Българската народна банка (БНБ) одобри реда за отсрочване на вноските по кредитите на граждани и фирми, изпаднали в затруднение заради епидемията от коронавирус – т. нар. частен мораториум на търговските банки (с пълния текст на одобрените от БНБ правила можете да се запознаете тук).

Той ще е еднакъв за всички банки и те ще го обявят на сайтовете и в салоните си. Тяхното обявление ще се счита за отправено до всички техни клиенти, които отговарят на условията за отсрочване на вноските по кредитите. Всяка банка ще трябва да посочи реда, по който ще договаря отсрочване на задълженията, както и началния момент, от който то ще бъде прилагано.

БНБ изрично съобщава, че банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, но тогава няма да могат да се възползват от временния принцип, въведен чрез утвърдения мораториум, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение.

Кой може да поиска кредитна „почивка“

В утвърдените правила не се прави разлика между физически и юридически лица, а се говори общо за клиенти, т.е. кредитната „почивка“ би трябвало да важи и за граждани, и за фирми. Те трябва да отговарят кумулативно на три условия:

  • Да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията по сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от СOVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките по време на извънредното положение, и техните последици;
  • Към 1 март 2020 г. кредитите им да са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.
  • Да отправят искане да се възползват от облекченията до 22 юни 2020 г.

Банката ще трябва да вземе решение за всеки клиент до 30 юни 2020 г.

Кои задължения може да се отсрочат и за колко време

Правилата на банките предвиждат, че може да се отсрочат както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж. Ако към датата на отправяне на искането за отсрочване клиентът не е в забава, отсрочването се прилага само за в бъдеще – по отношение на вноски с ненастъпил падеж. Гратисен период по кредита ще се предоставя само за задължения, произтичащи от договори, сключени преди 31 март 2020 г.

Отсрочването е за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020 г. Като датата, на която е направено искането до банката, не променя общия времеви обхват на отсрочването, но пък крайната дата може да варира според тази, на която клиентът е поискал да се възползва от него.

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

Вариантите – лихви и главница или само главница

В правилата са предвидени два варианта за вноските по кредитите – да се отсрочи за до 6 месеца само главницата и човек да продължи да си плаща лихвите, или да се отсрочат и лихви, и главница. „Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните“, пише в правилата.

Ако кредитополучателят избере да отсрочи плащането и на главницата, и на лихвите, той ще попадне в хипотезата на механизъм № 1. Кредитната почивка по него може да продължи най-късно до 31 декември 2020 г.

„Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски“, предвиждат правилата.

Т.е. срокът на кредита ще се удължи с толкова месеци за колкото е гратисният период, в който клиентът не е плащал.

Освен това към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита или друг разумен по-кратък период, договорен с кредитополучателя, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

Кредитополучателят може да избере и механизъм № 2 и да отсрочи плащането само на главницата за до 6 месеца.

За разлика от първата схема, тук клиентът във всеки месец на гратисния период продължава да прави вноски, но само за лихвите по кредита си. „След изтичане на гратисния период се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга, включително неплатена главница по време на гратисния период. Новият погасителен план се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца“, предвиждат правилата.

В тях има и механизъм № 3 за т. нар. револвиращи продукти, т.е. кредитни карти, овърдрафти и кредитни линии.

Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 1 февруари 2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор“, пишат банките.

Т.е. няма нужда в картата да е налична изискваната по договор минимална сума пари.

Що се отнася до овърдрафтите, се предвижда следното: За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период“.

 

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
хм.
хм.
12 април 2020 14:28
Гост

26 коментара дотук и почти нито един юридически…
Всъщност излиза, че банките не губят нищо – взимат си и главницата, и лихвите, макар и по-късно, за което обаче се трупат нови лихви (поне при първите 2 механизма). Компромисът е за тях, защото това няма да се считат за лоши кредити и да им мешат на капитала и печалбата.

доктора
доктора
10 април 2020 19:10
Гост

Интересно дали след последните серии от дивотии на Мутрата-простак, този народ най-после ще го натири или ще потвърди думите на дядо Славейков, че е мърша ?

Хошев
Хошев
10 април 2020 15:23
Гост

Хората пари искат от работа, не кредити…

Руменов
Руменов
10 април 2020 15:22
Гост

Аз ще гледам максимално да отлагам вземането на кредит. Той ще ме зароби

Връх МИнчо
Връх МИнчо
10 април 2020 15:22
Гост

Според мен банката иска да ни вземе парите. Сега им е паднало да се нагушат с кредитополучатели

Hanò
Hanò
10 април 2020 15:21
Гост

Ако опрете до кредит, значи лошо положението. После каквото и да ви говорят е все тая. Те искат парите ви и не им пука за вас, нищо, че в рекламите обясняват как „заедно ще вървите напред“

Lilova
Lilova
10 април 2020 15:21
Гост

На банките аз не вярвам. На себе си аз вярвам

Vavilonska
Vavilonska
10 април 2020 15:20
Гост

„Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 1 февруари 2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември 2020 г. След изтичане на гратисния срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор“, пишат банките.

Все пак не е лошо това поне да се направи. Иначе, че са бирници и дирници е ясно

Меродиев
Меродиев
10 април 2020 15:20
Гост

В правилата са предвидени два варианта за вноските по кредитите – да се отсрочи за до 6 месеца само главницата и човек да продължи да си плаща лихвите, или да се отсрочат и лихви, и главница. „Изборът на механизъм за отсрочване на задължения се извършва по взаимно съгласие на страните“, пише в правилата.

Е кое да си плаща? КОЕ ДА СИ ПЛАЩАААА? Като са го съкратили какво да си плащаа? Вътрешности лид а продава, че да си плащааа… айде да не си плащааа…. бирници!

Цицеров
Цицеров
10 април 2020 15:19
Гост

Банките искат да ни унижът!

Знам
Знам
10 април 2020 14:57
Гост

Най-малкото ще има такса за разглеждане на документи, примерно едно 50-100 лева отма.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 15:02
Гост

Банките са най – големите кожодери. Като някакви хищници сега ще нападнат точно уязвимите хора.

Бързак
Бързак
10 април 2020 14:54
Гост

И сега ще станат едни опашки пред банките… Тичайте да предоговаряте, че после идват почивни дни за Великден.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 14:41
Гост

Благодарим Ви, Лекс. Ще очакваме подробности за това как ще ни извият ръцете?

Психо
Психо
10 април 2020 14:42
Гост

Е, какво са ти виновни хората? Обърни се към БНБ. Ама то на крив…………а ракета и космоса и пречи.

Мончо
Мончо
10 април 2020 14:40
Гост

Сега ще се види колко точно са лошите кредити, което е едва ли не държавна тайна иначе.

Вътрешен
Вътрешен
10 април 2020 14:39
Гост

Дайте да си говорим истината – ако има нередовни кредитополучатели, то за това са виновни банките, които са алчни и си затварят очите за несигурни или съмнителни обезпечения. Поне така беше преди 3-4 години.

Киро
Киро
10 април 2020 14:59
Гост

И сега е така, защото с тези ниски лихви не им излиза сметката на макс. Затова и безсрамно и безпричинно повишиха таксите.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 14:38
Гост

Много хора останаха без работа и ще им се наложи да отсрочат и лихви, и главница.

Филип
Филип
10 април 2020 14:36
Гост

Направо ми звучи страшно „други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения“. Пак ще има ситни букви на края на договора, с които да ни приклещят.

Костов
Костов
10 април 2020 14:35
Гост

Айде, лошите и нередовни платци го издухаха.

Вичо
Вичо
10 април 2020 14:36
Гост

Така е редно, а и банките си връзват гащите.

Скептик
Скептик
10 април 2020 14:33
Гост

Условията звучат добре, честни и справедливи ми се струват, но и мен нещо ме гризе, че банките ще се възползват от всичко това и то не в интерес на клиентите.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 14:32
Гост

Очаквайте скрити такси от банките, а БНБ няма да си мръдне пръста да ги контролира за това.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 14:33
Гост

Радев тук беше абсолютно прав. Ама Бойко нали все се прави на загрижен.

Христович
Христович
10 април 2020 14:34
Гост

Гледам го снощи, решил да съживява институт, който да прави тестове. Сега ли се сети? Когато ти опря ножа до кокала. Колко години БАН е на доизживяване.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 14:30
Гост

Браво, ама защо БНБ толкова се замота? То ще свърши извънредното положение, а те се кумят.