСАП прие и отчет за изпълнението на мерките, които не са приключили по Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015- 2020 – финалното изпълнение на мярката за засилване капацитета на инспекторатите в министерствата, работата по хода на изпълнение на проектите по новата наказателна политика, създаването на партньорство на изпълнителната власт със съществуващите платформи за онлайн и мобилно подаване на сигнали и жалби срещу действия на администрациите или други закононарушения, по които се изисква реакция на институциите, създаването на система като единна входна точка за всички сигнали и жалби на граждани срещу действия на администрацията.

В отчета са посочени и предприетите и изпълнени от правителството мерки за облекчаване на гражданите и бизнеса и за ограничаване на намесата на човешкия фактор при предоставянето на административни услуги и осъществяване на контролни функции. Към юни 2018 г. са изпълнени 516 мерки, 200 мерки са в процес на изпълнение.

 

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
08 март 2019 12:25
Гост

Такъв раздел с мерки за противодействие на корупцията не само трябва да бъде създаден, но и да се обновява своевременно.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 12:22
Гост

Добра идея за повече кампании за нетърпимост срещу корупцията и подаване на сигнали от гражданите.

Анонимен
Анонимен
08 март 2019 12:21
Гост

Напълно разумно предложение на НСАП. Има голяма вероятност предлаганите документи да създадат корупционен риск.